فراموش کردم
رتبه کلی: 5710


درباره من
__________________________

__FƏTEMƏ__

Age:19

City:Tehran

__________________________

Please NÖ PM
__________________________

The EnD

-.-

:)

ByE ByE

یکـــــی را دوست میدارم ...
عاشقانه مرا ندید و لحظه ای که به او لبخند زدم نگاهش به سوی دیگری بود.... آری یکی رااز ته دل صادقانه دوست میدارم کسی که لحظه ای به پشت سرش نگاه نکرد که من چگونه عاشقانه به دنبال او میروم... کسی را دوست میدارم که برای من بهترین است.از بی وفایی هایش که بگذرم برای من عزیز ترین اســـت...  ...
تاریخ درج: ۹۲/۰۳/۱۵ - ۱۰:۳۸ 15 نظر , 197 بازدید
ذکــــــــــــ ـــــ ــر...
اشــ ـک هایم را به نـــ ـخ می کشم و تسبیحی می سازم هزار دانــ ـه تا با آن ذکر دلگـــ ـیری ام از دنــ ـیا را برایــ ــ ـت بگویـ ـم. . . از آدمــ ـا دلگیر نشـــ ـو تهـــ ـمت زدن طبیعتشــ ـونــ ـه وقتیکه به هوای بارانی میگویند : خـ...
تاریخ درج: ۹۲/۰۲/۳۱ - ۱۰:۴۵ 26 نظر , 312 بازدید
چقـــــــ ـدر سخــــ ـت استـــــ ـ
چقـــ ـدر نفس کشیــ ـدن سخت است! زمانی که می دانی هستی و تو را نمی بینند! چقدردوست داشتن سخت است! زمانی که عاشق می شوی و تورا به سخره می گیرند چقدر دلدادگی و دلبری سخت است! برای کسی که می دانی دیگر به تو تعلق ندارد چقدر هوای زندگی دلگیر و پست است وقتی که نیست و دیگری دست های تو را ...
تاریخ درج: ۹۲/۰۲/۲۳ - ۰۸:۲۹ 22 نظر , 408 بازدید
دلـــــ ــــم بـــ ـا تـــ ـو
دلمـــــ شرابـــــ می خواهــ ــد با طعــ ــم لبــ ــهای تـــ ـو دلمـــــ یکــــ بغل عشــ ـــق می خواهــ ــد با لذتــــ آغــ ـــوش تــــ ـــود لــ مــ بی واسطهــ بگویمــــ د لــ مــ تـــ ــو را می خواهـــ ــد با طعــ ــمــ دلپذیـــــر نفســ ـ...
تاریخ درج: ۹۲/۰۲/۲۱ - ۱۰:۴۸ 32 نظر , 308 بازدید
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)