فراموش کردم
رتبه کلی: 2220


درباره من
خوشحال میشم به کانالمون سر بزنید...


https://t.me/gati_and_pAti

https://t.me/gati_and_pAti
https://t.me/gati_and_pAti
خوشحال میشم به کانالمون سر بزنید
خوشحال میشم به کانالمون سر بزنید
https://t.me/gati_and_pAti
https://t.me/gati_and_pAti
........
........
...........؟؟.............
...........؟؟.............
.......
.......
منت....
منت....
باهرکی مثل کف دست بودیم.........
باهرکی مثل کف دست بودیم.........
پاسخگو نیستم....
پاسخگو نیستم....
......
......
حماقتام......
حماقتام......
تنهایی هیج کس رو باور نکن
تنهایی هیج کس رو باور نکن
اعتمادنکن
اعتمادنکن
خلی از ماها.......
خلی از ماها.......
بی لیاقت
بی لیاقت
به سلامت
به سلامت
تنفر
تنفر
سلامتی...
سلامتی...
مفت نمیارزه
مفت نمیارزه
....
....
اگر در دل کسی جایی نداری فرش زیره پایش هم نباش
اگر در دل کسی جایی نداری فرش زیره پایش هم نباش
...........
...........
بمان تنهاییی.....
بمان تنهاییی.....
سلامتی پسری که......
سلامتی پسری که......
برای آدم ها..
برای آدم ها..
تنهایی برگشتم...!
تنهایی برگشتم...!
به اونی که لیاقت نداره خوبی نکن قدرتو نفهمیده و نخواهدفهمید
به اونی که لیاقت نداره خوبی نکن قدرتو نفهمیده و نخواهدفهمید
از سگ کمتر است کسی که...
از سگ کمتر است کسی که...
بی لیاقت
بی لیاقت
خوب نباش....
خوب نباش....
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات تور زمینی مشهد مقدس ( با قطار ) 1397/12/03