فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 8922


درباره من
الهی - انجمن مذهبی
هرچه بی طلب به مادادی به سزاواری ماتباه مکن وهرچه بجای ماکردی ازنیکی به عیب مابریده مکن..وهرچه نه بسزای ماساختی به ناسزایی ماجدامکن..... ...
تاریخ درج: ۹۲/۰۵/۲۴ - ۱۶:۲۸ ( 6 نظر , 84 بازدید )
فقط خدا - انجمن مذهبی
التماس به شجاعت است اگربراورده شودحاجت است اگه براورده نشود حکمت است..التماس به خلق خداشرمندهگی است اگه براورده شودحکمت است اگه براورده نشودذلت است...گریه کردن چشم ازسختی دل است سختی دل ازگناه بسیاراست گناه بسیارازازادی زیاداست..ارزوی بسیارازفراموشی مرگ است فراموشی مرگ ازحسب دنیاست حسب دنیادوری خداس...
تاریخ درج: ۹۲/۰۵/۲۳ - ۰۸:۵۵ ( 8 نظر , 60 بازدید )
مادر - انجمن شعر
باتوبودن زیباست امابی توبودن سخت است عزیزم چه زمان باتوسخن گویم زمانی که میای جزبارخستگی برچهره ات است وسنگینی پلک هایت دیگرچیزی نمی بینم یازمانی که سپیده دم زپیش من می روی سخن گویم ...
تاریخ درج: ۹۲/۰۵/۲۳ - ۰۸:۴۱ ( 4 نظر , 44 بازدید )
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (1)