فراموش کردم
رتبه کلی: 2220


درباره من
آلبوم: تصاویر پروفایل
همشون ادعان... همشون ادعان... هرچیزی حدی داره هرچیزی حدی داره .....! .....! ..! ..! .... .... دنبالش نمیگردم... دنبالش نمیگردم... عشق و صبر عشق و صبر بی لیاقتا...... بی لیاقتا...... ثابت کردن ثابت کردن به سلامی کاج... به سلامی کاج... Porsche Porsche ....... ....... به نظرتون کدومش؟؟؟ به نظرتون کدومش؟؟؟ کارتون..... خخ کارتون..... خخ معتاد........! معتاد........! بهونه... بهونه... فقط عشق و صفا فقط عشق و صفا ........ ........ ...........؟؟............. ...........؟؟............. ....... ....... منت.... منت.... باهرکی مثل کف دست بودیم......... باهرکی مثل کف دست بودیم......... پاسخگو نیستم.... پاسخگو نیستم.... ...... ...... حماقتام...... حماقتام...... تنهایی هیج کس رو باور نکن تنهایی هیج کس رو باور نکن اعتمادنکن اعتمادنکن خلی از ماها....... خلی از ماها....... بی لیاقت بی لیاقت به سلامت به سلامت تنفر تنفر سلامتی... سلامتی... مفت نمیارزه مفت نمیارزه .... .... اگر در دل کسی جایی نداری فرش زیره پایش هم نباش اگر در دل کسی جایی نداری فرش زیره پایش هم نباش ........... ........... بمان تنهاییی..... بمان تنهاییی..... سلامتی پسری که...... سلامتی پسری که...... برای آدم ها.. برای آدم ها.. تنهایی برگشتم...! تنهایی برگشتم...! به اونی که لیاقت نداره خوبی نکن قدرتو نفهمیده و نخواهدفهمید به اونی که لیاقت نداره خوبی نکن قدرتو نفهمیده و نخواهدفهمید از سگ کمتر است کسی که... از سگ کمتر است کسی که... بی لیاقت بی لیاقت خوب نباش.... خوب نباش.... عشق زیباست و حرمت دارد...! عشق زیباست و حرمت دارد...! کاش تصوری که از یکی داریم هیچوقت خراب نشه کاش تصوری که از یکی داریم هیچوقت خراب نشه چه رسم جالبی است..!!!! چه رسم جالبی است..!!!! ای داداش توی دنیا هرچی میخوای باش  ولی نامرد نباش!! ای داداش توی دنیا هرچی میخوای باش ولی نامرد نباش!! درس زندگی3 درس زندگی3 متاسفانه همش دروغه.... متاسفانه همش دروغه....
تور زمینی مشهد مقدس ( با قطار ) 1398/09/24 چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات شبهای جمعه در میانالی