فراموش کردم
رتبه کلی: 3758


درباره من
آیینه ای در برابر آیینه ات می گذارم
تا با تو
ابدیتی بسازم
آلبوم: 366
255 ( تو مرو ) 255 ( تو مرو ) 256 (گمشده هایتان را بیابید) 256 (گمشده هایتان را بیابید) 257 ( تا به گردن ! ) 257 ( تا به گردن ! ) 258 ( نیمه ی دیگر وجود ) 258 ( نیمه ی دیگر وجود ) 259 259 260 ( ارنی , لن ترانی ) 260 ( ارنی , لن ترانی ) 261 ( ته تغاریِ پاییز ) 261 ( ته تغاریِ پاییز ) 262 ( گناه ... ) 262 ( گناه ... ) 263 ( ستاره شمالی ) 263 ( ستاره شمالی ) 264 ( پرواز را یادم بده ) 264 ( پرواز را یادم بده ) 265 ( محو می باید ...) 265 ( محو می باید ...) 266 ( داشت باران می بارید ...) 266 ( داشت باران می بارید ...) 267 ( در این مدار پر از اعواجاج چرخ ) 267 ( در این مدار پر از اعواجاج چرخ ) 268 ( تلنگری به سادگی ) 268 ( تلنگری به سادگی ) 269 ( زیبایی های دنیا ) 269 ( زیبایی های دنیا ) 270 270 271 ( لنگ می زند مدام ... ) 271 ( لنگ می زند مدام ... ) 272 ( دیر رسید ) 272 ( دیر رسید ) 273 ( داملا داملا ) 273 ( داملا داملا ) 274 ( هست از پسِ پرده ... ) 274 ( هست از پسِ پرده ... ) 275 ( دای نیلمک ! ) 275 ( دای نیلمک ! ) 276 ( از کوه سبکتر نیست ) 276 ( از کوه سبکتر نیست ) 277 ( که آشنات منم ) 277 ( که آشنات منم ) 278 ( تمام هرم گناهت به جان من , بنشین ) 278 ( تمام هرم گناهت به جان من , بنشین ) 2768965422567896554322356778 2768965422567896554322356778 280 280 280 280 281 ( از خاکسترها بر میخیزیم ...) 281 ( از خاکسترها بر میخیزیم ...) 282 ( بالای سرت می ایستم ..) 282 ( بالای سرت می ایستم ..) 283 283 285 285 286 ( قارتال کیمی اوج آلمادادیر , گل ...) 286 ( قارتال کیمی اوج آلمادادیر , گل ...) 287 287 288 ( باور دل ) 288 ( باور دل ) 289 289 290 290 291 ( ذره های من ...) 291 ( ذره های من ...) 292 292 293 293 294 ( اسب درون ) 294 ( اسب درون ) 295 295 296 ( عشق , عقل ) 296 ( عشق , عقل ) 297 ( پروانه ی مونارک ) 297 ( پروانه ی مونارک ) 298 298 299 299 300 300 301 ( تیشه ی خیال ... ) 301 ( تیشه ی خیال ... ) 302 302 303 ( قمار دیگر ) 303 ( قمار دیگر ) 304 ( پریشانم بجان تو ) 304 ( پریشانم بجان تو )
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (2)