فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 276


درباره من
*
**
****
******
********
**********
مسافر---A*H---تنها
اکــــــبر هــــــمدانی
رشته کامپیوتر- اهل میانه

تاریخ تولد 8/8


**********
********
******
****
**
*

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$_________________________$$ $$_______$$$$$$$$$$________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_______$$$$$$$$$$________$$ $$_________________________$$ $$_________________________$$ $$____$$$$$_______$$$$$____$$ $$__$$$$$$$$$___$$$$$$$$$__$$ $$_$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$_$$ $$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$ $$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$ $$____$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$ $$______$$$$$$$$$$$$$______$$ $$________$$$$$$$$$________$$ $$_________$$$$$$$_________$$ $$__________$$$$$__________$$ $$___________$$$___________$$ $$____________$____________$$ $$_________________________$$ $$_________________________$$ $$_$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$_$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$$_______$$$$$$___$$ $$____$$$$$$_____$$$$$$____$$ $$______$$$$$$$$$$$$$______$$ $$________$$$$$$$$$________$$ $$_________________________$$
$$_________________________$$


...........................
..............
....
.
..
....
........
..............
....................
........................
...........................
............................
.............................
..............................
............................
.........................
......................
..................
.............
.........
......
....
.................................
.......................................
.........................................
...........................................
.....................................
...............................
.............
...........
..........
.........
.........
..........
_______________,*-::-*
___00_____00,*-::-*
_00000___00000,*-::-*
000000000000000,*-::-*
0000000000000000,*-::-*
_00000000000000,*-::-*
___0000000000,*-::-*
_____00000,*-::-*
_______00,*-::-*
_____0,*-::-*
____*-::-*_____00____00
__*-::-*____00000___0000
_*-::-*____000000000000000
_*-::-*____0000000000000000
__*-::-*____00000000000000
____*-::-*____0000000000
______*-::-*_____00000
_________*-::-*____00
______________,*-::-*
_______________,*-::-*
___00_____00,*-::-*
_00000___00000,*-::-*
000000000000000,*-::-*
0000000000000000,*-::-*
_00000000000000,*-::-*
___0000000000,*-::-*
_____00000,*-::-*
_______00,*-::-*
_____0,*-::-*
____*-::-*_____00____00
__*-::-*____00000___0000
_*-::-*____000000000000000
_*-::-*____0000000000000000
__*-::-*____00000000000000
____*-::-*____0000000000
______*-::-*_____00000
_________*-::-*____00
______________,*-::-*
_______________,*-::-*
___00_____00,*-::-*
_00000___00000,*-::-*
000000000000000,*-::-*
0000000000000000,*-::-*
_00000000000000,*-::-*
___0000000000,*-::-*
_____00000,*-::-*
_______00,*-::-*
_____0,*-::-*
____*-::-*_____00____00
__*-::-*____00000___0000
_*-::-*____000000000000000
_*-::-*____0000000000000000
__*-::-*____00000000000000
____*-::-*____0000000000
______*-::-*_____00000
_________*-::-*____00


1- دلنوشته 43% 2- عاشقانه 29% 3- اصلا نزار 21% 4- غمگین 4% 5- رمانتیک 4% مجموع آراء: 28 رایرای ها قابل مشاهده است
1- نیستم 68% 2- هستم 32% مجموع آراء: 22 رایرای ها قابل مشاهده است
1- برد پرسپولیس 50% 2- برد استقلال 39% 3- مساوی 11% 4- نتجه ی سال پیش 0% مجموع آراء: 18 رایرای ها قابل مشاهده است
1- برای سر گرمی می آید 56% 2- هیچکدام 33% 3- برای خوش گذارنی میاد کار خوبی میکنید 11% 4- نظر مگرید نظر نمیدید 0% 5- برای رتبه میاد غلط می کنید 0% 6- برای دوست شدن با دختر می آید غلط میکنید 0% مجموع آراء: 9 رایرای ها قابل مشاهده است
1- وقت گذرانی 58% 2- برای سرگرمی 35% 3- به خاطر رتبه اش 4% 4- سایر موارد 4% مجموع آراء: 26 رایرای ها قابل مشاهده است
1- خوب 50% 2- خیلی عالی 25% 3- خیلی بد 19% 4- بد 6% 5- عالی 0% مجموع آراء: 16 رایرای ها قابل مشاهده است
1- بر ایران 75% 2- برد تا یلند 25% 3- مساوی 0% مجموع آراء: 8 رایرای ها قابل مشاهده است
1- عالی 67% 2- خوبه 33% 3- عاشق شین 0% 4- خیلی خوبه 0% مجموع آراء: 3 رایرای ها قابل مشاهده است
1- خوبه 50% 2- بده 50% مجموع آراء: 14 رایرای ها قابل مشاهده است
1- تراختور 54% 2- استقلال 23% 3- پرسپولیس 23% 4- سپاهان 0% مجموع آراء: 13 رایرای ها قابل مشاهده است
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (2)