فراموش کردم
رتبه کلی: 401


درباره من
هستی حق جو 21 ساله اهل یزد فوق دیپلم تعمیرات سخت افزار

یاد گرفتم که :

1. با احمق بحث نکنم و بگذارم در دنیای احمقانه خویش خوشبخت زندگی کند.

2. با وقیح جدل نکنم چون چیزی برای از دست دادن ندارد و روحم را تباه می کند .
...
3. از حسود دوری کنم چون حتی اگر دنیا را هم به او تقدیم کنم باز هم از من بیزار خواهد بود .

4. تنهایی را به بودن در جمعی که به آن تعلق ندارم ترجیح دهم
....
مــــجنون کـــــجایی ؟
بـــــیـــا ایــــنجـــا لیلی زیاد شــــده است
شــــهر پــُر از بـــــیمــارستان هایی ست که پـُر شده اند از لیلی هــایِ شکـــست خـــورده لیلی هـــــایی که خـــــسته انــــد از نبـــودنِ مجـــنونشان فکــــــرش را هم میکردی ...؟؟؟
!_______________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
__@@@@@@@@@@@@@@
__@@@@@@@@@@@@@@
___________________
_________@@@@@@@
_____@@@@@@@@@@@
___@@@@@______@@@@@
__@@@@@_________@@@@@
_@@@@@___________@@@@@
_@@@@@___________@@@@@
_@@@@@___________@@@@@
__@@@@@_________@@@@@
___@@@@@______@@@@@
______@@@@@@@@@@@
_________@@@@@@@
_____________________________
__@@@@@____________@@@@@
___@@@@@__________@@@@@
____@@@@@________@@@@@
_____@@@@@______@@@@@
______@@@@@____@@@@@
_______@@@@@__@@@@@
________@@@@@@@@@@
_________@@@@@@@@@
__________@@@@@@@@
___________@@@@@@@
____________@@@@@@
________________________
____@@@@@@@@@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@
_________________@@@@@
_________________@@@@@
_________________@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@
_________________@@@@@
_________________@@@@@
_________________@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@
____@@@@@@@@@@@@@

......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
...I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
...I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........ I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........ I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
.......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
...I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
.... ...I Love you
..... ...I Love you
..... ...I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you

AREZOo

MY LOVE
MY DEAR
MY LOVE

(..') ('..)
.\/. =.\/.
_| |_ _| |_

\/\/
.||. ||.
______ı l l* ı | |l_ l l___

love..............z
love.................z
love......................z
love...........................z
love................................z
love..................................z
love....................................z
love.....................................z
love.....................................z
love....................................z
love..................................z
love................................z
love..............................z
love..........................z
love.......................z
love...................z
love................z
love...........z
love.......z
love.....z
love..z
love.z
lovez
Z....
................
دارمــ از تـــو میــنویســـمــ
کـهـ نگـی چـهـ بــی وفــا بـود
نگــی بـا ایـن همـــه خوبـی
شــبیـه آدمــ بـدا بـــود
دارمــ از تــــو مــینویســـمــ
کـهـ شایــد یکــی بخـونــه
تـا بـا خـونـدن نــوشــتهـ امـ
دردمــو یکــی بدونـــهـ
دارمــ از تــــو مـــینویســمــ
از تــویـــی کهـ مهــــربـونـــی...
آرزو جونمـــــ عاشقتمـــــ ...
................

-
--
---
-----
-------
--------
---------
-----------
-------------
,,,
.,,*,,
....,,
,,,
.,,*,,
....,,
-------------
-----------
---------
--------
-------
-----
---
--
-


-
--
---
-----
-------
--------
---------
-----------
-------------
,,,
.,,*,,
....,,
,,,
.,,*,,
....,,
-------------
-----------
---------
--------
-------
-----
---
--
-

-
--
---
-----
-------
--------
---------
-----------
-------------
,,,
.,,*,,
....,,
,,,
.,,*,,
....,,
-------------
-----------
---------
--------
-------
-----
---
--
-


-
--
---
-----
-------
--------
---------
-----------
-------------
,,,
.,,*,,
....,,
,,,
.,,*,,
....,,
-------------
-----------
---------
--------
-------
-----
---
--
-
0000000___00000
_00000000?0000000
_0000000000000000
__00000000000000
____00000000000
_______00000
_________0
________*__000000___00000
_______*__00000000?0000000
______*___0000000000000000
______*____00000000000000
_______*_____00000000000
________*_______00000
_________?________0
_000000___00000___*
00000000?0000000___*
0000000000000000____*
_00000000000000_____*
___00000000000_____*
______00000_______*
________0________*
________*__000000___00000
_______*__00000000?0000000
______*___0000000000000000
______*____00000000000000
______*______00000000000
_______*________00000
________*_________0
_________*________*
_________*_______*
__________*______*
___________*____*
____________*___*
_____________*__*
______________*


...,,,
...,,*,,
.......,,
,,,
,,*,,
.....,,
,,,
,,*,,
.....,,..
,,,.
,,*,,
.....,,..
...,,,
...,,*,,
.......,,
..............,,,
..............,,*,,
..................,, '
...,,,
...,,*,,
.......,,
,,,
,,*,,
.....,,
,,,
,,*,,
.....,,..
,,,.
,,*,,
.....,,..
...,,,
...,,*,,
.......,,
..............,,,
..............,,*,,
..................,, '
...,,,
...,,*,,
.......,,
,,,
,,*,,
.....,,
,,,
,,*,,
.....,,..
,,,.
,,*,,
.....,,..
...,,,
...,,*,,
.......,,
...,,,
...,,*,,
.......,,
,,,
,,*,,
.....,,
,,,
,,*,,
.....,,..
,,,.
,,*,,
.....,,..
...,,,
...,,*,,
.......,,
...,,,
...,,*,,
.......,,
,,,
,,*,,
.....,,
,,,
,,*,,
.....,,..
,,,.
,,*,,
.....,,..
...,,,
...,,*,,
.......,,
...,,,
...,,*,,
.......,,
,,,
,,*,,
.....,,
,,,
,,*,,
.....,,..
,,,.
,,*,,
.....,,..
...,,,
...,,*,,
.......,,
...,,,
...,,*,,
.......,,
,,,
,,*,,
.....,,
,,,
,,*,,
.....,,..
,,,.
,,*,,
.....,,..
...,,,
...,,*,,
.......,,
..............,,,
..............,,*,,
..................,, '
...,,,
...,,*,,
.......,,
,,,
,,*,,
.....,,
,,,
,,*,,
.....,,..
,,,.
,,*,,
.....,,..
...,,,
...,,*,,
.......,,
..............,,,
..............,,*,,
..................,, '
...,,,
...,,*,,
.......,,
,,,
,,*,,
.....,,
,,,
,,*,,
.....,,..
,,,.
,,*,,
.....,,..
...,,,
...,,*,,
.......,,
...,,,
...,,*,,
.......,,
,,,
,,*,,
.....,,
,,,
,,*,,
.....,,..
,,,.
,,*,,
.....,,..$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$_________________________$$
$$_______$$$$$$$$$$________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_______$$$$$$$$$$________$$
$$_________________________$$
$$_________AREZOo__________$$
$$____$$$$$_______$$$$$____$$
$$__$$$$$$$$$___$$$$$$$$$__$$
$$_$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$_$$
$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$
$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$
$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$
$$______$$$$$$$$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$________$$
$$_________$$$$$$$_________$$
$$__________$$$$$__________$$
$$___________$$$___________$$
$$____________$____________$$
$$_________________________$$
$$_________AREZOo__________$$
$$_$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$_$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$$_______$$$$$$___$$
$$____$$$$$$_____$$$$$$____$$
$$______$$$$$$$$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$________$$
$$_________________________$$
$$________AREZoO__________ $$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


-


-
--
---
-----
-------
--------
---------
-----------
-----------
---------
--------
-------
-----
---
--
-


-
--
---
-----
-------
--------
---------
-----------
-----------
---------
--------
-------
-----
---
--
-


-
--
---
-----
-------
--------
----------
----------
---------
--------
-------
-----
---
--
-


-
--
---
-----
-------
--------
---------
-----------
-----------
---------
--------
-------
-----
---
--
-


-
--
---
-----
-------
--------
---------
-----------
-----------
---------
--------
-------
-----
---
--
-


-
--
سیده هستی حق جو (MINAZ )    
   
عنوان: برگرد
برگرد
کد برای مطالب، وب سایت و وبلاگ: بازدید کل: 388 بازدید امروز: 70
برچسب ها:
اشتراک گذاری: تلگرام فیسبوک تویتر
تبلیغات

1
1


لوگین شوید تا بتوانید نظر درج کنید. اگر ثبت نام نکرده اید. ثبت نام کنید تا بتوانید لوگین شوید و علاوه بر آن شما نیز بتوانید مطالب خودتان را در سایت قرار دهید.
فراموش کردم
کاربران آنلاین (1)