فراموش کردم
رتبه کلی: 1901


درباره من
"زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست"


من غریبانه به این خوشبختی مینگرم .
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات