فراموش کردم
رتبه کلی: 588


درباره من
*
*
*

ــــــــــــــــ
SILENCE
SPEAKS
WHEN
WORDS
CANT
ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

.
.
.
آلبوم: دلتنگی
... ... ....... ....... باید فراموشت کنم ..! باید فراموشت کنم ..! حـــــسرت .. حـــــسرت .. درد ..! درد ..! این روز ها نه خوصله ی .. این روز ها نه خوصله ی .. ایــــ ــــــــ ـــــن روز هــا ..! ایــــ ــــــــ ـــــن روز هــا ..! بیاید عهد ببندیم .. بیاید عهد ببندیم .. سیگار.. سیگار.. گاهی وقتا... گاهی وقتا... گاهی... گاهی... گریان شده دلــــــ ـــــم ... گریان شده دلــــــ ـــــم ... بـــــ ــــی تو خواهم مــــ ـــرد بـــــ ــــی تو خواهم مــــ ـــرد بد ترین حــــــس... بد ترین حــــــس... زنـــــدگی... زنـــــدگی... به سلامتی خودم... به سلامتی خودم... موقع... موقع... همه جا هستی... همه جا هستی... قلبم... قلبم... هــــــیس... هــــــیس... مغرور... مغرور... یادش بخیر... یادش بخیر... خسته ام... خسته ام...
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (0)