فراموش کردم
رتبه کلی: -


درباره من
یه پسرتخس و بی اعصاب ک کسی نفهمیدمامان بابانداره...
یه پسرتخس و بی اعصاب ک کسی نفهمیدمامان بابانداره...
........
........
خدایاتوکی و داری که انقدرآرومی؟
خدایاتوکی و داری که انقدرآرومی؟
آواره.....کجاااییی کوچولوو
آواره.....کجاااییی کوچولوو
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات