فراموش کردم
اعضای انجمن(460) ارتباط با مدیریت انجمن طریقه آپلود عکس ، فیلم وموسیقی میانالی از نگاهی متفاوت طریقه قرار دادن موسیقی و کلیپ در مطلب
جستجوی انجمن
Mes fleurs (KANIJOON )    

امـروزه برخـی ها فـراموش کردنـد رسم مـردانگـی را...!!

منبع : http://tanhayetanha75.blogfa.com/post/114/-
درج شده در تاریخ ۹۳/۱۲/۱۰ ساعت 00:36 بازدید کل: 5 بازدید امروز: 5
 
 
 
545
 


بــه چـه می انـدیشی رزمنده..!
بـه جـوانیت کـه بـه پای نسلی ریختـی کـه ارزش خـونت را نمی دانند..!؟
که سـاده فرامـوش کردند عهـد و پیمانـشان را..

که عکـست را می بـینند و عکـست عـمل مـیکنند..!

 

455

 


اینــجا مدت هاست که...!
بعضـی ها مـیخواهند ثـابت کـنند که...!؟
حـیا از مــُد افتاده..! عفت مُــرده..!
رابــطه محـرم؛نامحـرم افـسانه شـده..!

 

 

 

565

 

 

 

 


بــعضی ها هم...!

 


ویـتـرین زیـبـای و حیـا خـودشان را در معـرض چـشم های..

 


گـرسنه خـیابانـی قرار مـیدهند..!

 

 

 

456

 

 

 

 


ارزش ها انـدک؛انـدک کـم رنـگ شـدن در ایـن دوران..!
اسمش شده بود مــُد..! اوایـل بـد نبـود..!
چون تغیـیر ظاهری را نوعی تغییـر درونـی می پنـداشتیم..!
بعـد شـد آفـت غـیرت و حـیا..!
پسـرانـه اش از بالا کوتـاه شد..
دخـتـرانه اش از پـایـیـن..!

 

 

 

586

 

 

 

 


مــانتو ذره ذره آب رفت...!

 


حالا دیگه باید آن را بلوز نامید..!؟

 

 

 

866

 

 

 

 


چــادر هـم مانـند تورات و انـجیل امـروزی دسـتخوش تـحریف قـرار گرفت..!
آنقـدر نـازک می پـوشند بعضـی ها کـه بودنـش طعـنه ایسـت بـه نبودنش.!
بـعد هـم کـم کم تـبدیل شـد بـه چـیزی شبـیه لـباس زور بـرای بـرخی ها.!؟

 

 

 

566

 

 


به یـــاد مردانی که..!
نـه فـقط خواهر و مـادر خـودشان را جز نـاموس خـودشان میدانستند..!
بلکـه تمـام دختـران این سـرزمین را جز لاینفک ناموس خودشان میدانستند.!
و در ایـن راه.....

 

 

 

563

 

 

 

 

 

 

 


امـروزه برخـی ها فـراموش کردنـد رسم مـردانگـی را...!
برخـی ها بـرای فـروش محصـولات خـود در نمایشگـاه ها..!
از مانکن هـای بـزک کرده جهـت چشم نـوازی مشـتری ها اسـتفاده میکنند.!
آیـا عـرف بین الملل جای غیرت را گرفت...!
شــــاید...!؟

 

 

 

6565

 

 

 

 


امـروزه دل آدم مـیگیـره از هـمـان بـظاهـر مردانـی کـه..!
روزانـه با هـزاران دختر و شـاید هـم زن میـچرخند..!
همان هایی که به پیـرزن صاحبخانه هـم چشـم دارند..!
امــــا...!
وقت ازدواجشان که رسیـد دستشان را گذاشتنـد روی پـاکترین دختران شهر.!

 

 

 

++3

 


بعــضی هـا هــم فـکر میکـنند...!
اگر از کنـار یـک دختـر رد بـشن و متــلک نـندازن..
امتـیـاز اون مـرحلـه رو از دسـت دادن..!

 

 

 

 

 

666

 


آیــا ایـنها نمـی دانـند کـه..!
بدنبال غــرایز جـنسی رفـتن مــانند..!
لیسـیدن عسـل بـر روی لـبه شـمـشیر اسـت..!

 

666

 

هـزاران هـزاران شهید جـان خـود را فـدا کردند..!
تا ثابـت کنند حـجاب در این سرزمـین چـقدر فـدای دارد..!
هـر کـس بـاور ندارد وصـیت نامـه ها را بخـواند..!

 

 

 

666

 

امــا...!
برخـی ها ایـن وصیـت نامه هـا را در گـوشـه ی از تـاریخ سنـجاق کـردند..
و از یــاد بــردنـد..!
و به گـونـه ی لـباس بـر تـن مـیکنند و در مـلا عـام قـدم مـیزنـند..!
که میشـوند الـت قـتاله بـرای دل جـوونا..!

 

 

 

+++

 

 

 

 


گـاهی اوقــات فـکر میکـنم..
شیـطان با گنـدم ما را چیـز خـور کرده..!
و گـرنه خـلیفه خـدا باشـی و انـقدر بـی چشـم و رو..!

 

 

 

تنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
این مطلب توسط جلال علی اصغری بررسی شده است. تاریخ تایید: ۹۳/۱۲/۱۰ - ۰۹:۲۶
اشتراک گذاری: تلگرام فیسبوک تویتر
برچسب ها:

1
2
3
4
5
6
1 2 3 4 5 6


لوگین شوید تا بتوانید نظر درج کنید. اگر ثبت نام نکرده اید. ثبت نام کنید تا بتوانید لوگین شوید و علاوه بر آن شما نیز بتوانید مطالب خودتان را در سایت قرار دهید.
فراموش کردم
تبلیغات