فراموش کردم
رتبه کلی: 20603


درباره من
زن اگر دوستت داشته باشد
زن اگر دوستت داشته باشد
مواظب الماس های زندگیمون باشیم
مواظب الماس های زندگیمون باشیم
خداوند عشق است
خداوند عشق است
دوستت دارم
دوستت دارم
مواظب ذهنمان باشیم
مواظب ذهنمان باشیم
خدایا شکرت
خدایا شکرت
محبت و احترام
محبت و احترام
گاهی مثل خدا باشیم
گاهی مثل خدا باشیم
آرامش
آرامش
سادگی شیک ترین ژست دنیاست
سادگی شیک ترین ژست دنیاست
عشق لیاقت می‌خواهد  و عاشق شدن جرات
عشق لیاقت می‌خواهد و عاشق شدن جرات
مهمترین آدم زندگیت
مهمترین آدم زندگیت
واقعیت تلخ
واقعیت تلخ
دوستت دارم
دوستت دارم
خوشبختی
خوشبختی
دوست داشتن حرمت دارد
دوست داشتن حرمت دارد
گاندی خطاب به همسرش  چه زیبا نوشت:
گاندی خطاب به همسرش  چه زیبا نوشت:
سعی کن احساساتتو به آدمایی که دوسشون داری نشون ندی
سعی کن احساساتتو به آدمایی که دوسشون داری نشون ندی
به خدا اعتماد کن
به خدا اعتماد کن
دوست داشتن
دوست داشتن
تولدم مبارک
تولدم مبارک
حرف ناب
حرف ناب
بزرگ فکر کن
بزرگ فکر کن
تولدت مبارک داداش حامد
تولدت مبارک داداش حامد
حرف ناب
حرف ناب
صداقت
صداقت
محبت
محبت
اصالت یعنی...
اصالت یعنی...
یه قانونی هست که میگه ...
یه قانونی هست که میگه ...
گاهی کودک باش
گاهی کودک باش
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات