فراموش کردم
رتبه کلی: 1371


درباره من
آلبوم: تصاویر پروفایل
9/7 ،تولد 21سالگیم 9/7 ،تولد 21سالگیم نفس خاله نفس خاله ثنا و دنیای بادکنکهاش ثنا و دنیای بادکنکهاش یکی یدونه خاله یکی یدونه خاله خخخخ خخخخ گاهی وقتا باید سرتو خم کنی و طوفان زندگی رو با دعا کردن تحمل کنی گاهی وقتا باید سرتو خم کنی و طوفان زندگی رو با دعا کردن تحمل کنی باهمه صمیمی نیسم باهمه صمیمی نیسم انسان خوب انسان خوب گاهی.. گاهی.. اموزگار اموزگار پسرخانم!!!! پسرخانم!!!! مهم نیس مهم نیس خودت باش خودت باش یادبگیریم.. یادبگیریم.. ب کسی عشق بورز ک.... ب کسی عشق بورز ک.... صداقت صداقت حددوست و دشمن حددوست و دشمن مراحل اردت ایرانیها ب ماه رمضان.. مراحل اردت ایرانیها ب ماه رمضان.. احترام احترام موج عشق موج عشق چ تلخ است.. چ تلخ است.. جواب؟ جواب؟ یکی بود دومیش نبود یکی بود دومیش نبود پیرمرد عاشق: پیرمرد عاشق: مادر مادر دوس دارم............ دوس دارم............ خوش بحال لاک پشت ها خوش بحال لاک پشت ها ب چی دلخوشی؟؟ ب چی دلخوشی؟؟ تقدیم ب همه دخترا تقدیم ب همه دخترا جواب؟؟ جواب؟؟ خوابگاه دانشجویی پسران خوابگاه دانشجویی پسران قیافه پسرا قیافه پسرا اگه یه روز؟؟؟ اگه یه روز؟؟؟ عاقبت موش ها عاقبت موش ها ارزش ارزش رسم جدید.. رسم جدید.. صدقه صدقه عشق و ازدواج عشق و ازدواج دوستتون دارم.. دوستتون دارم.. ابوالفضل جونم ابوالفضل جونم سام علیک بامرام چاکردوستان عزیزم صبح بخیر سام علیک بامرام چاکردوستان عزیزم صبح بخیر خخخخ خخخخ چرخه دانشجویی چرخه دانشجویی ب درک ک کسی دوسم نداره ب درک ک کسی دوسم نداره چ رسم جالبی است! چ رسم جالبی است! نسل جدیداژدهاشدن نسل جدیداژدهاشدن !!!!! !!!!! //.... //.... ازاستادی پرسیدند: ازاستادی پرسیدند: کااااااااش کااااااااش
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (0)