فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 9763


درباره من
شعور معرفت به ماشین
محل زندگی نیست!
مهم ذاته...
وگرنه"گاو"هم سواریش عالیه
هم خونش وسط باغه
هم لباسش100 درصد چرمه خالصه!!
تازه با معرفتم هست....
بجای"من"میگه"مــــــــــــــا"

دنـیا قـانون عـجیبی دارد، هـفت مـیلیارد آدم،

و فـقط بـا یـکی از آنـها احـساس تـنهایی نـمیکنی...

و خـدا نـکند کـه آن یـک نـفر تـنهایت بـگذارد...

آن وقـت حـتی بـا خـودت هـم غـریبه مـیشوی...!
فـرقی نـمیکند کـه گـودال آب کـوچکی بـاشی،

یـا دریـای بیـــکران، زلال کـه بـاشی...

آسمــــان در تــــوست...!
گـاهی اوقـات چـیزی نـمیگویند...

چـون بـه نـظرشان لازم نـیست کـه چـیزی گـفته شـود...

بـا نـگاهشان حـرف مـیزنند،

بـه انـدازه یـک دنـیا حـرف مـیزنند...

هـرگز نـباید از چـشمان هـیچ زنـی سـاده گـذشت...
بـهتر اسـت نـتوانند شـما را درک کـنند و بـمیرید...!

تـا ایـنکه...

زنـدگی تـان را بـه تـوضیح دادن بـگذرانید...
گـاهی بـاید حـضورت را کـمرنگ کـنی تـا درگـیر روزمـرگی نـشوی...

گـاهی بـاید مـدتی نـباشی تـا بـا یـک اتـفاق خـوب بـرگردی...

ایـن نـبودن هـاست کـه بـاعث مـیشود دوسـتان واقـعی ات را بـشناسی...

نـبودن هـمیشه هـم بـد نـیست...

وقتـی انسـان هـا از تنهایـی مـی نالـند،

مـنظورشـان ایـن نـیسـت کـه اطـرافشـان خـلوت اســت،

تـنهایـی ایـن اسـت کـه هـیچکـس نـمیفهـمد چـه مـیگوینـد......
...
...
...
.....
کیا کد پیشواز همراه اول پویا بیاتی و داره کد اگه خاکم اگه سنگم.......
تاریخ درج: ۹۴/۰۷/۱۲ - ۲۱:۵۳ 16 نظر , 83 بازدید
هنر
هنر
"... لبخندی بزن تا تمامی قانون ها را به زیر پایت بریزم.... "
" لبخند " تــبصره ی تـمام زنـــدگی ام ! لبخندی بـــزن تــا تمام قــانون ها را برایـــت زیــر پا بــگذارم... ============================ " انگور سیاه " ...
lll ... DeAD HeArT ... lll تاریخ درج: ۹۳/۰۵/۳۰ - ۰۳:۰۶ 60 نظر , 286 بازدید
...
...
به بعضیام...
به بعضیام...
....
....
گاهی...
گاهی دلت از سن و سالت می گیرد میخواهی کودک باشی کودک به هر بهانه ای به آغوش غمخواری پناه می برد و آسوده اشک می ریزد بزرگ که باشی باید بغض های زیادی را بی صدا دفن کنی .. ...
تاریخ درج: ۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۲۴ 10 نظر , 69 بازدید
بس...
بســـ کنــــ سآعتــــ….. دیگــــــر خستـهـ شده امـــ…. آرهـ مَنـ کم آورده امــ…. خودمــ میدآنمــ کهـ نیستـــ… اینقدر بآ بودنتـــ نبودنشــ رآ به رُخـــَم نکشـــ!...
تاریخ درج: ۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۲۲ 2 نظر , 71 بازدید
مگر...
مگر خودت نگفتی خداحافظ؟ پس چرا وقتی گفتم"به سلامت" نگاهت تلخ شد؟ برو به سلامت دیگر هم سراغم را نگیر! خسته تر از آنم که بر سر راهت بنشینم و دلیل رفتنت را جویاشوم... ...
تاریخ درج: ۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۲۰ 4 نظر , 79 بازدید
فرقی...
فرقی نمی کنه دودی که مصرف می کنی سیگار باشه یا قلیون اما تو اون لحظه جای خالیشو پر میکنه تقصیر ما نیست می خواست باشه تا ما بودنشو بوسه بارون کنیم نه اینکه خاطره هاشو دود کنیم…!! ...
تاریخ درج: ۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۶:۱۸ 3 نظر , 82 بازدید
رفاقت تعطیل...
رفاقت تعطیل...
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (1)