فراموش کردم
رتبه کلی: 20


درباره من
ulu tanrının adıla.
adim: Əmin

soy adım: davodi

doğum tarixi :1365

Iran - Miyana -Hachachi..........................................

dostlarınızı tanımaq üçün suyu lığlayın, görün kim lığlı sudan balıq tutur! neçə belə lığlı su dostları tanımağa yetərlidir

.........................................
yoldaşından acıq eləyən zaman yoldaşının sırrını yayan adam, ən alçaq adamdır
(پست ترین انسان کسی است که راز دوران دوستی را به وقت دشمنی فاش کند )

.....................................
کسی به جمع دوستان اضافی نمیشه مگر اینکه حقیقی باشه(یعنی با هویت واقعی ثبت نام کرده باشه ) اینم شماره گیم نت هر کی کار داشت درخدمتم
گیم نت کندو 52272909-041آلبوم: تیمارستان مجازی
.... .... دشمن از چهره شناخته نمی شود ... دشمن از چهره شناخته نمی شود ... هذیان هذیان .... .... ...... ...... سوختن(توضیحات) سوختن(توضیحات) زندگی از خاک تا خاک (توضیحات) زندگی از خاک تا خاک (توضیحات) ماهی گرفتن از آب گل آلود (توضیحات) ماهی گرفتن از آب گل آلود (توضیحات) آخ که دلم خنک شد آخ که دلم خنک شد هستن آدم هایی که ... هستن آدم هایی که ... همه گربه های شهر دعوت بودن  ضیافت خوبی بود همه گربه های شهر دعوت بودن ضیافت خوبی بود ... ... ... ... چیزی نمونده چیزی نمونده دروغ دروغ ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... یه چشم و یک گوش شنوا کافی بود تا حرفمو بفهمه یه چشم و یک گوش شنوا کافی بود تا حرفمو بفهمه ... ... انتظار انتظار رفتی رد پات که موند رفتی رد پات که موند از ماه به خودت توپ نساز از ماه به خودت توپ نساز هیچی با ماست مالی پنهان نمیشه هیچی با ماست مالی پنهان نمیشه مشکلات زندگی با سن و سال متفاوت مشکلات زندگی با سن و سال متفاوت تاوان تاوان چوب تر به آتش چوب خشک خواهد سوخت چوب تر به آتش چوب خشک خواهد سوخت ضرب المثل ضرب المثل فیلتر فیلتر فیلتر فیلتر ...... ...... عجب دنیای آشغالیه عجب دنیای آشغالیه میگه کار من نبوده میگه کار من نبوده آخر بدشانسی آخر بدشانسی رفتار شتری رفتار شتری تلافی تلافی
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (3)