فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 9390


درباره من
فقط خدا
فقط خدا
عشق یعنی مادر
عشق یعنی مادر
....
....
مادر
مادر
....
....
خطاستتتتتت
خطاستتتتتت
....
....
....
....
......
......
......
......
......
......
.....
.....
وقتی
وقتی
زندگی
زندگی
اشک دختر
اشک دختر
بدترین حس
بدترین حس
سر میزنی؟؟؟؟
سر میزنی؟؟؟؟
این مطلبو تقدیم میکنم به عشقم محمد
این مطلبو تقدیم میکنم به عشقم محمد
علم بهتر یا ثروت
علم بهتر یا ثروت
پناه
پناه
مبادا رهایم کنی
مبادا رهایم کنی
گذشته ات را ببخش
گذشته ات را ببخش
تغییر
تغییر
امانت
امانت
صبر
صبر
سایه
سایه
بهانه
بهانه
اوج
اوج
چته
چته
تجربه
تجربه
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (0)