فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 11898


درباره من
برایم مداد بیاور مداد سیاه
میخواهم روی چهره ام خط بکشم تا به جرم زیبایی در قفس نیفتم
یه ضربدر هم روی قلبم تا به هوس هم نیوفتم!
یه مداد باک کن بده برای محو لب هایم نمیخواهم کسی به هوای سرخیشان سیاهم کند
یک بیلچه تا تمام غرایزم را از ریشه دراورم...
یه تیغ بده موهایم را از ته بتراشم سرم هوایی بخورد
نخ و سوزن هم بده برای زبانم میخواهم بدوزمش به سق...
اینگونه فریادم بیصداتر است
بدون اینها راحتتر به بهشت میروم گویا...!!!
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (2)