فراموش کردم
رتبه کلی: 20


درباره من
ulu tanrının adıla.
adim: Əmin

soy adım: davodi

doğum tarixi :1365

Iran - Miyana -Hachachi..........................................

dostlarınızı tanımaq üçün suyu lığlayın, görün kim lığlı sudan balıq tutur! neçə belə lığlı su dostları tanımağa yetərlidir

.........................................
yoldaşından acıq eləyən zaman yoldaşının sırrını yayan adam, ən alçaq adamdır
(پست ترین انسان کسی است که راز دوران دوستی را به وقت دشمنی فاش کند )

.....................................
کسی به جمع دوستان اضافی نمیشه مگر اینکه حقیقی باشه(یعنی با هویت واقعی ثبت نام کرده باشه ) اینم شماره گیم نت هر کی کار داشت درخدمتم
گیم نت کندو 52272909-041آلبوم: تصاویر مربوط به مطالب
سربازی سربازی استدیو استدیو عرفان عرفان جدول هاای خیابانی نانو جدول هاای خیابانی نانو دستگاه زباله سوز شهری دستگاه زباله سوز شهری موتور سیکلت با سوخت هوای فشرده موتور سیکلت با سوخت هوای فشرده .... .... ... ... عرفان کاووسی عرفان کاووسی کندو کندو فروش کامپیوتر فروش کامپیوتر ... ... ... ... ... ... امانت فروشی کامیاب امانت فروشی کامیاب ... ... زمینه زمینه فلش فلش فلش فلش اسفند94 اسفند94 بهمن94 بهمن94 دی94 دی94 آذر94 آذر94 آبان94 آبان94 مهر94 مهر94 شهریور94 شهریور94 مرداد94 مرداد94 تیر94 تیر94 خرداد94 خرداد94 اردیبهشت94 اردیبهشت94 فوردین94 فوردین94 نامرد دوستوم (از خودم) (امین داودی) نامرد دوستوم (از خودم) (امین داودی) جوانه جوانه معجزه معجزه معجزه معجزه معجزه معجزه معجزه معجزه معجزه معجزه معجزه معجزه گورستان جن34 گورستان جن34 گورستان جن3 گورستان جن3 گورستان جن2 گورستان جن2 گورستان جن گورستان جن خداحافظ خداحافظ کبوتر کبوتر سینا سینا این چیه ؟5 این چیه ؟5 این چیه ؟4 این چیه ؟4 این چیه 3 ؟ این چیه 3 ؟ این چیه ؟2 این چیه ؟2
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات