فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 184


درباره من
استاد شجریان►6:37 تمرینات نبودی واکنش سریع ارتش (تیپ65هوابرد )►1:55 دوستان عزیز سلام►1:0 زیردریایی فوق پیشرفته ساخت ایران►1:0 عاقبت برهم زدن ارامش مردم►0:45 هایپر مارکتهای ژاپن►0:41 مغز زنده انسان►0:7 اینم بخشی از رنجرهای مرزبانی ►6:48 گر خداوند من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد►1:16 باتو نگفته بودم از گریه های هر شب►3:49 توضیح یک افسرعالی رتبه مسئول(امنیت شوخی بردار نیست )►1:11 شلیک سامانه پدافند هوایی در حوالی خیابان انقلاب تهران2►0:50 شلیک سمانه پدافند هوایی در حوالی خیابان انقلاب تهران1►0:21 وقتی USAها توسط مردان آریایی ضایع میشن►3:52 خاطره مشترک کاردان و مرحوم رفسنجانی►2:5 نی نوازی بدون نی►1:30 بیچاره خلبان چه تلاشی مبکنه►2:41 مقایسه ►1:0 شما کدومی►1:21 مجهزترین بیمارستان فوق تخصوصیه اسرایل►3:57 درگیری مرزبانی ناجا با اشرار►2:51 ترسیدنش خیلی جالبه►0:19 آی منیم جوجه لریم►2:12 دختری که بدنش برق داره ببینید►1:23 سلام صبح بخیر►1:0 اینم یلدا باصدای سلطان اواز ایران استاد شجریان►0:54 یلدا مبارک►0:56 دوستان عزیز عیدتون مبارک►4:5 تعقیب گریز سارق حرفه ای توسط پلیس اگاهی تهران►1:53 کوروش►3:1 حماقت از نوع وهابیت►1:12 اینم ی دستگاه جدید که تو برف اتومبیل سر نخوره►1:0 ماشاالله تیپ 65 هوابرد نیروهای ویژه ارتش►0:10 سعودیه دیگه کاریش نمیشه کرد►1:15 غیبت و تهمت►3:29 مادر►1:51 استاد شجریان ►2:14 جدیدترین موشک ضد کشتی کروز روسی باخونتp800وزن 3تن►0:59 ابنقدر طول میکشه شکستن در تا مجرم خودش درو باز میکنه►0:29 اینم نمایش هوایی جزیره زیبای کیش►0:28 خب محکمتر بگیر اسلحه رو►0:5 بیچاره سکته کرد►0:15 رقابت نفسگیر جت جنگنده با بوگاتی ویرون►3:0 ایربکهاش عمل نکرده ایرانخودرو میگه شدت تصادف در حدی نبوده ایربک عمل کنه ►0:34 تعقیب و گریز سانتافه اتوبان همت►4:36 مسلح کردن و شلیک با اسلحه کمری کمتراز 1 ثانیه ►0:37 اسکورت اقای ریس جمهور►1:0 ی کوچولو تو محاسباتش اشتباه کرده►0:8 سیما بینا تقدیم به دوستان عزیزم خوش باشید►3:10 امتحان►1:59 اینم ی رقص زیبای اذری لذتشو ببرید►0:50 ماو استاد►0:5 بفرماید پشمک►1:8 سامی یوسف►6:9 اعجاز قرآن►5:3 اخر رانندگیه..►0:10 این فرد نابینا برای گرفتن کمک مالی به یکی از شعب بانک ملت تو شیراز رفته بود که ای اواز زیبارو خونده واقعا زیباست►2:41 اینم به اصراردوستان►0:13 تقدیم به دوستان عزیزم►2:56 اینم ورژن جدیدی از خردادیان►2:52 گلهای شماره2►0:7 سلام دوستان من بعد از چند روز غیبت برگشتم►1:31 رقص زیبای این اسب خیلی جالبه►3:0 استاد شجربان►3:0 ناسا ایرانی یا امریکا؟►1:37 تقدیم به دوستان عزیزم►4:38 رسوای زمانه►8:15 اینم لذتشو ببرید►2:14 تقدیم به دوستانی که لطف دارن ►3:0 هنر اذری►2:56 استاد و شاگرد►3:0 سلام روز بخیر►0:37 اینم ی راه قاچاق مشروبات الکلی..►0:34 اعتماد به نفست منو کشته ►0:17 کار خوبه خدا درست کنه سلطان محمود خر کیه..►3:58 سلام صبح بخیر►0:24 تقدیم به بهترینهای سایت►5:26 این فسقلی رو ببینید..►1:17 ببخشید من ماشینمو چک کنم بیام►0:47 یاشاسین اذربایجان►2:24 الهی که همیشه شاد باشید►1:30 اینم سیب پوسکن ورژن جدید►0:23 عجب اسبی..►0:17 اینم از حنجره نوازی►0:43 اینم ترن هوایی..►1:17 ....►0:23 اینم زیر آب►0:52 شکار عقاب►2:9 سلام صبح بخیر(ببخشید تو ترافیک گیر کردم)►0:44 السلام علیک یا رسول الله►1:22 اینم از شرین کاری►0:15 چه رقصی میکنه..►0:19 ابنم شد تکواندو..►0:15 چه برفی.►0:18 خخخخ►1:4 اینم فرق ما با مدیران خودرو سازی►0:57 اینم گاوبازی مدرن..►2:20 اینم موسیقی با هویچ.►3:1 سلام صبح آدینه بخیر►2:26 قلیون (۲) ►4:22 اینم از تفریح اروپایی►1:34 سلام صبح بخیر►1:45 بازم قلیون (لایک کنید تا اطلاع رسانی بشه)►5:21 چه محارتی..►0:29 سلام صبح بخیر ►1:13 آخه به اینم میگن شوخی..►0:9 خدا وکیلی این مرگ حقشه►1:25 سلام روز بخیر ►1:47 اینم به مناسبت سال ۲۰۱۵►0:45 .....►2:35 اینم ی بندری خسته نباشید►4:15 اینم ماهی فروش►1:59 بدو بیا لبو دارم...►0:48 چه اسبی..►1:15 سلام صبح بخیر کشت این ترافیک مارو ►0:57 اینم از حلقه گیر کرده..►1:9 آخه دیوانه مجبوری►0:45 دزد ام دزدای قدیم..►0:13 سلام روزتون بخیر►3:9 ای مه من ...►2:51 نوازندن کوچک►1:30 سلام صبح همگی بخیر►1:1 اینم از وضع خواننده های اونطرف آب►4:46 استاد احمدی ( روحش شاد)►3:0 به اینم میگن معلم..►0:7 این اخر توهومه ►0:15 اینم ی روش جدید دزدی ..►1:26 شما ام بگین زده ►2:1 عزیزم کار تو نیست..►0:7 خدایی عجوبه اس..►0:44 خدا وکیلی درمقابل ی سری که موقع رقصیدن انگار پیچ و مهره هاشون در رفته و لق میزنن این اسب خیلی بهتر میرقصه►0:37 سلام روز بخیر خوبین►0:5 اینو تازه خریدم►0:45 اینم حمید معصومی نژاد►0:27 اینم تقدیم به ادلیستای عزیزم►3:0 گمشو بی مزه►0:6 اسمشونم گذاشتن هنرمند..►2:37 اینکاره نیستی مجبوری عزیزم ►0:15 سیمین بهبهانی ►1:35 چه سرعت عملی داره ►0:9 سلام روز بخیر خوبین►1:43 عجب وروجکیه اتیش پاره ►0:5 کی تا حالا از این کارا کرده►1:10 اینم شیطنت دیشب بادیگاردای من ►0:20 شوخیه بی مزه►0:8 گربه اینقدر بلا..►0:11 این ام یکی از شاگردای خودم...خخخخ►0:7 خسته نباشین..►1:53 سگ ام سگهای قدیم ►0:42 اینم از بسکتبال►0:25 این گوسفند از این بابا باشعور تره►0:22 چه پیر مرد با صفایی►1:7 یاد بگیرین..►0:15 اینم تقدیم به دوستای جنوبی►1:5 لامپ میخوری نوش جونت ►1:34 اینم بیل ویولون►1:45 روزتون شاد..►0:10 .....►0:15 اخ. موتور سواری ►0:13 مینی بوسه یا سمند►0:59 همین مونده بود واسه افغانستان سوت بزنی►1:33 روانی...►0:52 اینم باید خوشمزه باشه►0:15 چه جست و خیزی میکنن►1:5 اینم اسب رقاص►0:29 پلیس راهور هاهم باید از این ماشینا بخره..►0:32 بفرمایید صبحانه►0:15 اینم ی نونوایی مدرن►0:44 این ماشین ام دیدنش بد نیست►0:52 این عقاب ام داشته باشین►1:0 اینم نماز زیر اب ►2:0 هوندا اکورد►2:1 سلام صبحتون بخیر►0:35 این چه طرز رقصیدنه !!!!!!!!►0:50 خدا وکیلی چوب بازه طرف►0:22 باچه افتخاری فیلم گرفته..►1:2 اینو میگن صنعت خودرو سازی►3:1 اینجاست که آدم از انسان بودنش خجالت میکشه ..►3:0 چه کیفی میکنه کوچولو..►1:26 آخه دیوانه با تمساح چیکار داری؟►0:45 جلاد یا پرستار..►1:58 آخه پیاده رو واسه چیه من نمیدونم►0:17 رقصو ..►0:15 اینم از ابراهیم ►2:12 قابل توجه دوستانی که سیب رو با پوست میل میکنن(وخودم)►0:32 اینم ی جور سرقته..►0:59 یاد اون روزا بخیر►1:23 چه شیر تو شیری..►1:36 با پلیس ام اره..►0:21 آخه باکله روانی؟►0:23 تقدیم به دوستان گلم►1:19 مجازات...►5:0 بیا بنویسیم....►1:23 .....►0:36 کننرل نا محسوس►0:36 پیرمرد بیکاری از کیلاس بالایی بردار خوب►0:44 این فسقلی رو ببینید►0:27 اینم ی شهر بازی ►1:30 اینم رشته ورزشی خودم ►0:36 سلام من اومدم►0:22 اینم جونمردی ►1:9 اینم ی موسیقی زیبا►2:51 اینم ی رقص محلی►2:44 بفرمایید نندوانه►1:21 شکار چی►0:13 اخه چه کاریه ..►0:25 حقته بچه پرو►0:36 پشگو ام پیشگوهای قدیم ►0:11 عجب هواییه جانم►0:34 بفرمایید سیب►0:14 بچه شگفت انگیز►0:37 ایران و جام جهانی►1:54 سلام من اومدم►0:54 اقا مگه بیکاری..►0:29 الفرار►0:5 این ماهیه یا اره►0:8 این بزرگ بشه چی میشه►0:50 اینم کافی شاپ►2:11 معلوم هست کی به کیه►1:51 اینجوری میشورن..►0:37 به خاطر چند سی سی شیر►0:14 عشق موتور ..►0:13 گر خداوند من آن است که خود میدانم►0:33 بی انصاف مگه هندوانست►0:7 جدید ترین راه کسب درامد►1:49 ممد..►1:16 چگونه از حمله قلبی جلوگیری کنیم؟►1:43 مردم ازار►0:15 اینم تقدیم به همه دوستانم►0:15 عجب گاوی►3:7 اینم تقدیم به همه عزیزان►1:30 قابل توجه قلیونیا..►4:28 خدا یی چه رقصی بشه ►0:24 این ام ی نوع دزدی ►0:58 شوخی بی مزه►0:13 3D..►1:41 سلام شب همگی بخیر►0:22 اینم 206 -- اتوبان یاسینی نرسیده به خروجی تهران پارس►0:19 دوربین مخفی►1:17 پوران..►1:30 یادش بخیر►3:0 اینم ی استعداد تازه►0:40 خدایی درسته..►0:29 عبور از سیل ►0:49 یک، دو ، سه►0:6 سلام صبح دوستان عزیزم بخیر►0:50 حاجی بپا..►0:7 خودتون قضاوت کنیدً.....►4:56 مرتضی پاشایی عزیز►11:1 بازم ما ایران ها ..►1:37 این ام پرورش ماهی►0:56 مرتضی پاشایی..►3:0 پله برقی..►1:28 عشق سرعت..►2:1 سلام روز همگی بخیر►0:23 اینم ی نوع اعتراض .....►0:32 اینم نمایش اتو مبیل رانی►1:38 مداح کوچک►2:10 مراسم تعویض پرچم امام حسین ع►0:45 یا ابا عبدالله (ع)►2:33 سلام روز همگی بخیر►1:19 برای مطلبه►5:6 خوبه دست وپاشون گره نمیخوره►1:31 ی جاده استثنایی ►0:46 خودتون قضاوت کنید►0:20 چه عشقی ..►0:38 عجب شوخی بی مزه ای ►0:20 هاپو بیا منو بگیر►0:33 خدا وکیلی بزرگ بشه چی میشه►0:26 اینم تاب بازی ►1:52 راننده رو باش ►0:38 عاقبت .....►0:45 واسه همین میگن اسلحه دست بچه ندین►1:5 بپا کله رو ►0:7 حجاب در اسلام►0:46 میمون اینقدر شیطون►0:54 اینم شگرد جدید قاچاقچیا►0:53 سلام روز بخیر لحظه ها تون شاد►1:36 اینم تقدیم به بهترین های سایت ►1:30 آخه بلد نیستی مجبوری..►0:10 اینم استاد دانشمند عزیز ►5:19 سلام روز همگی بخیر ►0:24 مجبورت کردن....►0:7 قابل توجه آشپزا►1:0 اینم تقدیم به همه دوستانم►5:17 اینم تقدیم به همه دوستانم ►0:37 باز بگین دانشگاه رفتن سخته ►1:8 اینم یکی از دوستان فرستاده ►0:48 دیدنش خالی از لطف نیست►1:42 ببینید خیلی جالبه...►1:3 بعد از مردم ازاری حالا گل ازاری ►1:7 خخخ►0:33 اینم نوازنده ►2:51 بچه پرو►0:7 اینم تقدیم به همه دوستانم►2:5 اینو میگن کشتی گیر►0:26 بپا که شاخت نزنه►0:7 بچه رو بپا►0:10 این ورزش کاره ►0:11 اینو میگن ماشین ►1:31 اینم تقلید صدا►3:29 اینجاست میگن دود از کنده بلند میشه►0:48 یا علی►1:48 سلام صبح زیبای همه بخیر►0:40 یاد بگیرین►0:45 گاو بازی ►0:28 برای مطلب►6:50 بیچاره فوتبالیست ►1:38 برای مطلب ►3:40 خخخ►1:49 خخخ►0:18 اینم تقدیم به همه دوستانم►1:21 کیا دوسدارن از این ماشین داشته باشن ►2:16 خودتون قضاوت کنیدً.....►1:17 اینم از برج ایفل ►0:7 هیس....چه خبره مردم خوابن..►0:15 این نیم وجبی رو بببنید►0:18 دوستان بیان تماشا►0:39 خخخخخ►0:22 اینه سازای مملکتو►0:12 اینم تقدیم به عزیز ترین دوستانم ►2:52 سلام دوستان عزیزم►0:45 ورزشو یاد بگیرین ( ی چیزی به ی سانت بدهکاره)►0:40 آنژو تورگش نیست ولی کیسه پر شده( جلل خالق)►0:56 اینم تقدیم به عزیز ترین دوستانم دوستتو دارم ی دنیا►0:56 از این به بعد نظر ندین میدم این خواننده بخورش►0:21 بفرمایید نوشجان کنید►0:39 رهبر ارکستر رو ایول►0:54 حالشو ببرید►1:27 بفرمایید آب پرتغال►1:6 اینو میگن نوازنده►0:46 اینم تقدیم به همه دوستانم که منو شرمنده کردن ممنون ►0:56 در حاشیه جام جهانی فوتبال►0:36 تقدیم به بهترین وعزیز ترین دوستانم ►0:37 سلام ظهر بخیر►0:15 سلام / بریم شنا►0:4 کی میاد مسافرت►2:44 دستگیری اشرار►0:40 بفرمایید هندوانه►0:7 خخخ►0:19 تقدیم به همسرم►0:56 چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات تور مشهد مقدس ( با قطار ) 1398/05/10 سریع . آسان و ارزان خرید کنید ( خرید اینترنتی بلیت هواپیما www.gaflan.net )