فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 12413


درباره من
.
.
.
یکی بد
یکی بدتر
یکی بدترین
یکی خوب
و
یکی هم منم
.
.
.
.
.
من هیچوقت
آرزویی نداشتم
چون از روزی که
بهشون نرسم
میترسیدم
.
.
.
.
.
.
.
با دین یا بدون دین،
انسانهای خوب،کارهای خوب میکنند و انسانهای بد، کارهای بد...
اما برای اینکه انسان با ظاهر خوب بتواند کار های بد بکند قطعا به دین نیاز دارد...!!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
Burn In :
16
/
Agust
/
1999
.
.
.
..............
.............
...........
........
...........
.............
...............
..............
............
.........
............
...............
تحمل کن►4:44 پارتاخال دان زاتدان ►0:10 پارتاخال دان زاتدان ►0:10 حس خوبیه►4:26 cheQad khodeto migiri !►4:15 GanG►4:54 خواب بازی....►4:11 ـــــــبنــــ ــبستــــــــ►3:44 دنــــــــیای ـــــوارونهـــــــــ►5:0 Amir Azimi - Tired►3:44 کلنگـــــــــیـــ قـــابلـــ ســـکونتــــ ......►3:51 چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات