فراموش کردم
رتبه کلی: 4117


درباره من
هیچ کس لیاقت یه ابان ماهی نداره
خودم
خودم
...
...
...
...
......
......
...
...
دنیا تو دستای من
دنیا تو دستای من
خوشم یا دوستای گلم
خوشم یا دوستای گلم
خوشی من دوستام به باهم بودنمونه نه باشما بودن
خوشی من دوستام به باهم بودنمونه نه باشما بودن
حس من رو عکسای من
حس من رو عکسای من
حس من روعکسای من
حس من روعکسای من
منو خواهرم
منو خواهرم
منو اجیم
منو اجیم
اوووووو
اوووووو
دودسیگار
دودسیگار
حتی لباسم مدغم گرفت
حتی لباسم مدغم گرفت
عشق نه مرسی
عشق نه مرسی
سیر شدم ازدنیا
سیر شدم ازدنیا
داعون تنها
داعون تنها
عشق از اول تا اخر
عشق از اول تا اخر
تنهای تو عالم خودم
تنهای تو عالم خودم
به جای عشق  همه جارو دور گرفت
به جای عشق همه جارو دور گرفت
بازم سیگارو تنهای ها
بازم سیگارو تنهای ها
من اینجا تو اونجا
من اینجا تو اونجا
حقیقت این است
حقیقت این است
 تنهای تنها
تنهای تنها
ویی چرا رفتی
ویی چرا رفتی
وای وای دلم هواتو کرده
وای وای دلم هواتو کرده
مست مستم هی
مست مستم هی
سلامتییت
سلامتییت
عشق گریان
عشق گریان
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات