فراموش کردم
رتبه کلی: 1444


درباره من
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم

عاشقانه بسیار زیبا و غمگین
دخترک شانزده ساله بود که برای اولین بارعاشقپسر شد.. پسر قدبلند بود، صدای بمی داشت و همیشه شاگرد اول کلاس بود. دختر خجالتی نبود اما نمی خواست احساسات خود را به پسر ابراز کند، از اینکه راز این عشق را در قلبش نگه می داشت و دورادور او را می دید احساس خوشبختی می کرد. در آن روزها، حتی یک سلام به ی...
تاریخ درج: ۹۱/۰۶/۲۹ - ۱۲:۲۰ 2 نظر , 398 بازدید
رازهای دوستی
رای هر روز از ماه، گفتاری كوتاه پیشنهاد شده است. مرور این رازها را در ساعت مناسبی از روز آغاز كنید. گفتار را چند بار تكرار كنید. دفعه اول با صدای بلند بعد آرام تر، بعد به صورت یك زمزمه و سپس در فكرتان تكرار كنید. با هر بار تكرار، بگذارید كلمات با عمق بیشتری جذب ضمیر ناخود آگاهتان شود. به تدریج مف...
تاریخ درج: ۹۱/۰۶/۲۷ - ۱۷:۰۲ 7 نظر , 401 بازدید
افسانه ای به نام تام کت (F_14)
جنگنده اف-14 تامکت هواپیمایی دو موتوره، بال متغیر و دو سرنشینه می باشد که به منظور حمله، رهگیری و نابودی جنگنده های دشمن به صورت بیست و چهار ساعته و در هر وضعیت جوی و اقلیمی طراحی گشته است و قادر به انجام عملیات از روی ناو هواپیمابر نیز می باشد. اف-14 قادر است به طور همزمان بیست و چهار هد...
تاریخ درج: ۹۱/۰۶/۲۷ - ۱۶:۵۹ 3 نظر , 498 بازدید
باهوشترین فرد دنیا + (عکس)
از آنجا که ضریب هوشی انسان های معمولی بین ۸۵ تا ۱۱۵ است، فردی که ضریب هوشی ۲۵۰ داشته باشد، قطعا نابغه محسوب می شود. ویلیام جیم سایدیس، باهوش ترین فرد تاریخ بود که توانست در یک سالگی بنویسد، در ۵ سالگی به ۵ زبان رایج دنیا صحبت کند و در ۱۱ سالگی استاد دانشگاه هاروارد شود. سایدی...
تاریخ درج: ۹۱/۰۶/۲۷ - ۱۳:۳۱ 4 نظر , 480 بازدید
معرفت و وفا
معرفت و وفا
تصویری از تجاوز متخصص بیهوشی به دختران
دخترانی که برای عمل زیبایی بینی به بیمارستان آیت الله کاشانی اصفهان مراجعه می کردند، پس از عمل متوجه می شدند که بکارت خود را از دست داده اند. به دنبال شکایت این دختران به نیروی انتظامی اصفهان، نیروی انتظامی دوربین مداربسته ای را به صورت نا محسوس در اتاق عمل قرار...
تاریخ درج: ۹۱/۰۶/۲۶ - ۱۳:۲۸ 6 نظر , 376 بازدید
توصیه‌هایی برای بد عکس‌ها
خبرگزاری فارس: زمانی که چند برش لیمو ترش و چند پَر از گیاهان معطر را در یک لیوان آب بریزید و بگذارید برای ساعتی یا بیشتر بماند، آب طعم فوق العاده‌ای پیدا می‌کند و از نوشیدن آن بسیار لذت خواهید برد. به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری فارس به نقل از افکار نیوز، با این نوشیدنی‌ها...
تاریخ درج: ۹۱/۰۶/۲۶ - ۰۹:۳۱ 3 نظر , 376 بازدید
رازونیاز با امام رضا(ع)یا همان شماره تماس باامام رضا(ع)+آهنگ
05112003334 ...
امیر احمدی. تاریخ درج: ۹۱/۰۶/۲۵ - ۲۱:۵۷ 1 نظر , 804 بازدید
تقديم ميكنم به:SARINA...ANTIK
سلام سارينا: بهترین دوست اون دوستی كه بتونی باهاش روی یك سكو ساكت بنشینی و چیزی نگی و وقتی ازش دور میشی حس كنی بهترین گفتگوی عمرت رو داشتی. ما واقعاً تا چیزی را از دست ندیم، قدرش را نمی‌دونیم، ولی در عین حال تا وقتی كه چیزی رو دوباره بدست نیاریم، نمی‌دونیم چی...
رضاجون تاریخ درج: ۹۱/۰۶/۲۴ - ۱۰:۰۰ 30 نظر , 1339 بازدید
شکوه و جلال امام صادق (ع)
معمولاً شكوه و مهابت مردان بزرگ و مقتدر جامعه از طريق ژست بزرگنمائى است كه خود شخص و يا اطرافيان او (نوكران، خدمه، خانواده و ايل و تبار، سپاهيان و حكومت و دولت) ايجاد مى كنند . اينگونه مهابت وجلالت ، اختصاص به احدى ندارد؛ زيرا هر كس اين وضع و شرايط را داشته باشد و يا براى خود بوجود بياورد، د...
تاریخ درج: ۹۱/۰۶/۲۲ - ۱۲:۲۸ 5 نظر , 397 بازدید
مردان ایرانی از دیروز تا امروز (عکس طنز)
...
تاریخ درج: ۹۱/۰۶/۲۲ - ۱۰:۰۴ 7 نظر , 407 بازدید
تکه خطی جا مانده
...
تاریخ درج: ۹۱/۰۶/۲۱ - ۱۶:۲۰ 0 نظر , 542 بازدید
چرا زن ها در جنگ کمتر می میرند
...
تاریخ درج: ۹۱/۰۶/۲۰ - ۱۱:۴۵ 3 نظر , 419 بازدید
عكسی جالب از شیرین كاری كریم باقری!
...
تاریخ درج: ۹۱/۰۶/۱۸ - ۱۳:۲۵ 4 نظر , 410 بازدید
خواهرزادم
خواهرزادم
خواهرزادم
خواهرزادم
خواهرزادم
خواهرزادم
بــــا بـــــا......
در سکوت شب بود گفت با من بابا سینه ام می سوزد نفسم تنگ شده اسپره خالی بود تشکش خونی بود پیش خود می گفتم کاش بابا مثل شهدا در قابی گوشه تاقچه بود آن زمان نام من دختر شاهد بود هم حقوقی داشتم هم مقام و منسب سهمیه دانشگاه کربلا و مشهد توی رویا بودم سایه ای را دیدم ر...
بی نام ونشون تاریخ درج: ۹۱/۰۶/۱۸ - ۰۱:۰۱ 44 نظر , 180 بازدید
خواهرزادم
خواهرزادم
خواهرزادم
...
تاریخ درج: ۹۱/۰۶/۱۸ - ۰۲:۰۲ 1 نظر , 398 بازدید
مرد دو ساله‌ هندی !+ عکس
وجود اختلال هورمونی در یك كودك هندی موجب شد تا چهره‌ای همانند یك فرد بزرگسال داشته باشد و بیشتر از سن واقعی‌اش به نظر آید. به گزارش تک ناز به نقل از ایسنا، «آدیتیا كومار» كه در یك خانواده روستایی در هند به دنیا آمد از نوعی سندروم رنج می‌برد و باعث می‌شود موهای...
تاریخ درج: ۹۱/۰۶/۱۶ - ۲۲:۱۹ 0 نظر , 487 بازدید
اتومبیل هامر ایرانی (+عکس)
خودروی بومی تاکتیکی 3.4 تنی فرماندهی با نام "ارس" را می توان نوعی "هامر" ایرانی دانست؛ خودرویی که توان 133 اسب بخار و با دوکابین یک پارچه می تواند به عنوان خودروی حامل فرماندهان، خودروی هجومی، خودروی پشت خاکریز و قابل استفاده در مناطق عملیاتی، صعب العبور و شهری به کار گرفته شو...
تاریخ درج: ۹۱/۰۶/۱۶ - ۲۲:۱۷ 2 نظر , 548 بازدید
عکس های دیدنی و باورنکردنی از هندوستان
...
تاریخ درج: ۹۱/۰۶/۱۶ - ۲۲:۱۶ 1 نظر , 478 بازدید
طرز تهيه کره بادام زميني
...
تاریخ درج: ۹۱/۰۶/۱۵ - ۱۲:۲۷ 3 نظر , 596 بازدید
تکه خطی جا مانده
تکه خطی جا مانده قانون وحش مي‌گويد: «تنها زماني که گرسنه هستيد بکشيد» عکاس ميشل دنيس - که اين تصاوير شگفت‌انگيز را در سياحت اکتشافي در افريقا در کنيا گرفته است، گفت که از آنچه که ديدم حيرت کردم. سه يوزپلنگ را ديديم، به نظر مي رسيد که گرس...
تاریخ درج: ۹۱/۰۶/۱۵ - ۰۰:۰۰ 2 نظر , 728 بازدید
ادمی اگرپیامبرهم باشداززبان مردم اسوده نیست زیرا؟
...
تاریخ درج: ۹۱/۰۶/۱۴ - ۲۳:۵۷ 1 نظر , 357 بازدید
کلاه قرمزی قهرمان دنیای شخصیت های کارتونی
...
تاریخ درج: ۹۱/۰۶/۱۴ - ۲۳:۵۵ 3 نظر , 366 بازدید
عـرض ارادت به سبک لاتی لوتی ها ! (طنز)
آقا ما تف، شما آبشار نیاگارا ما بدبخت حقیر، شما کوروش کبیر ما واشر، شما ارباب حلقه ها ما طرح مسکن مهر، شما برج العربی ما مینیمم نسبی، شما ماکسیمم مطلق آقا اصن ما قیژقیژ دیال آپ، شما امواج وایرلس آقا ما پراید، شما پرادو آقا ما باد بزن دستی، شما کولر گازی نانو ...
تاریخ درج: ۹۱/۰۶/۱۳ - ۱۴:۰۹ 4 نظر , 438 بازدید
دعای رفع گرفتاری ...
سبحان الله يا فارِجَ الهَمّ و يا کاشفَ الغَم فرِّجْ هَمّي يَسِّرْ امري و ارحَمْ ضعفي و قِلةَ حيلتي و ارزُقني من حيث لا اَحتَسِبُ ياربّ العامين منزه است خداوندي که بر طرف کننده غم ها است ، غم و مشکل من را برطرف کن، بر ضعف و کمي چاره ام، رحم کن و مرا از جايي که گمان نمي کنم روز...
تاریخ درج: ۹۱/۰۶/۱۳ - ۱۴:۰۶ 1 نظر , 440 بازدید
مورچه از نمای نزدیک! (عکس)
قیس سلیح عکاس عراقی که در عکاسی از نماهای نزدیک از جانوران تبحر دارد این عکس را منتشر کرده اند. همیشه مورچه ها را از بالا به پائین نگاه می کنیم، به خاطر جثه ریز و کوچک شان آنها را خیلی هم جدی نمی گیریم، اما این عکس تصویر دیگری از موجودی را نشان می دهد که سوره ای از قرآن به نام...
تاریخ درج: ۹۱/۰۶/۱۳ - ۱۴:۰۴ 5 نظر , 470 بازدید
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (1)