فراموش کردم
رتبه کلی: 4949


درباره من
تنها بودن قدرت می خواهد و من قدرتمندم،

این قدرت را کسی به من داد که روزی میگفت:

تنهایت نمیگذارم

کسی که هرگز شهامتِ * نه * گفتنِ
قاطعانه را ندارد ...
نخواهد توانست * آری * گفتنِ مداوم
در زندگی را تاب آورد ...!!
قول داد تا آخر دنیا بماند،

سر قولش هم ماند،

همان روزی که رفت برای من آخر دنیا بودبه هرکسی محبت کنی او را ساختی و به هرکسی بدی کنی به او باختی ؛ پس بساز و نباز !
ـ.ـ
ـ.ـ
ـــــ
ـــــ
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)