فراموش کردم
رتبه کلی: 1913


درباره من
هومت = پندار نیک
هوخت = گفتار نیک
هورشت = کردار نیک
من ایگونه ام... یک ایرانی
************
مـن هیچ ندانم که مرا آن که سرشت
از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت
جامی و بتی و بربطی بر لب کشت
اين هر سه مرا نقد و ترا نسیه بهشت

خیام
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (1)