فراموش کردم
رتبه کلی: 276


درباره من
*
**
****
******
********
**********
مسافر---A*H---تنها
اکــــــبر هــــــمدانی
رشته کامپیوتر- اهل میانه

تاریخ تولد 8/8


**********
********
******
****
**
*

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$_________________________$$ $$_______$$$$$$$$$$________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_______$$$$$$$$$$________$$ $$_________________________$$ $$_________________________$$ $$____$$$$$_______$$$$$____$$ $$__$$$$$$$$$___$$$$$$$$$__$$ $$_$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$_$$ $$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$ $$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$ $$____$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$ $$______$$$$$$$$$$$$$______$$ $$________$$$$$$$$$________$$ $$_________$$$$$$$_________$$ $$__________$$$$$__________$$ $$___________$$$___________$$ $$____________$____________$$ $$_________________________$$ $$_________________________$$ $$_$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$_$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$$_______$$$$$$___$$ $$____$$$$$$_____$$$$$$____$$ $$______$$$$$$$$$$$$$______$$ $$________$$$$$$$$$________$$ $$_________________________$$
$$_________________________$$


...........................
..............
....
.
..
....
........
..............
....................
........................
...........................
............................
.............................
..............................
............................
.........................
......................
..................
.............
.........
......
....
.................................
.......................................
.........................................
...........................................
.....................................
...............................
.............
...........
..........
.........
.........
..........
_______________,*-::-*
___00_____00,*-::-*
_00000___00000,*-::-*
000000000000000,*-::-*
0000000000000000,*-::-*
_00000000000000,*-::-*
___0000000000,*-::-*
_____00000,*-::-*
_______00,*-::-*
_____0,*-::-*
____*-::-*_____00____00
__*-::-*____00000___0000
_*-::-*____000000000000000
_*-::-*____0000000000000000
__*-::-*____00000000000000
____*-::-*____0000000000
______*-::-*_____00000
_________*-::-*____00
______________,*-::-*
_______________,*-::-*
___00_____00,*-::-*
_00000___00000,*-::-*
000000000000000,*-::-*
0000000000000000,*-::-*
_00000000000000,*-::-*
___0000000000,*-::-*
_____00000,*-::-*
_______00,*-::-*
_____0,*-::-*
____*-::-*_____00____00
__*-::-*____00000___0000
_*-::-*____000000000000000
_*-::-*____0000000000000000
__*-::-*____00000000000000
____*-::-*____0000000000
______*-::-*_____00000
_________*-::-*____00
______________,*-::-*
_______________,*-::-*
___00_____00,*-::-*
_00000___00000,*-::-*
000000000000000,*-::-*
0000000000000000,*-::-*
_00000000000000,*-::-*
___0000000000,*-::-*
_____00000,*-::-*
_______00,*-::-*
_____0,*-::-*
____*-::-*_____00____00
__*-::-*____00000___0000
_*-::-*____000000000000000
_*-::-*____0000000000000000
__*-::-*____00000000000000
____*-::-*____0000000000
______*-::-*_____00000
_________*-::-*____00


آلبوم: عاشقانه
***شهریار*** ***شهریار*** **یه قسمتی از مستی هست** **یه قسمتی از مستی هست** بهم گفت عاشق نشو بهم گفت عاشق نشو **خوب بودن*** **خوب بودن*** ***دو نفرو هیچوقت یادت نره*** ***دو نفرو هیچوقت یادت نره*** **دلتنگی** **دلتنگی** **مسافر تنها** **مسافر تنها** ***یک نفر باید باشد*** ***یک نفر باید باشد*** ***باید خیانت کنی*** ***باید خیانت کنی*** ***شب یلداتون پیشاپیش مبارک دوستان عزیزم*** ***شب یلداتون پیشاپیش مبارک دوستان عزیزم*** ***آدم*** ***آدم*** **لحظه های ناب زندگی** **لحظه های ناب زندگی** **رفیق 2** **رفیق 2** **خیانت** **خیانت** ***عشق*** ***عشق*** دختری از تبار غم دختری از تبار غم **بیش از حد دلتنگش میشدم** **بیش از حد دلتنگش میشدم** ***این روز ها باید مثل کلاغ باشی*** ***این روز ها باید مثل کلاغ باشی*** ***قمار عشق*** ***قمار عشق*** ***کاش*** ***کاش*** ***با توام*** ***با توام*** ***هرچه بادا باد*** ***هرچه بادا باد*** ***زیر تیغ*** ***زیر تیغ*** ****گاهی مقصر خود ما هستیم*** ****گاهی مقصر خود ما هستیم*** ***رفیق*** ***رفیق*** ***چوب صداقت*** ***چوب صداقت*** ***خوش به حالت*** ***خوش به حالت*** گرگ گرگ آهویی که به کفتار چشمک میزنه.. آهویی که به کفتار چشمک میزنه.. از دریا آموختم از دریا آموختم شب یلدا به همه دوستان عزیزم مبارک شب یلدا به همه دوستان عزیزم مبارک عاشقی عاشقی **خلاصه زندگی**حرف سنگین **خلاصه زندگی**حرف سنگین اونی که گفت... اونی که گفت... *موفق خواهم شد* *موفق خواهم شد* تو از چشمای من.... تو از چشمای من.... دلگیرم..... دلگیرم..... وقتی... وقتی... فکر کردن به تو...... فکر کردن به تو...... ورود ممنوع(توضیحات) ورود ممنوع(توضیحات) آموخته ام آموخته ام برگرد برگرد ادم گاهی.. ادم گاهی.. دلم گرفته... دلم گرفته... هدف.. هدف.. تنهایی.... تنهایی.... درد.... درد.... اخ دلم... اخ دلم... خسته. خسته. گاهی... گاهی...
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (2)