فراموش کردم
رتبه کلی: 1702


درباره من
حرفهای ما هنوز ناتمام..
تا نگاه میکنی:
وقت رفتن است
باز هم همان حکایت همیشگی!

پیش از آنکه با خبر شوی!
لحظه عزیمت تو ناگزیز میشود
آی..
ای دریغ و حسرت همیشگی!
ناگهان
چقدر زود
دیر میشود...مرا اینگونه باور کن
کمی خسته کمی تنها
کمی مغرور ، کمی عاشق
کمی گستاخ
کمی سرخوش
کمی......
نمیدانم
..........
کمی باور کردنم سخته

شاملو......
شاملو......
خدا را .....
خدا را .....
یا ضـــــــــــــــامن آهـــــــــــــــــــــــو
یا ضـــــــــــــــامن آهـــــــــــــــــــــــو
پدر
پدر
نذر کردم.
نذر کردم.
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات پریهان_بیوتی
کاربران آنلاین (3)