فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 6918


درباره من
بیخیال
بیخیال
امیرتتلو
امیرتتلو
دل دیوونه از شهرام شکوهی ( فقط گوش کن نمیخوام لایک کنی )
دل دیوونه از شهرام شکوهی ( فقط گوش کن نمیخوام لایک کنی )
بی قراری
دلم بی حضورت قراری ندارند به جرشیون وشک وه کاری ...
تاریخ درج: ۹۲/۰۴/۰۶ - ۱۹:۳۳ 9 نظر , 121 بازدید
...
آن که باز آیدمراازغم رهاسازدتویی &...
تاریخ درج: ۹۲/۰۴/۰۶ - ۲۰:۵۸ 15 نظر , 112 بازدید
شب
هرشب زخمی ازپلکان احساسم بالا میایدوروحم رالبریزازدردمیکندومن ازتکراراین همه بیهودگی خسته ام. سالهاست که سکوت درانتظارفریادی درمن میشکند. تمام شب های طولانی راباحسی غریب گذارنده ام تمام شب هاگریه کرده ام واینک چشمانم از من خسته ترند. سالهاست که رعدی نمیغردوبرقی شب هایم راروشن نمیکند. کاش...کاش رگبار...
تاریخ درج: ۹۲/۰۴/۰۶ - ۱۲:۲۰ 9 نظر , 108 بازدید
چراشیشه شکست؟
یک نفرمیپرسد؟ شایداین رفع بلاست.بادسردووحشی است.یک نفرزمزمه کردمثل اینکه یک کودک شیطان آمد.شیشه ی پنجره رازودشکست.کاش امشب که دلم مثل آن شیشه ی معذورشکست.عابرس خنده کنان می آمدتکه ای ازآن برمیداشت مرحمی بردل تنگم میشد.هیچ کس هیچ نگفت.امشب اما دیدم.ازخودم پرسیدم:قصه ام راکه شنید؟آیاارزش قلب من از یک ...
تاریخ درج: ۹۲/۰۴/۰۵ - ۲۲:۵۹ 4 نظر , 135 بازدید
چیه دوس دخترمه خب!
چیه دوس دخترمه خب!
من خوشگلم؟
من خوشگلم؟
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (1)