فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 400


درباره من
بنام خدایی که داشتن او جبران همه نداشته هایم است


آرام قدم بگذار مبادا بشکند سکوت کلبه تنهاییم

فقط خدا

در این نزدیکیست...خدایا ....

دلم مرهمی می خواهد از جنس خودت !

نزدیـــک ؛

بی خطــــر ،

بخشــــنده ....

بی منّــــــــــــ ـــــت ... !!!من خودم هستم و یک حس غریب...


اَلـلّـهُـــــــــمَ عَـجِّـــــل لِـوَلـیِّـــــــــــکَ الـفَــــــــــــرَجتاریخ عضویت:1391/07/07

-----------
---------
--------
-------
-----
---
--
-آرام.. (rooyaa)هستم
هرجمعه.یه جمله یه پست212►2:50 هرجمعه.یه جمله یه پست209►10:1 هرجمعه.یه جمله یه پست208(قلم ارام)►7:11 دارالشفای فاطمه►4:30 هرجمعه.یه جمله یه پست206►0:17 هرجمعه.یه جمله یه پست۲۰۳►0:11 هرجمعه.یه جمله یه پست۲۰۲►1:44 ۲۰۰►0:11 هرجمعه.یه جمله یه پست 195►3:40 هرجمعه.یه جمله یه پست 191►5:37 هرجمعه.یه جمله یه پست 186►2:59 هرجمعه.یه جمله یه پست 185►5:42 هرجمعه.یه جمله یه پست 184►3:3 هرجمعه.یه جمله یه پست 183►6:39 هرجمعه.یه جمله یه پست 178►0:1 هرجمعه.یه جمله یه پست 176►6:32 هرجمعه.یه جمله یه پست 173►5:1 هرجمعه.یه جمله یه پست 172►3:3 171►0:59 هرجمعه.یه جمله یه پست 168►5:36 هرجمعه.یه جمله یه پست 151►3:30 هرجمعه.یه جمله یه پست 150►4:4 هرجمعه.یه جمله یه پست 149►4:2 هرجمعه.یه جمله یه پست 140►0:7 هرجمعه.یه جمله یه پست 137►4:0 هرجمعه.یه جمله یه پست 136►4:1 هرجمعه.یه جمله یه پست 126►3:55 هرجمعه.یه جمله یه پست 121►4:57 هرجمعه.یه جمله یه پست 119►1:54 هرجمعه.یه جمله یه پست 118►4:34 هرجمعه،یک جمله،یک پست 108►1:52 هر جمعه،یه جمله،یه پست...100►5:1 هر جمعه،یه جمله،یه پست...97►4:2 هر جمعه،یه جمله،یه پست...96►3:32 هر جمعه،یه جمله،یه پست...95►2:37 هر جمعه،یه جمله،یه پست...94►3:57 هرجمعه،یک جمله،یک پست86►0:49 هرجمعه،یک جمله،یک پست78►1:7 هرجمعه،یک جمله،یک پست76►0:55 هر جمعه،یه جمله،یه پست...73►0:55 هر جمعه،یه جمله،یه پست..72►0:58 هر جمعه،یه جمله،یه پست..71►1:7 هر جمعه،یه جمله،یه پست..70►1:11 هرجمعه،یه جمله،یه پست..69►0:50 هر جمعه،یه جمله،یه پست..68►8:6 هر جمعه،یه جمله،یه پست..67►1:1 هر جمعه،یه جمله،یه پست..63►1:9 هر جمعه،یه جمله،یه پست...62►1:18 هر جمعه،یه جمله،یه پست...61►1:3 هر جمعه،یه جمله،یه پست...60►0:58 هر جمعه،یه جمله،یه پست...59►1:15 هفت سین فاطمی..►3:51 آخرین جمعه سال..►4:16 هر جمعه،یه جمله،یه پست...58►1:8 هر جمعه،یه جمله،یه پست...57►1:8 هر جمعه،یه جمله،یه پست...56►1:1 هر جمعه،یه جمله،یه پست...55 ►1:1 هر جمعه،یه جمله،یه پست...54►1:3 هر جمعه،یه جمله،یه پست...53►1:3 هر جمعه،یه جمله،یه پست...52►1:7 هر جمعه،یه جمله،یه پست...51►1:6 هر جمعه،یه جمله،یه پست...50►1:4 هر جمعه،یه جمله،یه پست...49 ►0:10 هر جمعه،یه جمله،یه پست...49►1:6 هر جمعه،یه جمله،یه پست...48 ►1:11 هر جمعه،یه جمله،یه پست...47►1:1 هر جمعه،یه جمله،یه پست...46►1:14 هر جمعه،یه جمله،یه پست...45►1:15 هر جمعه،یه جمله،یه پست...44►1:16 هر جمعه،یه جمله،یه پست...42►1:14 هر جمعه،یه جمله،یه پست...41►1:13 هر جمعه،یه جمله،یه پست...40►1:4 هر جمعه،یه جمله،یه پست...39►1:6 ای کاش (برای پست بعدی)►3:21 هر جمعه،یه جمله،یه پست...37►4:7 بگو هنوز هستی...►3:15 هر جمعه،یه جمله،یه پست...36►4:26 هر جمعه،یه جمله،یه پست...35►1:11 قرارمون همین بود...►2:46 دوستان لطفا وقت بذارین برای پست جمعه بعد نظر بدین با تشکر►1:26 لبیک حامد زمانی(مدافعان حرم)...►4:36 هر جمعه،یه جمله،یه پست...33►3:35 پاییز و خیال تو...►3:13 برو خوشبخت بشی...►8:11 مترسک...►3:41 هر جمعه،یه جمله،یه پست...32►1:6 هر جمعه،یه جمله،یه پست...31►1:8 حال مرا...►5:1 حرف های نگفته►3:15 هر جمعه،یه جمله،یه پست...30►1:13 ...►4:2 هر جمعه،یه جمله،یه پست...29 ►1:1 برای مطلب...►3:17 هر جمعه،یه جمله،یه پست...28►1:3 هر جمعه،یه جمله،یه پست...27►1:34 باران►6:5 هر جمعه،یه جمله،یه پست...26►2:37 آخرین پست 92... هر جمعه،یه جمله،یه پست...25 ►7:41 تقویم دلم...►5:45 مطلب►3:39 هر جمعه،یه جمله،یه پست...24►0:52 24 ماه►4:32 هر جمعه،یه جمله،یه پست...23 ►0:52 ضــــــامن آهــــــو دســتم را بــگیـــر►5:20 هر جمعه،یه جمله،یه پست...22 ►1:1 هر جمعه،یه جمله،یه پست...21►1:9 هر جمعه،یه جمله،یه پست...20►1:15 هر جمعه،یه جمله،یه پست...19►1:5 هر جمعه،یه جمله،یه پست...17►1:15 کربلای ایران،بهشت رضوی►1:58 هر جمعه،یه جمله،یه پست...16►1:16 آهوی دلم►3:57 هر جمعه،یه جمله،یه پست...15►0:56 هر جمعه،یه جمله،یه پست...14►1:6 هر جمعه،یه جمله،یه پست...13►3:37 هر جمعه،یه جمله،یه پست...12►1:8 هر جمعه،یه جمله،یه پست...10►1:1 هر جمعه،یه جمله،یه پست...8►1:19 هر جمعه،یه جمله،یه پست...7►1:12 هر جمعه،یه جمله،یه پست...6►1:4 هر جمعه،یه جمله،یه پست...5►4:7 هر جمعه،یه جمله،یه پست...2►0:59 ...►5:59 شهر باران برای مطلب 6...►3:57 بنام خدایم►2:54 چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (2)