فراموش کردم
رتبه کلی: 8889


درباره من

ای خداوند تو رو شکرت میکنم امروز
به خاطر این که اگه زمین افتادم بلندم کردی

اگ نا امید بودم تو امیدم دادی
مرسی که هسی

اما این زندگی نداره ارزش

6 صبحه پیشونیم از عرقه خیس

میگم
دنیا میرونه و مام سوار تاکسیش

تهش که چی (:
id insta: dyaakv_as

aashkaanas
King
King
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات