فراموش کردم
رتبه کلی: 20


درباره من
ulu tanrının adıla.
adim: Əmin

soy adım: davodi

doğum tarixi :1365

Iran - Miyana -Hachachi..........................................

dostlarınızı tanımaq üçün suyu lığlayın, görün kim lığlı sudan balıq tutur! neçə belə lığlı su dostları tanımağa yetərlidir

.........................................
yoldaşından acıq eləyən zaman yoldaşının sırrını yayan adam, ən alçaq adamdır
(پست ترین انسان کسی است که راز دوران دوستی را به وقت دشمنی فاش کند )

.....................................
کسی به جمع دوستان اضافی نمیشه مگر اینکه حقیقی باشه(یعنی با هویت واقعی ثبت نام کرده باشه ) اینم شماره گیم نت هر کی کار داشت درخدمتم
گیم نت کندو 52272909-041آلبوم: نوشته های تاثیر گذار
زمین خوردن زمین خوردن بی خوابی بی خوابی تکرار تکرار نشناختی نشناختی تورا چه غم تورا چه غم .... .... چه دل آزار ترین چه دل آزار ترین ... ... جبری به نام اختیار جبری به نام اختیار هر جا که تویی تفرج آنجاست هر جا که تویی تفرج آنجاست سکوت سکوت مرگ ... مرگ ... تقدیم به متولدین مهر و طرفداراشون(توضیحات) تقدیم به متولدین مهر و طرفداراشون(توضیحات) حسادت کار بدیه خودتو اذیت نکن حسادت کار بدیه خودتو اذیت نکن خنده خنده اگه بیای همه چی خراب میشه اگه بیای همه چی خراب میشه صداقت صداقت صداقت صداقت صداقت صداقت آدم ها.. آدم ها.. حماقت دخترا حماقت دخترا شرافت شرافت چه کسی میگوید که گرانی شده است چه کسی میگوید که گرانی شده است ضرب المثل ضرب المثل هدیه  از طرف یکی از بهترین های سایت هدیه از طرف یکی از بهترین های سایت بن بست بن بست شناخت دوست شناخت دوست فایده مداد سفید فایده مداد سفید با تو آسان میشد با تو آسان میشد یک دقیقه سکوت یک دقیقه سکوت دانه خوردنوشون پیش ما بود.... دانه خوردنوشون پیش ما بود.... زوال زوال دوست خائن دوست خائن شکست شکست شکر ... شکر ... دست روی دلم .... دست روی دلم .... اگر.. اگر.. هیچ کس هیچ کس بودیم ... بودیم ... ای همزاد ای همراه ای همزاد ای همراه آه ..... آه ..... قایقی قایقی خدایا .... خدایا .... کاش .. کاش .. شقایق شقایق سکوت سکوت دل شکستن دل شکستن آسمان آسمان دلتنگی دلتنگی هیچگاه..... هیچگاه.....
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات