فراموش کردم
رتبه کلی: 7072
پسندیدن 25 دنبال کردن 86

درباره من


حال من خوب استملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دورکه مردم به آن شادمانی بی سبب میگویندبا این همه اگه عمری باقی بود طوری از کنار زندگی میگذرمکه نه دل کسی در سینه بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمانمتا یادم نرفته بنویسم:دیشب در خوابم سال پر بارانی بودخواب باران و پائیزی نیامده را دیدمدعا کردم که بیایی با من کنار پنجره بمانی، باران ببارداما دریغ که رفتن راز غریب زندگیسترفتی پیش از اینکه باران بباردمیدانم دل من همیشه پر از هوای تازه باز نیامدن استانگار که تعبیر همه رفتن ها هرگز نیامدن استبی پرده بگویمت:میخواهم تنها بمانم، در را پشت سرت ببندبی قرارم، میخواهم بروم، میخواهم بمانم؟هذیان میگویم!نمیدانمنه عزیزم، نامه ام باید کوتاه باشدساده باشد، و بی کنایه ابهامپس از نو مینویسم:سلامحال من خوب استاما تو باور نکن!shin-mim
زنـدگــی انـگــار تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـن !! هـرچــه مـن صـبــوری میکـنـم او بــا بـی صـبـری ِ تـمــام هـول میزنــد بـــرای ضـربــه بـعــد .... ! کـمـی خـسـتــگـی در کــن ، لـعـنـتـــی ... خـیــالـت راحـت !!.... خـسـتـگــی ِ مــن بـه ایـن زودی هــا دَر نـ...
تاریخ درج: ۹۵/۱۰/۰۲ - ۱۱:۵۶ 12 نظر , 25 بازدید
shin-mim
زخــــم ها بهـانه انـد !مــــن … خــودم درد می کنـــم... ایـــن روزهــــا خــوابــــم نمـی آیــد … فـقــط مـــی خـــوابـــــم کــــه بیـــــدار نبــــاشــــم! حــرفت که می شــود... بـا خنــده می گــوی...
تاریخ درج: ۹۵/۰۹/۲۳ - ۱۳:۴۳ 8 نظر , 30 بازدید
فروش لپ تاپ استوک (کارکرد اروپا و آمریکا) چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات ماسک ضد چروک.ضدجوش.ضدآکنه.کک ومک.وروشن کننده پوست مد عجیب این روزهای دختران دبیرستانی! حسد وقتی پاداش فداکاری یک شهروند میانه ای با فراموشی تسویه می شود!+ عکس