فراموش کردم
رتبه کلی: 6431


درباره من
به بعضیا باس گفت منی که حوصله عزیزترین کسم رو توی زندگیم نداشتم حوصله پدر مادرم وفک وفامیل ورفیقای توخالی...رو ندارم مطمئن باش اعصابم نمیکشه با تو حتی حرف بزنم
پس خیلی تشریفاتی گمشو
VvXvF
عنوان نمیخواد
عنوان نمیخواد
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir