فراموش کردم
رتبه کلی: 987


درباره من

هر چه کمتر شود فروغ حیات

رنج را جانگدازتر بینی

سوی مغرب چو رو کند خورشید

سایه ها را درازتر بینی . . .

(رهی معیری)

تا توانی رفع غم از چهره ی غمناک کن
در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن . . .هیچ وقت
یکی را با همه ی
. . .

هرگاه از دست کسی خشمگین و یا ناراحت شدید
این قوانین فردی شماست که ناراحتتان کرده است
نه رفتار طرف مقابل . . .
آلبوم: تصاویر پروفایل
نقطه سر خط نقطه سر خط قضاوت ممنوع قضاوت ممنوع اولویت ادمها اولویت ادمها دنیا دم دمی است دنیا دم دمی است راضینم به رضای خدا راضینم به رضای خدا خدایی دارم خدایی دارم بدون شرح ... بدون شرح ... برداشت از ارایش برداشت از ارایش دلم چیزی نمیخواهد دلم چیزی نمیخواهد پیدا کردنش سخته پیدا کردنش سخته چی میبینید؟ چی میبینید؟ انسان که باشی همه در کنارت به ارامش میرسن ... انسان که باشی همه در کنارت به ارامش میرسن ... قضاوت باشما قضاوت باشما اموزش روزگار اموزش روزگار سخن عیدانه سخن عیدانه نفهمی نفهمی گریه نکن پدر ...! گریه نکن پدر ...! خدایا به فریادم برس خدایا به فریادم برس فقط تو را دارم فقط تو را دارم خوشبخت و بدبخت؟ خوشبخت و بدبخت؟ عاقب به خاکیم هر چه باشیم عاقب به خاکیم هر چه باشیم خدایا لباس عافیت همه مریضا رو خودت عطا بفرما خدایا لباس عافیت همه مریضا رو خودت عطا بفرما ظظظ ظظظ من مادرت هستم که بهشت در دستان من بود من مادرت هستم که بهشت در دستان من بود الله الله بزرگ که باشی بزرگ که باشی اسارت زندگی اسارت زندگی تا که هستیم قدر یکدیگر بدانیم تا که هستیم قدر یکدیگر بدانیم موندم این موتوره یا تراکتور موندم این موتوره یا تراکتور اعتماد به نفس مامان بزرگ اعتماد به نفس مامان بزرگ وقتی فشار مالی زیاد میشه... وقتی فشار مالی زیاد میشه... اینجا مسجده یا قهوه خانه اینجا مسجده یا قهوه خانه چیزی  که خانما فکر میکنند چیزی که خانما فکر میکنند چیزی  که خانما فکر میکنند چیزی که خانما فکر میکنند چیزی  که خانما فکر میکنند چیزی که خانما فکر میکنند چیزی  که خانما فکر میکنند چیزی که خانما فکر میکنند عمه اوباما عمه اوباما درس زندگی2 درس زندگی2 درسی برای زندگی درسی برای زندگی چیزی که عوض داره گله نداره چیزی که عوض داره گله نداره قسم به خدای کعبه که رستگار شدم قسم به خدای کعبه که رستگار شدم خدایا شکر خدایا شکر خود را تحمیل نکنید خود را تحمیل نکنید حقیقت انسان حقیقت انسان دنیای زیبای پاییز دنیای زیبای پاییز دنیای من دنیای من ادم باشه کافیه ادم باشه کافیه خدایا بیا دنیا را قسمت کنیم خدایا بیا دنیا را قسمت کنیم شاید همیشه.... شاید همیشه.... زندگی یعنی ؟؟؟ زندگی یعنی ؟؟؟
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (1)