فراموش کردم
رتبه کلی: 338


درباره من
بهـ غــرق شــدن ایــن جــمع در زنــدگـی گـوسـفنـدی
تــو گــریهـــ گــرفــتـی چـشـمـایـ کـبـودت
مـیـخـنـدی !!!

یهـ گازبَهـ سٌیًب بزنُید

یُهـ گَاز بهـ خُیارِ

خَدایُی تِسُت کنُید
مزهـ عـُـروســُِی میـَُِـده

MArlboro&
MArlboro&
------0------
------0------
مــًٌٍَُِـــَُُُِغرور!!!«0
مــًٌٍَُِـــَُُُِغرور!!!«0
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)