به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور واحد ترکمانچای:

همایش اقتصاد وفرهنگ روز پنجشنبه   ۲۴ مهر ماه سالجاری دردانشگاه پیام نور واحد ترکمانچای برگزارخواهد شد.

فیروز طالبی رییس دانشگاه پیام نور واحد ترکمانچای هدف از برگزاری این همایش را تلاش در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اعلام سال ۹۳ به عنوان سال(فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی)عنوان کرد و گفت: این همایش در دو بخش فرهنگی و اقتصادی با حضور حجت السلام والمسلمین کیانی امام جمعه ترکمانچای  و دکتر علی دینی ترکمانی از اساتید برجسته و صاحب نظر در مسائل اقتصادی کشور برگزارخواهد شد.

لازم به ذکر است دکترعلی دینی ترکمانی متولد سال ۱۳۴۵ ترکمانچای وعضوهیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی می باشند.

Untitled-1