فراموش کردم
رتبه کلی: 77


درباره من
آلبوم: 123
میومت میومت 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 میان تاریکی.تو را صدا کردم سکوت بود و نسیم... میان تاریکی.تو را صدا کردم سکوت بود و نسیم... تووووووووووووووووووووو تووووووووووووووووووووو 123 123 123 123 123 123 رسوای زمانه منم... رسوای زمانه منم... 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 برایتوووووووووووووووووووووووو123 برایتوووووووووووووووووووووووو123 123 123 منتظرم منتظرم 123 123 123 123 برای خودم برای خودم فقط برای خنده... فقط برای خنده... من.. من.. برایتوووووووووووووو برایتوووووووووووووو من.. من.. من.. من.. یخ زدم... یخ زدم... من... من... ترول... ترول... 123 123
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (1)