فراموش کردم
رتبه کلی: 567


درباره من
روی صحـــــبتم با اون بچه ی ۱۵ سالـــــه ایـــــه که تو مـــــیانالی مطلـــــب زده
زندگـــــی چـــــرا انقد مـــــنو خـــــسته میـــــکـــــنی؟
چـــــی شـــــده؟ باز مامانـــــت فرستـــــادت نون بگـــــیری؟
کـــــره خـــــر
............................................

خواستگار چیست؟!
هیچی نیست آروم باشید دخترا آروم باشید نفس عمیق اقا اون خانومو بگیر تشنج کرد
............................................

مورد داشتیم دختره بدون کلیپس رفته دانشگاه غیبت خورده
............................................
این دخترایی که تو خونه دست به سیاه وسفید نمیزنن؛ اما تو مهمونیا میخوان خودشونو تو ظرفشویی خفه کنن!! اینارو اذیت نکنید! اینا دنباله (مادرشوهر)می گردن ..!
............................................
در اروپا دخترابیرون میرن باکمی آرایش، درایران آرایش بیرون میره باکمی دختر! از دست دخترا
............................................
هرچقدر دختر هااا رو بیشتر میشناسی به حضرت سلیمان بیشتر حق میدی
که چرا میرفت با یه مشت گاو و گوسفند و بلبل درد دل میکرد
............................................
اینــــو دوســــتانه از مــــن بــــشنوید ! بایــــد دایــــره دوســــتانتون رو مــــحدودتر کنــــین . شــــاید خیــــلی ها بخــــوان در غالــــب دوســــت با آدم مــــعاشرت کــــنن ، امــــا این خود فــــرده که بایــــد در عیــــن اینــــکه وانــــمود مــــیکنه باهاشون دوسته اما از حــــد رفاقــــت باهاشون فراتر نره !رفــــیــــق زیاد داشته باشین اما به هر رفــــیقــــی اجازه دوســــتی نــــــــدیــــــــن !
............................................
دخـــتره مـطلب گــذاشــته
بــیخود دور و بــر مــن نـپلـکیـد من رام نــمیشم

یــادمه قــبلا یه الاغ داــشتیم خــیلی چــموش بــود ولــی بالاخره رام شــد
............................................
دختره تـــــو پــروفایلش نوشــــته
دلــــــم گـــــــرفـته..
یکی از برادر های با عشق هـــــم زیــرش کـامنــت داده:
0930230251تــخلــیــه چـــاه اکــبــر و بـــرادران
یـــــــنی مــــــن کــــشتـــه مــردهء ایـــن حــــــس انســـانــدوســتــیشم
............................................
جـــایی مـــیخوندم دخـــتره تـــو پـــروفایلش نوشـــته بـــود
دلــم بـرای یـک نـفر تـنگ اسـت....نـه مـیدانم نـامـش چـیـست...و نـه میـدانـم چـه مـی
کـند...حـتی خـبری از رنـگ چـشم هـایـش هـم نـدارم....رنـگ مـوهـایـش را نـمی
دانـم....لبـخندش را هـم نـدیـده ام....فـقط میـدانـم کـه بـایـد بـاشد و نیـسـت......!
خـب یـه بـاره بـگو یـکی بـیاد مـنو بـگـیره لامصصصصصصصب والا بقرآ
............................................

دخـتره مـطلب گـذاشـته تـو مـیانـالی بـهم پـیام داده نـظر بـده
نـوشـته دوسـت داشـتم اگـر قـرار بـود شـی بـاشـم، قلـم مـی شـدم. اگـر قـرار بـود حیـوان مـی شـدم عـقاب مـی شـدم. اگـر قـرار بـود حـس مـی شـدم، محبـت مـی شـدم...
منـم نـظر گـذاشـتم اگـه قـرار بـود آدم میـشدی چـی میـشدی؟؟؟
کلـی بـد و بیـراه بـم گـفت
یعنـی مـن چـیز بـدی گـفتم عایا؟؟؟
............................................
دخـتره تـو درباره مـن خـودش نـوشـته
خـصوصـیاتـشو نـوشـته:
بـا حـیا,مـتین,کـم حـرف,زیــبا
بـعد عـکس پـروفـایلـشو کـه ببـینی شـاخ در میـاری!!!
..چـی بـگم مــن اخــه..
............................................
دختره فقط با بیکینی عکس نذاشته تو پروفایلش!
بعد تو مشخصاتش نوشته محل سکونت:
هر جا که نگاه ناپاکی به دنبال عفت یک دختر نباشد!
با کیا شدیم ۷۲ ملیون؟!
شمارهتصوير عنوان مطلب ارسال شده به
98مواظب اطرافت باش!

نظرات: 31   بازدید: 170  تاریخ درج:
۹۲/۰۸/۲۵ - ۲۳:۳۳
ترنم
97کلیپ فلش آهنگ جدید مهدی مدرس به نام بزار بره

نظرات: 29   بازدید: 210  تاریخ درج:
۹۲/۰۷/۲۸ - ۲۰:۴۴
ترنم
96کلیپ فلش آهنگ تنهایی نــــرو پــــویا بیاتی

نظرات: 44   بازدید: 226  تاریخ درج:
۹۲/۰۷/۲۳ - ۰۱:۵۸
ترنم
95بـــالاتـــر از ســـیاهـــی رنگـــی نـــیســـت

نظرات: 10   بازدید: 120  تاریخ درج:
۹۲/۰۷/۱۱ - ۰۱:۴۹
ترنم
94کلیــپ فلــش هــنوزم قــهری با مــن

نظرات: 33   بازدید: 179  تاریخ درج:
۹۲/۰۶/۲۴ - ۰۶:۰۳
ترنم
93کلیپ فلش عاشقونه از مازیار فلاحی

نظرات: 60   بازدید: 163  تاریخ درج:
۹۲/۰۶/۱۹ - ۲۰:۵۵
ترنم
92کلیپ فلش مجید خراطها از آهنگ بسیار زیبای تو عوض شدی

نظرات: 57   بازدید: 323  تاریخ درج:
۹۲/۰۴/۱۰ - ۰۰:۲۸
ترنم
91 « کلیپ فلش » اگه یک لحظه بد بودم ازم بگذر حلالم کن

نظرات: 29   بازدید: 355  تاریخ درج:
۹۲/۰۱/۱۳ - ۰۳:۰۵
شعر و مطالب عاشقانه
90کلیپ فلش از محسن یاحقی(کلیپ تقدیمی )

نظرات: 90   بازدید: 409  تاریخ درج:
۹۲/۰۱/۰۶ - ۰۶:۵۲
شعر و مطالب عاشقانه
89کلیپ فلش آهنگ تو غصه نخور از مجید خراطها ( در آلبوم دیگه میرم )

نظرات: 22   بازدید: 392  تاریخ درج:
۹۱/۱۲/۳۰ - ۲۳:۴۳
شعر و مطالب عاشقانه


چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (4)