فراموش کردم
رتبه کلی: 20603


درباره من
آلبوم: تصاویر پروفایل
دوستت دارم دوستت دارم مواظب ذهنمان باشیم مواظب ذهنمان باشیم خدایا شکرت خدایا شکرت محبت و احترام محبت و احترام گاهی مثل خدا باشیم گاهی مثل خدا باشیم آرامش آرامش سادگی شیک ترین ژست دنیاست سادگی شیک ترین ژست دنیاست عشق لیاقت می‌خواهد  و عاشق شدن جرات عشق لیاقت می‌خواهد و عاشق شدن جرات مهمترین آدم زندگیت مهمترین آدم زندگیت واقعیت تلخ واقعیت تلخ دوستت دارم دوستت دارم خوشبختی خوشبختی دوست داشتن حرمت دارد دوست داشتن حرمت دارد گاندی خطاب به همسرش  چه زیبا نوشت: گاندی خطاب به همسرش  چه زیبا نوشت: سعی کن احساساتتو به آدمایی که دوسشون داری نشون ندی سعی کن احساساتتو به آدمایی که دوسشون داری نشون ندی به خدا اعتماد کن به خدا اعتماد کن دوست داشتن دوست داشتن تولدم مبارک تولدم مبارک حرف ناب حرف ناب بزرگ فکر کن بزرگ فکر کن تولدت مبارک داداش حامد تولدت مبارک داداش حامد حرف ناب حرف ناب صداقت صداقت محبت محبت اصالت یعنی... اصالت یعنی... یه قانونی هست که میگه ... یه قانونی هست که میگه ... گاهی کودک باش گاهی کودک باش بعضیام هستن .... بعضیام هستن .... زن ها برای زندگی باعشق دنبال دوام اند نه دام زن ها برای زندگی باعشق دنبال دوام اند نه دام زن ها برای دنیای عمیق و بزرگشان یک مرد بزرگ می خواهند زن ها برای دنیای عمیق و بزرگشان یک مرد بزرگ می خواهند عاشق زنی که عاشقت هست بودن سخت نیست عاشق زنی که عاشقت هست بودن سخت نیست مراقب حرفهایمان باشیم مراقب حرفهایمان باشیم عاشق کردن مردها کار سختی نیست عاشق کردن مردها کار سختی نیست دلها زود از حرفها می شکنند دلها زود از حرفها می شکنند مشکل واقعی ما آدمها مشکل واقعی ما آدمها هر زنی یک دلگرمی میخواهد هر زنی یک دلگرمی میخواهد پل های پشت سرت را خراب نکن پل های پشت سرت را خراب نکن اگر در زندگیت ... اگر در زندگیت ... سگ ها وفادارتر از بعضی آدمها هستن سگ ها وفادارتر از بعضی آدمها هستن مراقب باشیم مراقب باشیم خاص خاص تمام دنیای یک زن دل اوست تمام دنیای یک زن دل اوست ساده نباش ساده نباش سال ها بعد .... سال ها بعد .... آگه واقعا دوستت داشته باشه آگه واقعا دوستت داشته باشه نگه داشتن یک زن بلد شدن میخواهد نگه داشتن یک زن بلد شدن میخواهد گذشته اونی رو که دوست داری زیر و رو نکن گذشته اونی رو که دوست داری زیر و رو نکن عشقو با هرکسی تجربه نکن عشقو با هرکسی تجربه نکن ارزش آدمها ارزش آدمها یک جایی باید ... یک جایی باید ...
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات شبهای جمعه در میانالی