فراموش کردم
رتبه کلی: 9997


درباره من
من تو رقابت با کسی نیستم

من تو بازیه برتر بودن از کسی,
شرکت نمیکنم

من فقط تلاش میکنم از کسی که
دیروز بودم بهتر باشم

اگه به دنیای درونت حکومت کنی

خوشبختی
بعضی وختا ام فتوا صادر میکنم
ولی بهم حاجی نگین:D


3 آبانI3I3
1- یاس 57% 2- بهرام 10% 3- هیدن 9% 4- هیچکس 8% 5- حمید صفت 7% 6- ابلیس 5% 7- پیشرو 3% 8- ام جی 1% 9- جی جی 0% مجموع آراء: 100 رایرای ها قابل مشاهده است
YaS -mOsAfEr
YaS -mOsAfEr
اله بله
اله بله
حمله
حمله
...
...
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات پریهان_بیوتی
کاربران آنلاین (2)