فراموش کردم
رتبه کلی: 26304


درباره من
آلبوم: تصاویر پروفایل
هه. هه. ... ... همه چی همه چی خل و چل خل و چل مگه میشه دل ادم براش ضعف نره مگه میشه دل ادم براش ضعف نره ... ... 99/1/14 99/1/14 بخون لطفا بخون لطفا یاس یاس .... .... ... ... عیدتون مبارک عیدتون مبارک منکه فهمیدم منکه فهمیدم چهارشنبه سوریتون مبارک چهارشنبه سوریتون مبارک بهار امدنش نزدیک است بهار امدنش نزدیک است با درس میچسبه با درس میچسبه ایثار ایثار شنیدن کی بود مانند دیدن شنیدن کی بود مانند دیدن ... ... روز پدر مبارک روز پدر مبارک روزت مبارک روزت مبارک من میجنگم من میجنگم .... .... شدنیه شدنیه .... .... مادر مادر ، .....,. ، .....,. .... .... زندگی همین قدر بی رحم زندگی همین قدر بی رحم مرگ مرگ میبست؟ میبست؟ دیگه چی بگیم؟ دیگه چی بگیم؟ به همین سادگی به همین سادگی به همین راحتی به همین راحتی بعضی وقتا بعضی وقتا گاهی.. گاهی.. .... .... خوشگل بودم؟ خوشگل بودم؟ باحاله ها مگه نه؟ باحاله ها مگه نه؟ گاهی لازمه گاهی لازمه ..... ..... والا والا نمیشه نمیشه روزت مبارک زهرا جونم روزت مبارک زهرا جونم ... ... تولد تولد خنثی خنثی برا دوست دارم های بعضی ها مرسی هم زیاده برا دوست دارم های بعضی ها مرسی هم زیاده ........ ........ شرمنده دیر شد شرمنده دیر شد
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات