فراموش کردم
رتبه کلی: 77


درباره من
آلبوم: تصاویر پروفایل
123 123 00:00 00:00 توووو توووو 123 123 123 123 123 123 123 123 توووو. توووو. 123 123 توووو. توووو. 123 123 تو... تو... 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 دستم را که بی هوا میگیری دلم را هوایی میکنی   با تو پرواز ، پر نمیخواهد !! دستم را که بی هوا میگیری دلم را هوایی میکنی با تو پرواز ، پر نمیخواهد !! 123 123 123 123 تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم روزت مبارک... روزت مبارک... 123 123 123 123 123 123  اقای سپهری اقای سپهری 123 123 میتوانم.... میتوانم.... در قلبم فرمانروایی میکنی... در قلبم فرمانروایی میکنی... 123 123 تا ابد و یک روز... تا ابد و یک روز... تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم 123 123 123 123 123 123
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)