فراموش کردم
رتبه کلی: 359


درباره من
بسم الله الرحمن الرحیم

بندگان مرا آگاه ساز که من بسیار آمرزنده و مهربانم. حجر آیه ۴۹

قلب، کتاب چشم است. (آنچه چشم بنگرد در قلب نشیند...) حضرت علی(ع)

بار پروردگارا، دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خود رحمتی عطا فرما، که تویی بسیار بخشنده (بیمنّت).. آل عمران آیه ۸

گر نگهدار من آنست که من میدانم... شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد...

عده ای مثل قرص جوشانند، در لیوان آب که بیاندازیشان

طوری غلیان کرده و کف می کنند که سر می روند

اما کافی است کمی صبر کنی
بعد می بینی که از نصف لیوان هم کمترند!

از آجیل سفره عید چند پسته لال مانده است
آنها که لب گشودند ، خورده شدند
آنها که لال مانده اند ، می شکنند
دندانساز راست می گفت
پسته لال ، سکوت دندان شکن است...

این روزها به جای شرافت از انسان ها

فقط شر و آفت می بینی!!!

جالب است، «ثبت احوال» در شناسنامه همه چیز را ثبت کرده جز « احوالم » را..

دشمنان خود را دوست بدارید ، زیرا بهترین جنبه های شما را به نمایش میگذارند..

بلند پروازی من آنست که در ده جمله چیزی را بگویم که کسی دیگر در یک کتاب می گوید..

رفاقت هست ،ای کاش دوستی نیز باشد!

یک دانشمند حتی برای عشق زمینی هم وقت ندارد! او نه رهبر است نه فرمانبردار. او کمال بخش نیست.سرآغاز هم نیست. او فردی بی خویشتن است..

کسی که دلش را به بند بکشد جانش را آزاد کرده است..

پریشانی من از این نیست که به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمی توانم تو را باور کنم..

سیاستمدار انسانها را به دو دسته تقسیم می کند: ابزار و دشمن؛ یعنی تنها یک طبقه را می شناسند و آن هم دشمن است..

ای فرزند آدم ! خودت وصی مال خویش باش، امروز به گونه ای عمل کن که دوست داری پس از مرگت عمل کنند... حضرت علی(ع)

وفاداری با خیانت کاران نزد خدا نوعی خیانت، و خیانت به خیانت کاران نزد خدا وفاداری است..حضرت علی(ع)

از نافرمانی خدا در خلوت ها بپرهیزید، زیرا همان که گواه است، داوری کند...حضرت علی(ع)

اگر از این کافران مشرک سؤال کنی که آسمانها و زمین را که آفریده و خورشید و ماه مسخر فرمان کیست؟ به یقین جواب دهند که خدا (آفریده)، پس چگونه (با این اقرار، از توحید و معرفت خدا) رویگردان میشوند؟ عنکبوت آیه 61

کار دین به اجبار نیست تحقیقا کار هدایت و ضلالت بر همه کس روشن گردید.پس هر کس از راه کفر و سرکشی برگردد و به راه ایمان گراید به رشته محکم و استواری چنگ زده که هرگز نخواهد گسست... بقره آیه ۲۵۶

آن خدایی که آدمی را از خون بسته (که تحول نطفه است) بیافرید.
بخوان و (بدان که) پروردگار تو کریمترین کریمان عالم است.
آن خدایی که بشر را علم نوشتن به قلم آموخت.
به آدمی آنچه را که نمیدانست تعلیم داد.
راستی که انسان سرکش و مغرور میشود.
چون که خود را در غنا و دارایی ببیند. علق آیه ۲- ۷

این زندگانی چند روزه دنیا افسوس و بازیچهای بیش نیست، عنکبوت آیه۶۴

و هرگز عهد الهی را با قیمت کم معامله نکنید... نحل آیه 95

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی
فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست
پرسید زان میانه یکی کودک یتیم:
کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست؟
آن یک جواب داد: چه دانیم ما که چیست؟
پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست
نزدیک رفت پیرزنی گوژپشت و گفت:
این اشک دیده من و خون دل شماست
ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است
این گرگ سالهاست که با گله آشناست... پروین اعتصامی

داد درویشی از سر تمهید

سرقلیان خویش را به مرید

گفت که از دوزخ ای نکوکردار

قدری آتش به روی آن بگذار

بگرفت و ببرد و باز آورد

عِقدِ گوهر ز دُرجِ راز آورد

گفت که در دوزخ هر چه گردیدم

درکات جحیم را دیدم

آتش و هیزم و زغال نبود

اخگری بهر اشتعال نبود

هیچ کس آتشی نمی افروخت

زآتش خویش هر کسی می سوخت!!


فریاد می زنم ،
من چهره ام گرفته !
من قایقم نشسته به خشکی !
مقصود من ز حرفم معلوم بر شماست ،
یک دست بی صداست ،
من ، دست من کمک ز دست شما می کند طلب،
فریاد من شکسته اگر در گلو ، وگر
فریاد من رسا ،
من از برای راه خلاص خود و شما،
فریاد می زنم
، فریاد می زنم!! نیما یوشیج

یا رب مرا یاری بده ، تا سخت آزارش کنم
هجرش دهم ، زجرش دهم ، خوارش کنم ، زارش کنم
از بوسه های آتشین ، وز خنده های دلنشین
صد شعله در جانش زنم ، صد فتنه در کارش کنم
در پیش چشمش ساغری ، گیرم ز دست دلبری
از رشک آزارش دهم ، وز غصه بیمارش کنم
بندی به پایش افکنم ، گویم خداوندش منم
چون بنده در سودای زر ، کالای بازارش کنم
گوید میفزا قهر خود ، گویم بخواهم مهر خود
گوید که کمتر کن جفا ، گویم که بسیارش کنم
هر شامگه در خانه ای ، چابکتر از پروانه ای
رقصم بر بیگانه ای ، وز خویش بیزارش کنم
چون بینم آن شیدای من ، فارغ شد از احوال من
منزل کنم در کوی او ، باشد که دیدارش کنم.. سیمین بهبهانی

ما را به این زمین ِ خسته می آوری
رهایمان می کنی تا خود را به گناه بیالاییم
آن گاه می گذاری پشیمانی بکشیم
یک آن لغزش و یک عمر اندوه... گوته


خدا را جست وجو کردم،
در کنایس یهود،
و در جانب دیوار غربی.
در کلیساهای نصرانی،
بر روی صلیب،
در پی او می گشتم.
به پرستشگاههای هندیان سرکشیدم.
به مسجد رفتم،
به کعبه در معبد او را جست وجو کردم.
و در مراسم و قربانی ها.
در نماز و یوگا، خدا را طلبیدم.
تا این که ندای خدا را شنیدم که به من میگفت:
ای بنده من! کجا را جست وجو می کنی؟
من کنار تو هستم.
اگر تو جوینده حقیقی باشی،
مرا می بینی مرا در لحظهای از زمان دیدار خواهی کرد... کبیر

من نوای فلوتش را میشنوم
خود را سرکوب کردن نمیدانم.
گرچه بهار نیست گل میشکفد
و زنبور دعوتش را میپذیرد.
آسمان میغرد و برق میزند
و امواج در قلبم غلیان میکنند.
باران میزند
و قلبم آفریدگار را میطلبد.
قلب من به مرزی رسیده است که از آن
ترنم جهان بر میخیزدو فرو مینشیتد:
آنجا که بیرقهایی پنهان در آسمان به اهتزاز آمده اند
کبیر میگوید:
قلب من میمیرد
اگرچه همیشه زنده است... کبیر

کجا در جستجوی من هستید ؟ من همراه شمایم
نه در زیارت، نه در تمثال ها و نه حتی در چله نشینی،
نه در معبد، نه در مسجد، نه در کعبه و نه در کایلاش،
من با شمایم ای انسان ها، من با شمایم.
نه در نیایش و نه در مراقبه و نه حتی در روزه و ریاضت،
نه در گوشه نشینی ، نه در نیروی حیات و نه در جسم،
و نه حتی در فضای لایتناهی،
نه در رحم مادر طبیعت و نه در نَفَس حیاتی،
از سر صدق بجویید و در لحظه ای بیابید
کبیر می گوید، با دقت گوش فرا ده؛
آنجا که ایمان شماست، من همانجایم... کبیر

آن که گریان به سر خاک من آمد چون شمع
کاش در زندگی از خاک مرا بر میداشت... صائب تبریزی

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر،

شخصیت من چیزیه که من هستم،

اما برخورد من بستگی داره به اینکه

" تو " کی باشی ...

نمی دانم که حکومت انقلابی باقی می ماند یا نه، اما من مسلسل به دست تا آخرین نفس می جنگم.


صداقت در مقابل سیاست دیگران ، سادگی ست

و سیاست در مقابل صداقت دیگران ، خیانت . . .

" قدم تازه ای برداشتن "... این چیزی است که مردم بیشتر از آن میترسند.

زنده بودن را به بیداری بگذرانیم که سالها به اجبار خواهیم خفت...

آدمهای پلیدی هستند که با زمان سنجی مناسب ، از نگرانی های همگانی بهره می برند و خود را یک شبه رهایی بخش مردم می خوانند..

بزرگترین مزیت بیان حقیقت این است که مجبور نیستید آنچه را که گفته اید بخاطر بسپارید...

حرفهایی که پشت سر دیگران میزنید، پیش از آنکه شخصیت کسی را نشانه رود، فرهنگ و شخصیت خودتان را نشان خواهد داد...

از اینکه امروز مورد توجه هستی خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه امروز ، کاغذ باطله فرداست...

خدایا فکر کنم سرنوشت منو وسط میدون شهر نوشتی ؛ بس که هرکی به من رسید منو دور زد

این روزها...
هر کس به فکر آبروی خود است اما آبروی دیگران را به راحتی...
از بین میبرد...


گول دنیا را مخور......!!

ماهیان شهر ما از کوسه ها وحشی ترند

بره های این حوالی گرگ ها را میدرند

سایه از سایه هراسان در میان کوچه ها

زنده ها هم آبروی مردگان را میبرند...


در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی میکنند اما برای حسینی که آزاده زندگی کردمیگریند...


آرزو می کنم هیچ یک از
آرزو هایت برایت آرزو نماند....

تو هم برای آرزو هایم دعا کن....!

او {علی} حاکمی بود که بر پهنه های بزرگی در آفریقا حکم می راند اما زندان سیاسی نداشت , حتی یک زندانی سیاسی و قتل سیاسی و طلحه و زبیر قدرتمندترین شخصیت های با نفوذ و خطرناکی که در رژیم او توطئه کرده بودند , هنگامی که آمدند و بر خروج از قلمرو حکومتش اجازه خواستند , و می دانست که به یک توطئه خطرناک(جنگ جمل) می روند , اما اجازه داد , زیرا نمی خواست این سنت را برای قداره بندان و قلدران به جای گذارد که به خاطر سیاست , آزادی انسان را پامال کند...


ای خداوند!

به علمای ما مسئولیت
و به عوام ما علم و به دینداران ما دین

و به مومنان ما روشنایی و به روشنفکران ما ایمان

و به متعصبین ما فهم و به فهمیدگان ما تعصب

و به زنان ما شعور و به مردان ما شرف

و به پیران ما آگاهی و به جوانان ما اصالت

و به اساتید ما عقیده و به دانشجویان ما نیز عقیده

و به خفتگان ما بیداری و به بیداران ما اراده

و به نشستگان ما قیام و به خاموشان ما فریاد

و به نویسندگان ما تعهد و به هنرمندان ما درد و به شاعران ما شعور

و به محققان ما هدف و به مبلغان ما حقیقت

و به حسودان ما شفا و به خودبینان ما انصاف

و به فحاشان ما ادب

و به فرقههای ما وحدت

و به مردم ما خود آگاهی

و به همه ملت ما همت تصمیم و استعداد فداکاری و شایستگی نجات و عزت ببخشا.

صبوری هنر پنهان کردن بی صبری است.

زندگی چشمه ی لذت است. اما آنجا که فرومایه نیز آب می نوشد همه چاه ها زهر آگینند..

حقایقی که بر زبان نیایند ، زهرآگین می شوند..

آن که می خواهد روزی پریدن آموزد، نخست می باید ایستادن و راه رفتن و بالا رفتن و رقصیدن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند..

از اینکه به من دروغ گفتی، ناراحت نیستم.
از این ناراحت ام که دیگر نمی توانم به تو اعتماد کنم..

در بهشت جای همه انسان های جالب خالـــــیست!

حقیقت نیازمند نقد است نه ستایش..

گفتگو با آدمیان ترسو ، خواری بدنبال دارد..

ساعتها را بگذارید بخوابند ، بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست...

صبر کردن دردناک است وفراموشی دردناک تر.
اما دردناک تر از این دو این است که ندانی باید صبر کنی با فراموش...

روز را خورشید می سازد،روزگارش را ما..!

یک روز میرسد یک ملحفه سفید پایان میدهد به من به شیطنت هایم به بازیگوشی هایم به خنده های بلندم روزی که همه با دیدن عکسم بغض میکنند و میگویند:
دیوانه دلمان برای مسخره بازی هایت تنگ شده..

من خودم حساب کردم که اگه رحمت و مهربانی خدا شامل حالم نشه مستقیم و لبیک گویان به جنهم خواهم رفت.
خدا ببخش و بیامرز کسی را که جز تو کسی را ندارد و رحـم آور بـر کـسـی که سـرمـایـه ای جـز امیـد و ســلاحی جز گریــه نـدارد..

ایمیل:
babak.angooti@yahoo.com
سایت حقوقی
http://www.nashreedalat.ir
http://farslaw.ir/


لاقل به خودتان احترام بگذارید!! :)
لاقل به خودتان احترام بگذارید!! :)
 هر کی لایک کنه.ایشالله به حق چهارده معصوم زیارت بین الحرمین واسش نوشته بشه
هر کی لایک کنه.ایشالله به حق چهارده معصوم زیارت بین الحرمین واسش نوشته بشه
خدا...
خدا...
قبر در هر روز پنج کلمه را فریاد می زند
قبر در هر روز پنج کلمه را فریاد می زند
نمونه ای از قویترین بمب اتم های ایرانی که قابلیت تعلیق و مذاکره با دشمن را ندارد
نمونه ای از قویترین بمب اتم های ایرانی که قابلیت تعلیق و مذاکره با دشمن را ندارد
دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم... با سلامرقابت یكی از مهمترین انگیزه‌های حركتی در انسان است. ریشه رقابت می‌تواند احساس كمبود، حسادت، غبطه، رهایی از نقص و دست یابی به كمال باشد. بنابراین، رقابت‌ها می‌تواند به دو شكل مثبت و منفی و از نظر ارزشی، خوب یا بد باشد.قرآن هم به مسئله چشم و ...
تاریخ درج: ۹۱/۱۰/۲۱ - ۱۸:۴۷ 84 نظر , 2360 بازدید
حاج قاسم
حاج قاسم
خاطره نشست خبری با شهردار
قریب به دو سال پیش شهردار محترم توسط روابط عمومی خود از اصحاب رسانه و فعالان سایبری دعوت کرد تا با برگزاری یک نشست خبری مردم را در جریان امورات شهرداری و برنامه های آتی قرار دهد اما از میان دعوت شدگان تنها ما 4 نفر(حامد کبیری-پدرام نایبی-بابک انگوتی-شهاب نونهال) در جلسه حاضر شدیم و علی رغم اینکه تما...
حامد .کبیری تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۰۸ - ۱۹:۱۹ 24 نظر , 226 بازدید
نام برخی حشرات در زبان تــورکـی
بؤجک: حشره قوُرد قوُش: حشرات موذی آری: (زامیر درخراسان ) زنبور بال آریسی: زنبور عسل میلچَک، چیوین، چیبین: مگس (چیبین برگرفته از ترکی سومری) میغمیغا: پشه ( هونو / آغجا قاناد) پیسپیسلی / پیسپیسدا: سوسک سیاه موزالان: خرمگس چککیرته، چَگیرتگه، چکیره : مَلَخ کَپَنَک، (پئرپئرئ ...
سرعت گیر تاریخ درج: ۹۳/۰۲/۱۲ - ۱۲:۵۵ 42 نظر , 403 بازدید
عضویت نمایندگان میانه در کمیسیونها چه منافعی دارد؟
در قانون آمده است: کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، گروه‌هایی از نمایندگان هستند که با هدف بررسی تخصصی طرح‌ها و لوایح مطرح شده در مجلس تشکیل می‌شوند. به صورت معمول، طرح‌ها و لوایح مجلس ابتدا در کمیسیونهای مربوط مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد و در هنگ...
ذره بین شهر تاریخ درج: ۹۳/۰۲/۱۱ - ۰۰:۳۷ 0 نظر , 251 بازدید
این ره که می رویم ...؟! چه کسی مسئول تنزل شخصیت جامعه ی ماست؟
دم زدن ار فرهنگ دوهزار و چند صد ساله امروزه نقل و نبات محفل هرایرانیست که البته اگر از نوع ملی گراش باشند و یا حرف زدن از مناعت طبع و " الجار ثم الدار " لغلغه دهان مدعیان شرعیته. اما از طرف دیگر وقتی میگویند سینما رایگان شده طوری حمله می بریم که کشته دادن بخاطر یک بلیط پنج هزار تومانی چندان دور از ذ...
علی ابراهیمی تاریخ درج: ۹۲/۱۱/۲۱ - ۲۰:۵۲ 9 نظر , 212 بازدید
من می خواهم دکتر شوم، کمکم کنید...
خانه هایی که مدرسه شدند، مدرسه هایی که خرابه شدند، کودکانی که در این مدارس تحصیل می کنند، خطر در کمین آنهاست، آیا یاری رسانی هست؟ چند روز پیش همایشی در شهر میانه برگزار شد و خیرین مدرسه ساز دور هم جمع شدند تا کودکان را از خطری که در کمین آنهاست نجات دهند برای آنها که همان مدارس خرابه را هم ندارند ن...
فراز احمدی تاریخ درج: ۹۳/۰۲/۰۸ - ۰۱:۵۰ 29 نظر , 279 بازدید
کمک مالی مهندس حسینی به همه روستاهای شهرستان میانه
به اطلاع دهیاران و اعضای محترم شورای اسلامی کلیه روستاهای شهرستان میانه می رساند با پیگیری های مهندس حسینی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی مبلغ یک میلیارد ریال بر اساس جمعیت به حساب دهیاری روستا واریز گردیده است.به طور مثال برای روستای آچاچی(هنوز شهرداری در این منطقه دایر نشده است)با جمعیت ب...
روابط عمومی دفتر مهندس حسینی تاریخ درج: ۹۳/۰۲/۰۶ - ۱۷:۰۳ 52 نظر , 146 بازدید
میانه را به جهنم تبدیل نکنید!
مدتها بود در فضای مجازی فعال نبودم.این چند ماه به علت بازنشستگی فرصت زیادی برای پیگیری مسائل شهرم پیدا کرده ام.سعی میکردم بیشتر بخوانم و مطالب جوانان عزیز را لایک کنم.دو سه مطلب هم نوشتم که جا دارد از دوستانم تشکر کنم که با لایک کردن مطلب حقیر باعث شدن مطالبم بیشتر در دید باشد.اما گویا تقدیرم از نما...
ذره بین شهر تاریخ درج: ۹۳/۰۲/۰۴ - ۲۱:۰۹ 8 نظر , 228 بازدید
پژو جدید شهرداری مبارک شهرمان!
شنیده ها حاکی ازآن است شهردارمحترم شهر به مبارکی اقدام به خرید پژو پارس به مبلغ 38میلیون تومان ناقابل کرده است که ما نیزاخلاقا به شهردارمحترم ومعاون فعال تبریک عرض می کنیم اما انتظار داریم وقتی شهردار از حساب بیت المال دست به جیب می شود به موارد زیرتوجه کند. واحد آتش نشانی زیرمجموعه شهرداری...
حامد .کبیری تاریخ درج: ۹۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۰ 61 نظر , 381 بازدید
نطق میان دستور مهندس حسینی
نطق میان دستور مهندس حسینی نماینده مردم شهرستان میانه درمجلس شورای اسلامی مورخ1393/2/2 بسم الله الرحمن الرحیم با درود و سلام برملت پرافتخار ایران و ارواح مطهر شهداء و امام عظیم الشان و خلف صالح ایشان رهبربزگوار انقلاب اسلامی و با درود به شما همکاران ارجمند ابتداً گرامی می دارم دوم اردیبه...
روابط عمومی دفتر مهندس حسینی تاریخ درج: ۹۳/۰۲/۰۳ - ۰۹:۲۹ 15 نظر , 180 بازدید
آقای حسینی به مولا خیلی مردی!(یک خبرکاملا جدید)
صبح تو مسیر ترکمانچای -میانه داشتم رادیو گوش میدادم که متوجه شدم نماینده میانه آقای حسینی هم جزو نمایندگانی است که تو صحن مجلس امروز سخنرانی دارد.صدای رادیو را بیشتر کردم.رئیس مجلس برای فراخواندن آقای حسینی از عبارتی استفاده کرد که خشکم زد.از بس به فرمانداری ترکمانچای حساس شده ام که فکر کردم ا...
ذره بین شهر تاریخ درج: ۹۳/۰۲/۰۲ - ۱۶:۲۶ 64 نظر , 257 بازدید
خبر خبر خبر: شهرداری خبر داد
بنر افتتاح: با تشکر از شهردار محترم که به نوبه خود زحمت می کشنداما چند سئوال: 1- منظور از آب نمای هوشمند یعنی چه: انشاا... کی خراب خواهد شد ؟ آب نمای پارک فرهنگیان خراب شده است و این همه هزینه بیت المال بیهوده!!!!! به تصاویر زیر دقت کنید به این میگن آ...
امیرمهرانپور تاریخ درج: ۹۳/۰۲/۰۲ - ۱۵:۱۵ 19 نظر , 218 بازدید
آقای دکترمددی! این بود اتحاد و وحدت؟؟؟
اوایل سال جدید از طریق رسانه ها و دوستان ترکمانچای با خبر شدیم آقای مهندس حسینی برای پایان دادن به مسئله فرمانداری ترکمانچای از وزیر کشور وقت گرفتند و به همراه دکتر مددی و اعضای شورای ترکمانچای و امام جمعه ترکمانچای با وزیر کشور ملاقات کردند.یکی از نزدیکان سید بهلول حسینی می گفت این ملاقات دسته جمعی...
ذره بین شهر تاریخ درج: ۹۳/۰۲/۰۱ - ۰۱:۲۵ 30 نظر , 161 بازدید
شهرداری محترم شاید ما توقعمان زیاد است...!
چندین روز پیش در قسمت اخبار میانه مطلبی را دیدم با عنوان آقای شهردار لطفا کمی خلاق باشید !!! که در آن به برخی از کم و کاست های شهرمان آن هم از دید شهروندی اشاره شده بود و مقداری هم گله مند بود؛ چند روز پس از آن روابط عمومی شهرداری مطلبی با عنوان جوابیه روابط عمومی شهر...
حامد - قره داغی تاریخ درج: ۹۳/۰۱/۳۱ - ۲۰:۳۱ 49 نظر , 268 بازدید
باد سقفش را برد، باران میزهای تنیس اش را
مجموعه ورزشی تازه ساخت میانه باد سقفش را برد، باران میزهای تنیس‌اش را در واپسین روزهای سال 92 شاهد ورزش باد شدیدی در شهر بودیم که خرابی هایی هم به دنبال داشت. یکی از خرابی‌های برجسته‌ای که این باد شدید برجای گذاشت و شاید بیشترین خسارات را در پی داشته است و صدایش هم درنیامد، از...
قادرحسن زاده تاریخ درج: ۹۳/۰۱/۲۶ - ۲۱:۴۱ 33 نظر , 227 بازدید
تذکر مهندس حسینی به وزیر در خصوص کم فروشی شرکتهای اینترنتی
پس از درج مطلب " ما به خیانت شرکتهای اینترنتی عادت کردیم!" (http://eskafild.miyanali.com/777)توسط آقای فراز احمدی و درخواست جمعی از فعالان سایبری شهرستان در خصوص رسیدگی به وضعیت شرکتهای اینترنتی،مهندس حسینی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ...
روابط عمومی دفتر مهندس حسینی تاریخ درج: ۹۳/۰۱/۲۶ - ۱۷:۴۰ 26 نظر , 169 بازدید
اکانت های مستعار، سهم مددی از فعالان سایبری!
شما ها یادتان نمی آید! یک زمانی حاج آقا مددی عزیز ما - که بعدا شد دکتر مددی - یک لشکر سایبری داشت از کجا تا کجا! خواستم عکسشان را بگذارم، گفتم شاید خودشان راضی نباشند! شما فقط در این بدانید که خیلی بودند! این خیلی که می گویم نه اینکه فقط تعدادشان خیلی باشد، نه! تک تکشان خیلی بودند. ولی صد حیف ...
حسین پوربهرامی تاریخ درج: ۹۳/۰۱/۲۶ - ۱۲:۵۲ 18 نظر , 180 بازدید
کارنامه مالی سال 92 در دست چپ شهردار!
همانطور که اطلاع دارید بودجه سال 92 شهرداری میانه 200 میلیارد ریال بود و در قیاس با بودجه سال 91 رشد 65 درصدی داشته است حال پرونده کاری سال 92 شهرداری بسته شده است و شهرداری میانه علی رغم اینکه بارها از وی خواسته شده در مورد بودجه سال 92 شفاف سازی کند هیچ اقدامی نکرده است جز مقاله ای با عنوان "بررس...
حامد .کبیری تاریخ درج: ۹۳/۰۱/۲۴ - ۱۶:۵۰ 38 نظر , 399 بازدید
عکست را زده ام بالای سرم تا احساس کنم سرم همیشه زیر پای توست
عکست را زده ام بالای سرم تا احساس کنم سرم همیشه زیر پای توست
نگاهی به برخوردهای متفاوت با حضور دختران در فضای مجازی
نگاهی به برخوردهای متفاوت با حضور دختران در فضای مجازی جام گیشه؛ نمی‌دانیم چطور است که برخی مواقع برخی از مطالب در برخی وبلاگ‌ها یا سایت‌ها با استقبال شدید مخاطبان روبه‌رو می‌شوند؛ دلیل اسم طرف است؟! چهره طرف است؟! قلم طرف است؟! امید به وصالش است؟! یا اینکه کلا ط...
بهروز*فرج پور تاریخ درج: ۹۳/۰۱/۲۱ - ۱۴:۲۹ 189 نظر , 214 بازدید
مددی در مقابل مددی!
در هفته ای که گذشت بحث داغ اجرای فاز دوم یارانه ها تیتر سایتهای خبری را فرا گرفت و بیشتر مصاحبه ها نیز بر همین اساس بود؛ در همین راستا خبرگزاری های فارس و تابناک نیز سراغ دکتر مددی عضو کمسیون اقتصادی در مجلس رفتند و مصاحبه ای از ایشان را در سایت های خبری منتشر کردند که دو موضع متفاوت از ایشان را د...
فراز احمدی تاریخ درج: ۹۳/۰۱/۲۳ - ۲۳:۰۴ 89 نظر , 257 بازدید
شماره جدید قافلان با رویکردی جدید منتشر شد
شماره جدید هفته نامه قافلان با رویکردی و قالبی نو همراه با مطالب متنوع و اخبار روز منتشر شد. ...
قادرحسن زاده تاریخ درج: ۹۳/۰۱/۲۱ - ۰۰:۴۰ 42 نظر , 173 بازدید
اگر غلطی از شما سربزند ...
اگر غلطی از شما سربزند ...
اعلام آمادگی برخی از افراد برای کاندیداتوری دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شهرستان میانه و حومه
با سلام شنیده ها حاکی از آن است برخی از افراد و فعالان سیاسی اجرایی و اجتماعی و فرهنگی ... میانه خود را برای نامزدی دهمین دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه میانه و حومه آماده می نمایند که ذیلا به اسامی افراد و شخصیت های مطرح اشاره میگردد. فبل از پرداختن به اسام...
منصور میرزایی تاریخ درج: ۹۳/۰۱/۲۰ - ۰۸:۴۹ 108 نظر , 246 بازدید
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)