فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 19979


درباره من
عشق
عشق
عسل
عسل
جیه هان
جیه هان
کار زیبای از داریوش
کار زیبای از داریوش
باهم خیلی خوشبختیم
باهم خیلی خوشبختیم
درختی که شبیه ده زن است
درختی که شبیه ده زن است
کبک کوهایبز قوش
کبک کوهایبز قوش
نقاشی زیبا
نقاشی زیبا
چیه خوشگل ندیدی
چیه خوشگل ندیدی
بیا همیشه ماله هم باشیم
بیا همیشه ماله هم باشیم
سوال کردن
سوال کردن
کسی هویج منو خورده!؟
کسی هویج منو خورده!؟
یادگار
یادگار
عشق
عشق
حادثه خبر نمی کند
حادثه خبر نمی کند
ابرازعلاقه
ابرازعلاقه
عسل
عسل
1- 25درصد 50% 2- صفر درصد 25% 3- 75درصد 25% 4- 50درصد 0% 5- 99درصد 0% مجموع آراء: 4 رایرای ها قابل مشاهده است
1- دو رو 48% 2- نامرد 21% 3- بی معرفت 11% 4- لوس 6% 5- بد اخلاق 5% 6- پرحرف 3% 7- مزاحم 2% 8- بد تیپ و قیافه 2% 9- بی پول 1% 10- خشن 1% ارسال کننده: I._.__Şokut Öghyanuş__._.I مجموع آراء: 295 رایرای ها قابل مشاهده است
1- پسرا.... 74% 2- دخترا.... 26% ارسال کننده: -فریاد زیر آب- مجموع آراء: 102 رایرای ها قابل مشاهده است
مادر
مادر
1- سن18-22سال 38% 2- سن 27-30سال 23% 3- سن24-27سال 15% 4- ازدواج نکنه بهتره 15% 5- سن22-25سال 8% مجموع آراء: 13 رایرای ها قابل مشاهده است
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات