فراموش کردم
رتبه کلی: 6512


درباره من
به سودای تو مشغولم ز غوغای جهان فارغ.........


URMIA
Im 16 Years Old
SiNgLe


نام:آواره
شهرت:بیچاره
جرم:ب دنیاآمدن
محکومیت:عاشق شدن
************************
ازخداپرسیدم خدایا؟؟؟اگرتقدیرماراازقبل نوشته ای پس چرا دعاکنم؟؟؟خداگفت:شایدنوشتم هرآنچه دعاکنی....
**************
ویرانوداغونم همانندفرمانده ای ک تنها دخترش عاشق سرباز دشمن شده است...
************************به سلامتی روزی که...
اسمم بیاد رو لب رفیقام...
پوزخند بزنن و با پشت دست اشکاشونو پاک کننو بگن...
هههههی!!!
کی فکرشو میکرد؟؟؟بزن به سلامتی حرفهای دلت که به کسی نگفتی....
بزن به سلامتی اینکه کوه درد بودی ولی دم نزدی.....
بزن به سلامتی تنهایی هات ولی تنهایی رو دوست نداشتی...
بزن به سلامتی ارزوهایی که نتونستی لمسشون کنی.....
بزن به سلامتی عشقی که طالعش به اسمت نبود
ولی هنوز هم دوسش داری....
بزن به سلامتی شبهایی که تو تنهاییهات گریه کردیسلامتی پسری که از داداش عشقش کتک خورد ...

عشقش ازش پرسید :چرا توهم کتکش نزدی؟ سرشو پایین انداخت و زیر لب گفت:اخه چشماش شبیه تو بود ..


به ســـــــلامتی هرکی زدیم رفت ,

میزنیم به ســلامتی غــم شاید اونم رفت....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
همه میگویند:دنیا بی وفاست اماقدرش رابدانیدمن دنیای"بی وفاتر"ازاین هم داشته ام
.........................................

ب زندگیم پوزخندنزنیدلعنتی ها من هم روزی کسی را داشتم ک با تمام وجودش صدایم میکرد: "نفسم"

...........................................
ی روز عالی...
ی روز عالی...
روز بسیج ...
روز بسیج ...
ی روز عالی و بارونی با دوستان خوبم ...جاتون خالی
ی روز عالی و بارونی با دوستان خوبم ...جاتون خالی
ب سلامتی...
ب سلامتی...
عاشقشم
عاشقشم
پدر ماردم آرزو داشتن...ولی من ترجیح میدم ...
پدر ماردم آرزو داشتن...ولی من ترجیح میدم ...
خودم سال 93
خودم سال 93
عاشق
عاشق
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
صمد ممد
صمد ممد
تنها
تنها
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)