فراموش کردم
رتبه کلی: 987


درباره من

هر چه کمتر شود فروغ حیات

رنج را جانگدازتر بینی

سوی مغرب چو رو کند خورشید

سایه ها را درازتر بینی . . .

(رهی معیری)

تا توانی رفع غم از چهره ی غمناک کن
در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن . . .هیچ وقت
یکی را با همه ی
. . .

هرگاه از دست کسی خشمگین و یا ناراحت شدید
این قوانین فردی شماست که ناراحتتان کرده است
نه رفتار طرف مقابل . . .
آلبوم: تصاویر مربوط به مطالب
باکره باکره 222 222 123 123 ggggg ggggg ikguhj ikguhj 5kkk 5kkk qqq qqq aaa1 aaa1 دوست داشتن دوست داشتن 43245 43245 خدا خدا 111 111 حس بدیه حس بدیه مادر مادر بماند بماند 11111 11111
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (1)