فراموش کردم
رتبه کلی: 212


درباره من
تو طاقت پروانه را خواهی سرود - اما شمع - زیرکانه تر می میرد


آتشم که شعله میکشم
وای
شعله میکشم که آتشم
?>
" حصار "
وقتی خمار جرعه به کامِ تو می شودحتمأ هزار قرعه به نامِ تو می شودرندانه جام خالی ما را شکسته اندمستی فراهم از لبِ جامِ تو می شودچشمم به دستِ ساقی بزم کسی نبوددل مست ، از صفای مدام تو می شودوقتی دلم هوایی دیدارِ خوبِ توستمحوِ شکوفه های کلامِ تو می شودشُکر خدا در سفرِ سوز و سازِ ماهمراهمان دعای دوامِ ت...
تاریخ درج: ۹۳/۰۶/۰۴ - ۰۰:۱۶ 8 نظر , 12 بازدید
عیدتون مبارک
عیدتون مبارک
"چه خواهد شد"
راستی اوضاع خیلی درهم استبیشتر سهمِ دلِ مردم غم استعشق را می شود در قصّه خوانددوستی با نامرادی با هم استآدمِ گندم نمایِ جُو فروشمُهرِ پیشانیش داغی مبهم استگشته تسخیرِ حرامی جاده هاپاسبان در خواب پُر پیچ و خم استذهن حّوا بوی گندم تا گرفتاین کمی از حال و روزِ آدم استبی خیالِ فاعلاتُن فاعلاتوزن شعرِ در...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۲ - ۲۱:۰۶ 5 نظر , 26 بازدید
" ستاره "
می میرم از شوقِ تو اینجا کُنجِ خانهریزد ز لبهایت ستاره ، دانه دانهمن عاشقِ آن خنده های تلخ گونملبخند های ساده ، امّا عاشقانهقربانِ چشمان سیاه و مست و گرمتعمر من است آن گیسوان جادُوانهبا رشتۀ عمرم گره خورده است زلفتمن هستم و تنهایی و عمری بهانهتریاکِ لبهای تو زهر و پادزهرموقتی...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۲ - ۲۱:۰۰ 5 نظر , 16 بازدید
"هرچه بادا باد"
ببین دارم در این ویرانۀ آباد می سوزممیان سوختنها میزنم فریاد: می سوزمصدایم در صدای سوزِ هیزمها ز هم پاشیدز ترسِ شعله ها می لرزم و آزاد می سوزمبسوزانند، می سوزم ، دهان امّا نمی دوزمشبِ یلدا شده روزم ، به دستِ باد می سوزمبه حکمِ مؤمنان گفتند : باید سوخت کافر رادَم ایمانشان گرم است و از بنیاد می سوزماگ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۵ - ۱۲:۱۵ 9 نظر , 67 بازدید
"جدی نگیرید"
گفتم که تعریف مرا جدٌی نگیریدحرفی زدیم امٌا شما جدٌی نگیریددر یک غزل گیرم که حرفی از تو گفتیملطفا شما آن قدرها جدٌی نگیریداحوالمان بد بود یک چیزی نوشتیمهذیان ِ تب های مرا جدٌی نگیریدشاید نگاهت قالب یک مثنوی شدیا مولوی باشید یا جدٌی نگیریدشاعر اگر اغراق می گوید, بگویددقٌت بفرمایید تا جدٌی نگیری...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۱ - ۱۰:۱۲ 4 نظر , 36 بازدید
"شب زده"
میان شب زدگانی که دشمن سحرندبه جُرم دوستیِ با سپیده متّهممزمین پُر است از آدم, پُر است ازگندمولی فقط منِ گندم ندیده متّهمم"آتش"...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۰ - ۱۰:۱۶ 5 نظر , 45 بازدید
"بوی مهتاب"
من ساکن این محنت آباد خرابمدر جاده های دورِ حیرت, نقشِ آبمروحِ سحر بودم ولی چندی است اینجامانندِ شب چشم انتظار آفتابماز اشتیاقِ چشمۀ خورشید مستمبا ساغری از چشمِ میگونی خرابممهر آشنا و بی خبر از رویشِ ماهدر حسرتِ یک جرعه بوی ماهتابمکوهم که در پای محبت استوارمهر چند در کار شکستِ خود حُبابمبا کول...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۱۴ - ۱۲:۱۸ 4 نظر , 50 بازدید
 بگذر ای باد سحر از سر_
بگذر ای باد سحر از سر_ "آتش" نفسی, نیستی گر به سر_ مهر, بیا جنگ کنیم
کی شود آیی و با گرمای تن آتش بسوزانی . . .
کی شود آیی و با گرمای تن آتش بسوزانی . . . ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۱/۲۶ - ۱۳:۲۷ 6 نظر , 88 بازدید
"این که هستم"
بگذار بگویم این که هستم تا چشم تو هست می پرستم بگذار بگویم : آی مردم عمری است از آن نگاه, مستم بگذار همه مرا ببینند با جام شکوهمند دستم آیینه ی لحظه هات بودم وقتی که به دست تو شکستم این فاصله بین ما مهم نیست من سایه به سایه با تو هستم چندی است ز شش جهت بریدم از هرچه به جز تو , دل گسستم ج...
تاریخ درج: ۹۲/۱۲/۰۲ - ۰۹:۴۲ 7 نظر , 115 بازدید
با توام . . .
با توام . . .
"گلایه"
سلام ،حال شما؟خوب ! مرحمت دارید خوشا به حال شما کاین همه صفت دارید که در حوالی _این قحطی _ سلام و علیک زحال بنده بپرسید ، مرحمت دارید شما که خوب از احوال ما خبر دارید چرا که بر همه حالی مراقبت دارید چقدر لاف رفاقت ، و نا رفیقی ها از آن کسی که به نوعی معاشرت دارید بگو به آن که فراموش کرده ما ...
تاریخ درج: ۹۲/۰۸/۲۶ - ۱۱:۲۲ 12 نظر , 164 بازدید
................................
دست‌هایت دور است دردهایت نزدیک....
تاریخ درج: ۹۲/۰۶/۲۱ - ۱۲:۲۹ 10 نظر , 185 بازدید
فاصله
چقدر فاصله داریم تا تهی بودن! چقدر یک شب _ بی درد_ سر نیاسودن! هنوز چشم من از خواب صبح وا نشده خمار جرعه ی خوابی به هر جهت بودن نگاه کن که نگاهت خلاصه ی دریاست گرفته حال_ مرا این کویر _ فرسودن مرا برآور از این ترسناک مردابی نمی توان قدمی سوی شوق پیمودن بیا که هر چه به غیر از تو , پیش من هیچ ...
تاریخ درج: ۹۲/۰۴/۲۲ - ۱۰:۰۸ 14 نظر , 281 بازدید
افسانه
کسی ما را نمی فهمد بیا تا زود بگریزیم نگشته راه ها تا باز هم مسدود بگریزیم بیا از کوچه های خلوت و تاریک ِ پچ پچ ها به دل های پر از فریاد ِ درد آلود بگریزیم اگر حرف مرا جایی نخواهی برد، می خواهم شبی تا قصٌه های کوچ ِ نامحدود بگریزیم پر از تردید ماندی تازه اینجا اوٌل راه است به سختی م...
تاریخ درج: ۹۲/۰۲/۱۱ - ۱۱:۰۸ 12 نظر , 250 بازدید
کابوس
کابوس بود و ضربه ی ساعت تمام ِ شب می ریخت ثانیه ها را به کام ِ شب گویا به قاب چوبی ِ دیوار مسخ بود افتاده بود پای گریزش به دام ِ شب معذور بود ساعت و باید که می رساند با دور ِ تند عقربه هایش پیام ِشب سر در پر ِ خیال برده بود روز تا خورده بود سکه ی دولت به نا...
تاریخ درج: ۹۲/۰۱/۲۸ - ۱۰:۱۶ 15 نظر , 204 بازدید
گلایه {چهار پاره}
شبی سرد با یک کتاب آمدی پر از مبهم ِ خالی ِ فلسفه از اشراق بیرون کشاندی مرا &n...
تاریخ درج: ۹۱/۱۲/۲۷ - ۱۰:۴۳ 32 نظر , 483 بازدید
نیمایی
سال ها در پی تو می گشتم، هر کجا شاخه ی سبزی بود، آب ، مهتاب ، افق،..... و نمی دانستم، گوشه ی باغچه ی کوچک ِ من، لای گل های رز و کاغذی ام خواهی بود...... .................................................... چشم هایت آسمان است ، پر از ساده ی ابر، که دلش میخواهد، یک نفس گریه کند......
تاریخ درج: ۹۱/۱۲/۱۴ - ۰۹:۴۱ 20 نظر , 365 بازدید
" آخر قصٌه "
غم هر چه هست به دوشم کشیده ام سنگین تر از غم ِ تو غمی ندیده ام دارم خیال می کنم که از یاد رفته ام انگار مثل اشک ز چشمت چکیده ام هر جا سراغی از تو گرفتم نبوده ای حرف تو را همیشه ز مردم شنیده ام هر کس رسیده قصٌه ای از تو نوشته است پایان قصٌه های تو گاهی رسیده ام چندی است فکر می کنم ...
تاریخ درج: ۹۱/۱۲/۰۱ - ۱۰:۴۳ 32 نظر , 629 بازدید
شنیدن داری
عنوان حماسی ِ پریدن داری در اوج ترین فاصله دیدن داری ققنوس ِ تماشایی ِ فصل ِ خویشی در شعله ، هوای وارهیدن داری مانند غزل خواندنی و شیرینی مثل عسلی ، شوق چشیدن داری رویای منی که می نشینی در چشم خوابی که فقط ترس ِ پریدن داری شعر ِ همه ی ثانیه های خوبی افسانه ی عشقی که...
تاریخ درج: ۹۱/۱۱/۱۷ - ۰۹:۵۸ 21 نظر , 461 بازدید
کی بر این ویرانکده سر می زنی
امشب اقیانوس دل توفانی است آسمان چشم ِ من بارانی است روی دریا زورقی آن دور دست گویی از اندوه من در گِل نشست زورق ذهن مرا فانوس نیست بنده از لطف خدا مایوس نیست مبتلای درد بی درمانی ام در نیاید ناله ی پنهانیم دوستان امشب مرا یاری کنید با دل غمدیده غمخواری کنید بی صدا می ریزد اشک از دیده ام ...
تاریخ درج: ۹۱/۰۳/۰۳ - ۱۴:۴۱ 104 نظر , 3450 بازدید
برای "تو‌"
برای ثانیه هایی که دیر خواهد بود برای دل که همیشه اسیر خواهد بود برای شوق ِ همه سایه های مهتابی که در سیاهی زلف ِ تو گیر خواهد بود برای آمدنت در هجوم فاصله ها که سرو در قدمت ، سر به زیر خواهد بود برای بستن یک طاق نصرت کوچک که در نگاه خودم ، بی نظیر خواهد بود برای وقتی از این راه باز میگ...
تاریخ درج: ۹۱/۱۱/۰۴ - ۱۱:۵۴ 12 نظر , 404 بازدید
تو را زیر باران سرودم
تو را زیر باران بهاران سرودم پس از رویش صبح باران سرودم شب ِ شعر ِ چشم تو یادم نرفته که یک مثنوی را غزل خوان سرودم در آیینه بندان ِ چشمم نشستی همان شب تو را با دل و جان سرودم نگاهت شبیخون به شهر دلم زد فرار خودم را پریشان سرودم و روزی که عشق تو ممنوع گردید پر از دلهره ، باز پ...
تاریخ درج: ۹۱/۱۰/۱۷ - ۱۲:۱۹ 27 نظر , 911 بازدید
حرف های بی صدا
یک روز تمام قصٌه را خواهم گفت اسرار خودم را به شما خواهم گفت هر چند که از حوصله تان بیرون است من چاره ندارم ، به خدا خواهم گفت هنگامه ی رفتنم شده می دانم یا می برمش به گور ، یا خواهم گفت تصمیم گرفته ام بگویم آخر این قدر نگو : چرا ؟ چرا ؟ خواهم گفت یک سینه سخن ، خسته شدم ، می سوزم بنشین که ب...
تاریخ درج: ۹۱/۱۰/۰۴ - ۱۱:۲۷ 23 نظر , 716 بازدید
حرف های تازه
دیده تا عادت به روی ماه دیدن کرده است دل ز بام ِ سینه ام قصد پریدن کرده است حرف های تازه ای انگار دارد ذهن ِ من بغض ِ دل ، سرپیچی از رسم ِ تپیدن کرده است با وجود اینکه میداند دلم پابند اوست داد می زد چشمش : آهنگ بریدن کرده است خرمنت را دست های زرد ِ من بوییده است فصل ِ سبز...
تاریخ درج: ۹۱/۰۹/۲۲ - ۱۰:۱۶ 23 نظر , 832 بازدید
این مردم
قصٌه ی آفتاب ، این مردم وسعت یک سراب ، این مردم شب ِ قحطیٌ قطره ای دریا خواب دیدند آب ، این مردم در دل باغ های مهتابی کرده اند انقلاب ، این مردم پیش چشم هزار نرگس مست شد خداشان شراب ، این مردم آخر ِ کوچه باغ ِ قصٌه ی من بسته بودند تاب ، این مردم نرسیده هنوز قصٌه به سر رفته ...
تاریخ درج: ۹۱/۰۹/۱۵ - ۱۲:۳۱ 11 نظر , 510 بازدید
پایان " آتش "
چقدر چشم به راهی و بی خبر از تو نگاه ِ جاده ندارد خبر مگر از تو بیا و فکر ِ شب دوری ِ دل ما باش چقدر قصٌه بسازیم تا سحر از تو چقدر نامه نوشتی که زود می آیی همیشه چشم به راهی ز من ، سفر از تو امیدوار ، دلم مانده پشت فاصله ها به یک پیام ، و هر چند مختصر از تو بیا به حرف من ِ پی...
تاریخ درج: ۹۱/۰۹/۱۳ - ۱۰:۵۲ 15 نظر , 663 بازدید
شنیده ام که می آیی
دلم برای تو وقتی بهانه می گیرد سراغ ِ یک غزل ِ عاشقانه می گیرد ز رفتن تو به حدٌی دچار آشوب است که از شکفتن حسٌ ترانه می گیرد تو نیستی که ببینی دل ِ هوایی ِ من سراغت را از در و دیوار ِ خانه می گیرد بیا که باقی ِ این راه ، کوله بارت را به اشتیاق ، دل...
تاریخ درج: ۹۱/۰۸/۳۰ - ۱۲:۱۰ 28 نظر , 1746 بازدید
وقتی تو
باز بودند همه ی پنجره ها وقتی تو: رو به من بستی این پنجره را وقتی تو: از همان پنجره دزدیده نگاهم کردی دلم افتاد در آن کوچه زپا وقتی تو: باز کردی گره از رشته ی جادوی سیاه خوانده شد فاتحه ی طاقت ما وقتی تو: سادگی های مرا ساده تصوٌر کردی زلف دادی به گرو دست صبا، وقتی تو: ...
تاریخ درج: ۹۱/۰۸/۲۰ - ۰۹:۵۵ 43 نظر , 1614 بازدید
آهنگ جدید و فوق العاده زیبا از عباس به اسم فقط سکوته جوابت+دانلود(میانه) به نظر شما برنامه های شبکه های ماهواره ای فارسی زبان... کؤلگه ده کی قیز - شعر ترکی با ترجمه توصیه های هر هفته استاد کم حجم و پربرکت فروش آپارتمان(شهر میانه) چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات آیا واقعا مشکلات جامعه به خاطر ندانستن یکسری امور و ضعفهای علمی است? مکانیکی مهدی میرزایی(جاده ترانزیت-روبروی ترمینال جدید)09143234694 تبلیغات تزئینات بادکنک عروس «مــن مـَـــــرد رویاهـــای تـــو نـیـسـتـم!»
کاربران آنلاین
ooO تانیا Ooo 74 Sir_Shahab حسینی**-** pedram afshar mohamad2013 رویای شیرین... فروزان فر آزمایشگاه الکترونیک وبر هیس فقط بخون پیام نامجو و امیرزمانی*** (ا .__. ا) Oo -__MueRte SileNciOsƏ__- Oo(ا .__. ا) موبایل به روز محمد ائلدار... IiiIii....üştƏ NƏviD....IiiIii _-*Elder-Sadra*-_ خاراب دونیا بانو میلادعسگری ALONE-------BOY 0000000000 آزاده جون pure___love alex _shadow امیر** __-_RaVanI_-__ نورا * هخامنش پارسانژاد فلورا... امیررضا مکفی* اشکان ثانی مهربان... Reza karimiyannejad __maRyAm____*** حرف نزن فقط برو پریسا لطفی شهرام نصیری محسن جعفری من جیگرم حسابی... بهزاد 66 **Afsoos** ابراهیم ... یاسی جووووووووووووووون پانیذ18 پوریا .برادرزاده دایی سایت BAHRAM K22 چشم ابی .__....NulL.....__. lılılı._____Ə13sOluTe.1991_____.ılılıl دریا کنار حسن زاده نیا **ای کااااش پسرها هم کمی آدم میشدند. گیتاره شکسته میلادجووون(تو کیستی.هان.یادم آمد... IIII__ *-*__NƏZLiN جلال علی اصغری فروشگاه لوازم اسپرتی و لوکس خودرو (رعد اسپرت) امیرعباس تورک اوغلی llılıll شاهین llılıll همایون * مجید دادا secret saman ıllıllıımasoudmıllıllıı سعیدناصری محراب 007 ساناز- طالبی