فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 4900


درباره من
سلام به همه ی دوستان گلم
اهورا هستم
اهل میانه دانشجو ام
21 سالمه

(..')/ ('..)
./. = ./.
_| |_ _| |_

________

.
..

..
..
.
.

..
..
.

..
.


..
.

..
.


.
..


.
.
.

.


..
.
..
....
...
...
....
.
..
.


.
..
.
..
..

.
.

....
....
...
...

....
...
...
....
.
..
..................


$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$_____________________________$$
$$_________$$$$$$$$$$__________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$_________$$$$$$$$$$__________$$
$$_____________________________$$
$$_____________________________$$
$$______$$$$$_______$$$$$______$$
$$____$$$$$$$$$___$$$$$$$$$____$$
$$___$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$___$$
$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$
$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$
$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$$$$$________$$
$$__________$$$$$$$$$__________$$
$$___________$$$$$$$___________$$
$$____________$$$$$____________$$
$$_____________$$$_____________$$
$$______________$______________$$
$$_____________________________$$
$$_____________________________$$
$$___$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$___$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$$_______$$$$$$_____$$
$$______$$$$$$_____$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$$$$$________$$
$$__________$$$$$$$$$__________$$
$$____________________________
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$_____________________________$$
$$_________$$$$$$$$$$__________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$_________$$$$$$$$$$__________$$
$$_____________________________$$
$$_____________________________$$
$$______$$$$$_______$$$$$______$$
$$____$$$$$$$$$___$$$$$$$$$____$$
$$___$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$___$$
$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$
$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$
$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$$$$$________$$
$$__________$$$$$$$$$__________$$
$$___________$$$$$$$___________$$
$$____________$$$$$____________$$
$$_____________$$$_____________$$
$$______________$______________$$
$$_____________________________$$
$$_____________________________$$
$$___$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$___$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$$_______$$$$$$_____$$
$$______$$$$$$_____$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$$$$$________$$
$$__________$$$$$$$$$__________$$
$$____________________________
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$_____________________________$$
$$_________$$$$$$$$$$__________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$_________$$$$$$$$$$__________$$
$$_____________________________$$
$$_____________________________$$
$$______$$$$$_______$$$$$______$$
$$____$$$$$$$$$___$$$$$$$$$____$$
$$___$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$___$$
$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$
$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$
$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$$$$$________$$
$$__________$$$$$$$$$__________$$
$$___________$$$$$$$___________$$
$$____________$$$$$____________$$
$$_____________$$$_____________$$
$$______________$______________$$
$$_____________________________$$
$$_____________________________$$
$$___$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$___$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$$_______$$$$$$_____$$
$$______$$$$$$_____$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$$$$$________$$
$$__________$$$$$$$$$__________$$
$$____________________________

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$_____________________________$$
$$_________$$$$$$$$$$__________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$_________$$$$$$$$$$__________$$
$$_____________________________$$
$$_____________________________$$
$$______$$$$$_______$$$$$______$$
$$____$$$$$$$$$___$$$$$$$$$____$$
$$___$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$___$$
$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$
$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$
$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$$$$$________$$
$$__________$$$$$$$$$__________$$
$$___________$$$$$$$___________$$
$$____________$$$$$____________$$
$$_____________$$$_____________$$
$$______________$______________$$
$$_____________________________$$
$$_____________________________$$
$$___$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$___$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$$_______$$$$$$_____$$
$$______$$$$$$_____$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$$$$$________$$
$$__________$$$$$$$$$__________$$
$$____________________________
به سلامتــی کسی که به خاطر به دست آوردنش خیلیها رو از دست دادی ولی تنهـــــات گذاشت ...
به سلامتــی کسی که به خاطر به دست آوردنش خیلیها رو از دست دادی ولی تنهـــــات گذاشت ... سلامتــی پسری که با چشم های خیس وارد ساندویچی بغل "تالار عروسی" شد و گفت :امشب عروسی عشقـــــــمه " بندری بزار " به سلامتـــــــی روزی که... اسمم بیاد ...
تاریخ درج: ۹۴/۰۱/۲۵ - ۲۱:۵۶ 4 نظر , 119 بازدید
واسه....
واسه....
تقدیم به دوستان که تو اد لیستم هستن/این تنهای اهنگی است که من دوسش دارم اینم تقدیم میکنم به دوستان گلم
تقدیم به دوستان که تو اد لیستم هستن/این تنهای اهنگی است که من دوسش دارم اینم تقدیم میکنم به دوستان گلم
عکس جگرم
عکس جگرم
بخدا پیر شدم
بخدا پیر شدم
وصیت نامه عاشقانه من
شاید روزی فرا برسد که جسم من آنجا زیر ملحفه سفید پاکیزه ای که از چهار طرفش زیر تشک تخت بیمارستان رفته است و آدم هایی که سخت مشغول زنده ها و مرده ها هستند از کنارم می گذرند. آن لحظه فرا خواهد رسید که دکتر بگوید مغز من از کار افتاده است و به هزار علت دانسته و ندانسته زندگیم به پایان رسیده اس...
تاریخ درج: ۹۲/۱۱/۱۳ - ۱۱:۵۷ 13 نظر , 175 بازدید
سلامتی پسری که تو روز عروسی عشقش...
سلامتی پسرها سلامتی پسری که با چشم های خیس وارد ساندویچی بغل « تالار عروسی » شد و گفت : ... امشب عروسی " عشقمه " یه بندری بزار !!...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۲۸ - ۱۸:۴۳ 8 نظر , 145 بازدید
حال و روز من(عاشق ها یه لحظه همتون بیاین)
روزگار من تو چه میفهمی از روزگارم ...؟از دلتنگی ام ؟گاهی به خدا التماس می کنم خوابت را ببینم ... میفهمی؟فقط خوابت را ...!!! ‍ طناب دار من ماندمو حلقه ی طنابیدر مشت/بعد از توبه زندگی کردم پشت/بگذار فردا برسد میشنوی/دیروز غروب عاشقیخود را کشت. زمین زمین...خمیازه ای بکش ...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۲۸ - ۱۸:۵۴ 13 نظر , 159 بازدید
عشق یخی
یکی بود که یه روزی منو دوست داشت و حالا رفته یکی نبود, بدونه بی خبر کجا رفته؟میگفت تکتای من، تکتای تو از دست تو دلیگره...دیونه بــــــــــــی احساس کجایی؟شاید همین اطراف خیلی دور خیلی نزدیک... ر دیوانگی نـیـسـت پس چیست ؟ &nb...
نازنین74 تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۲۸ - ۱۸:۲۰ 13 نظر , 123 بازدید
وقتی نیستی
وقتی نیستی بدون اینکه “مار” ی در کار باشدمزه ی “زهرمار” را میچشم وقتی نیستی ...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۲۸ - ۱۸:۴۶ 4 نظر , 141 بازدید
به سلامتی بچه های سایت میانالی
اول از همه سلام سلامتیم به سلامتی همه شمادوستای گلم که میایید و میخونید و کپی میکنید و برای دوستاتون می فرستید ولی یه نظر نمیزارین دمتون گرم بدونین که دوستتون دارم ----------------------------------------- به سلامتیه دو گل بهشت:یکی عشق و دیگری سرنوشت به قلم گفتم بنویس هر چه دلش خواست ...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۰۶ - ۱۴:۵۹ 11 نظر , 201 بازدید
دلتنگی
کلبه دلتنگی پست ثابت این روزا خیلی تنــ ــــــ ــــــ ـــــهام، خیلی داغـــــــ ــــــونم هست کسی که مثل مـــــ ـــــــــ ـــــن دلش نه برای کســــــــــــــــــــــی، ...
تاریخ درج: ۹۲/۱۰/۰۴ - ۲۰:۱۲ 8 نظر , 151 بازدید
حس می کنــــــی تنهــــــاییم را؟؟(دلشکسته)
چند عکســـــــــــــــــ هنوزم باورم نمیشه باور نکردی عشقمو ،راضی شدی ببینی شکستمو رنجوندی تو قلب خستمو ،با این که دیدی پر و بال بستمو تو که میگفتی میمونی تا همیشه کنارم حالا نیستی که ببینی جز تنهایی کس ندارم گفتی که عاشقمی همیشه ،کسی...
تاریخ درج: ۹۲/۰۹/۲۰ - ۲۰:۱۱ 35 نظر , 194 بازدید
من از دلتنگی هایم مینویسم
حرف دلم... هیچ شباهتی به یوسف ندارم... نه رسولم,نه زیبایم,نه برای کسی عزیزم,نه چشم به راهی دارم... فقط... در " چاه " افتاده ام!!! خدا(پست ثابت) آدمک آخردنیاست بخند... آدمک عشق همین جاست بخند... دسته خطی که توراعاشق کرد... شوخی کا...
تاریخ درج: ۹۲/۰۹/۱۶ - ۱۷:۵۸ 40 نظر , 283 بازدید
عکس کارت ملی عشقم+ توضیحات
عکس کارت ملی عشقم+ توضیحات
خیانت
خیانت
نارم خیـــلی ها هسـتــ . . . امـــا . . . لــم پیش تـــو آرومـ . . . !!!!!
× گشتم نبود ... نگرد نیست × در دیاری که در آن نیست کسی یار کسی،کاش که یا رب نیافتد به کسی کار کسی... دو نفره!!! نارم خیـــلی ها هسـتــ . . .امـــا . . . لــم پیش تـــو آرومـ . . . !!!!! آغوش تو... اغوش گرمم باش.....بگذا...
تاریخ درج: ۹۲/۰۹/۱۰ - ۲۰:۳۶ 28 نظر , 172 بازدید
چون همسفر عشق شدی مرد سفر باش
گرهمسفر عشق شدی... گفتم تو چرا دورتر از خواب و سرابی، خواب و سرابیگفتیکه منم با تو ولیکن تو نقابی، اما تو نقابیفریاد کشیدم تو کجایی، توکجاییگفتی که طلب کن تو مرا تا که بیابیفریاد کشیدم تو کجایی، توکجاییگفتی که طلب کن تو مرا تا که بیابیچون همسفر عشق شدی مرد سفر باش،مرد سفر باشهم منتظر حادثه هم فکر...
تاریخ درج: ۹۲/۰۹/۱۳ - ۱۶:۰۶ 7 نظر , 153 بازدید
غرق تمنای تو ام موجی ز دریای تو ام....
غرق تمنای تو ام موجی ز دریای تو ام.... در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنمگر شکوه ای دارم ز دل با یار صاحبدل کنمدر پرده سوزم همچو گل در سینه جوشم همچو ملمن شمع رسوا نیستم تا گریه در محفل کنماول کنم اندیشه ای تا برگزینم پیشه ایآنگه به یک پیمانه می اندیشه را باطل کنمغرق تمنای تو ام موجی ز...
تاریخ درج: ۹۲/۰۹/۱۰ - ۲۱:۴۷ 8 نظر , 137 بازدید
دلم خیلی گرفته
دلم خیلی گرفته..نمیدونم چرا..این روزا به هر دری میزنم تا روحیه ام عوض شه.. اما نمیدونم چرا هرکاری میکنم نمیشه..انگار این دنیا خوشش نمیاد من یه روز خوش داشته باشم..با این که فعلا مشکلی ندارم اما دلم هنوز پره درده..الان که دارم مینویسم چشام داره مثل ابر بهار میباره..دست خودم نیست..! نمیتونم جلو...
تاریخ درج: ۹۲/۰۷/۱۴ - ۲۱:۲۳ 8 نظر , 172 بازدید
عشق واقعی خودم
به سلامتی عشق من عشق واقعی من عشقی که ته ته قلبم خونه کرده عشقی که یه مهمون ناخونده بود &n...
تاریخ درج: ۹۲/۰۷/۱۴ - ۲۱:۱۸ 9 نظر , 221 بازدید
دلم گرفته /کاش عاشقت نمیشدم! /به سلامتی عشق
دلم گرفته کاش عاشقت نمیشدم! به سلامتی عشق به سلامتی دریا! که قربونیاشو پس می‌آره. به سلامتی عقرب! که به خواری تن نمی‌ده. به سلامتی اون که همیشه راستشو می‌گه. به سلامتی اونی که باخت تا رفیقش برنده شه. به سلامتی برف! که هم روش سفیده هم توش. به سلامتی اونی که بی کسه...
تاریخ درج: ۹۲/۰۷/۱۴ - ۲۱:۱۶ 5 نظر , 151 بازدید
به سلامتی بچه های سایت میانالی
به سلامتی به سلامتی اون دلی که هزار بار شکست ولی هنوزم شکستن بلد نیست . . به سلامتی اونایی که هزارتا خاطرخواه دارن.ولی دلشون گیر یه بی معرفته ! . . به سلامتی اعتماد که المثنی نداره! وقتی رفت دیگه رفت ... . . به سلامتی همه اونایی که حالشون خوب نیست ، اما می خندن که حال بقیه گرفته نشه. . ....
تاریخ درج: ۹۲/۰۷/۱۴ - ۲۱:۰۶ 5 نظر , 140 بازدید
عاشق تنها
دختر به پسر گفت : به نظر ت من قشنگم ؟ پسر گفت : نه ....... دختر از پسر پرسید که تو میخوای من پیشت باشم تا همیشه ؟ پسر گفت : نه........ دختر به پسر گفت : اگه من یه روزی ترکت کنم تو برام گریه می کنی؟ پسر گفت : نه....... دختر در حالی که گریه می کرد و می ...
تاریخ درج: ۹۲/۰۷/۱۳ - ۱۷:۳۲ 11 نظر , 165 بازدید
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)