فراموش کردم
رتبه کلی: 614


درباره من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


حــــــــرفــــــــــی نــــــــدارمــــــــــــــــ بگـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـ
؟؟؟؟؟؟؟؟!
؟؟؟؟؟؟؟؟!
اگــــــــــــــــــــــــــــــــــه.....
اگــــــــــــــــــــــــــــــــــه.....
هههههههههههه
هههههههههههه
1- بیش از حد 68% 2- زیاد 14% 3- کم 13% 4- یک کم 5% مجموع آراء: 183 رایرای ها قابل مشاهده است
________
________
bazia
bazia
تقدیم ......
تقدیم ......
واسه.........
واسه.........
?????____
?????____
تقــــــــــــــــــــــــــــــــدیم به بعضی ها
تقــــــــــــــــــــــــــــــــدیم به بعضی ها
مــــــــــــا گـــــــــــذشتیم ازآن چه سرمن اوردی
مــــــــــــا گـــــــــــذشتیم ازآن چه سرمن اوردی
هی رفیق.....A-A
هی رفیق.....A-A
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشق
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشق
عــــــــــــــــــــــــــــــــــشق
عــــــــــــــــــــــــــــــــــشق
پـــــــــــــــــــــــــــــرنمیـــــــــــــــــــشود
پـــــــــــــــــــــــــــــرنمیـــــــــــــــــــشود
اگـــــــــــــــــــــــــــــــه داغـــــــونی..
اگـــــــــــــــــــــــــــــــه داغـــــــونی..
تـــــــــــــابــــــــــود بــــــار غمــــــــت..
تـــــــــــــابــــــــــود بــــــار غمــــــــت..
NO-LOVE
NO-LOVE
بعضی ها هیچی نیستن به جز...
بعضی ها هیچی نیستن به جز...
به بعضی هاباس گفت تو آسمون ها..
به بعضی هاباس گفت تو آسمون ها..
به بعضی هاباس گفت...
به بعضی هاباس گفت...
......
......
با هم بودن.....
با هم بودن.....
یه وقتایی باید....
یه وقتایی باید....
اینویادتون باشه....یه لحظه بیاین
اینویادتون باشه....یه لحظه بیاین
به بعضی هاباس گفت...
به بعضی هاباس گفت...
دوست داشتن هایه.....
دوست داشتن هایه.....
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (0)