فراموش کردم
رتبه کلی: 4301


درباره من
حکایتِ جیرجیرک ها را می دانی که چیست؟

می گویند اینها ارواحِ شاعرانی اند که خاموشی نمی دانند چرا که در زمانِ حیاتِ خویش هرگز آن شعری را که می خواستند نسرودند. ای تو بارانی ترین فریاد ، خاموشی چرا ؟!


خسته از آوار هر بیداد ، خاموشی چرا ؟!

کوه می خواند به گوش دشت نامت را که ، ای


تیشه ی دستان صد فرهاد ، خاموشی چرا ؟!


دل درین ویرانه ها پوسید ای دردآشنا


خنده ای کن ، هر چه باداباد ، خاموشی چرا ؟!


بی تو همچون برگ زردی در میان کوچه ها


می دوم در های و هوی باد ، خاموشی چرا ؟!


آسمان دیده ام ابری ست ، آوازی بخوان


تا شوم از غصه ها آزاد ، خاموشی چرا ؟!


با نگاهت عشق را تفسیر کن در ذهن من


با توام ، شیرین ترین صیاد ، خاموشی چرا ؟!


__۰۰_____۰۰,*-::-*
_۰۰۰۰۰___۰۰۰۰۰,*-::-*
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰,*-::-*
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰,*-::-*
_۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰,*-::-*
___۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰,*-::-*
_____۰۰۰۰۰,*-::-*
_______۰۰,*-::-*
_____۰,*-::-*
____*-::-*_____۰۰____۰۰
__*-::-*____۰۰۰۰۰___۰۰۰۰
_*-::-*____۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
_*-::-*____۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
__*-::-*____۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
____*-::-*____۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
______*-::-*_____۰۰۰۰۰
_________*-::-*____۰۰
______________,*-::-*
___۰۰_____۰۰,*-::-*
_۰۰۰۰۰___۰۰۰۰۰,*-::-*
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰,*-::-*
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰,*-::-*
_۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰,*-::-
___۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰,*-::-*
_____۰۰۰۰۰,*-::-*
_______۰۰,*-::-*

$
$ .$ $
$$ $ $
$$$ $ $
$$$$ $ $
$$$$$ $ $
$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$ $
$$$$$$$$$$$$$$ $
$$$$$$$$$$$$$ $
$$$$$$$$$$$$ $
$$$$$$$$$$$ $
$$$$$$$$$$ $
$$$$$$$$$$$ .$
$$$$$$$$$$$$ $
$$$$$$$$$$$$$ $
$$$$$$$$$$$$$$ $
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$ $
$$$$ $ $
$$$ $ $
$$ $ $
$ $ $
$

....
....
.....
...
تاریخ درج: ۹۳/۰۸/۲۴ - ۰۱:۰۶ 2 نظر , 86 بازدید
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (1)