فراموش کردم
رتبه کلی: 4057


درباره من
...............####
................###
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
........##.....##........##
.......##.....###........##
.......#############
.......############
........###########
.........###########
.......#############
....################
..##################
.###################
.###################
..#######::::::::#######
...#################
......##############
...........#########
an I say I loveyou today?
an I say I loveyou today?   If not, can I ask you again tomorrow?   And the day after tomorrow?   And the day after that?   Coz I’ll be loving you every single day of my life.         ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۸/۱۹ - ۱۸:۴۹ ( 8 نظر , 33 بازدید )
F O R Y O U
to tell someone howmuch you love,  how much you care.   Because when they””regone, no mat ter how loud you shout and cry,   they won””thear you anymore...
تاریخ درج: ۹۳/۰۸/۱۹ - ۱۷:۳۹ ( 8 نظر , 29 بازدید )
L O V E
                               what is love A:Love is when some1 breaks ur heart   and most amazing thing   is that u still love them with every broken piece...
تاریخ درج: ۹۳/۰۸/۱۹ - ۱۷:۲۶ ( 4 نظر , 34 بازدید )
my heart for you
Most wonderful pairs in the world are HEART & BEAT   NIGHT & MOON   BIRDS & SONGS   ROSES & LOVE   U & UR $MILE   SO KEEP $MILING ALWAYS  ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۸/۱۹ - ۱۶:۵۹ ( 9 نظر , 28 بازدید )
سهـــم مـــن کــه نیستـــی...
سهـــم مـــن کــه نیستـــی... ســـهم قصــه هــای مـــن بمـــان... سهـــم فکـــر مــن... عــاشقــانه هــای مــن... ..سهــم خـــواب دستـــهای مـــن بمـــان از کنـــار مــن کــه رفتـــه ای... …از خیـــال مـــن نــرو … سهـــم مــن کــه نیســتی سهـــم مـــن نمیشـــوی... ...سهــم دفتـــرم...
تاریخ درج: ۹۳/۰۶/۰۳ - ۱۲:۴۷ ( 20 نظر , 9 بازدید )
....
کبریتـهای سـوخته هـــم ،روزی درختــهای شـادابی بـوده اند..مثل مـا ،که روزگـاریمی خنـدیدیـمقبـل از اینـکه عـشق روشنـمان کنـد !  ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۶/۰۳ - ۱۲:۰۰ ( 7 نظر , 10 بازدید )
خیلی وقته
خیلی وقته دیگه زندگی خوش نمی گذره… فقط… میگذره...بارآخر،من ورق رابادلم بر میزنم!بار دیگرحکم کن ! امانه بی دل! بادلت،دل حکم کن !حکم دل::هر که دل دارد بیاندازد وسط !تا که ما دلهایمان را رو کنیم ! دل که روی دل بیافتاد،عشق حاکم میشود !پس ،به حکم عشق بازی میکنیم .این دل من ! رو بکن حالا دلت...
تاریخ درج: ۹۳/۰۶/۰۳ - ۱۱:۳۸ ( 10 نظر , 10 بازدید )
ا حوصله ای نیست - انجمن عاشقانه ها
از حجر تو در سینه به جز ولوله ای نیس تقدیر من این است ز دوران گله ای نیست چشمان به ره مانده ما را که غریب است جز اتش جا مانده ای از قافله ای نیست در محفل خاموش دلم از غم هجران ای مونس جان بی تو دگر هلهله ای نیست با کوچ تو این دشت تهی مانده ز اواز افسوس دگر زمزمه چلچله ای نیست دیگر نکنم شکوه ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۵/۲۴ - ۱۳:۰۵ ( 8 نظر , 10 بازدید )
وقتی عاشق کسی هستی
                                                                          وقتی عاشق کسی هستی و نمیتونی ب...
تاریخ درج: ۹۳/۰۵/۲۳ - ۲۱:۲۹ ( 7 نظر , 9 بازدید )
کاشکی یکی بود
کاشکی یکی بود از دلم خبر داشت کوه غمو از رو دوشم بر میداشت کاشکی یکی بود روی دلتنگیام با عشق خوبش کمی مرهم میذاشت...
تاریخ درج: ۹۳/۰۵/۱۲ - ۲۰:۴۳ ( 14 نظر , 6 بازدید )
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات