فراموش کردم
رتبه کلی: 232


درباره من
تو طاقت پروانه را خواهی سرود - اما شمع - زیرکانه تر می میرد


آتشم که شعله میکشم
وای
شعله میکشم که آتشم
"برگرد"
انگار کمی خسته تر از زنجیرمچندی است که با حالِ خودم درگیرمانداخته پنجه در گلویم بُغضیدرگیر هزار خوابِ بی تعبیرم . . .از این همه آسمان ندارم سهمیمن قسمتِ خاکِ مرده خوارِ پیرمحق دارد اگر کسی مرا نشناسدوقتی که خودم عاجزم از تفسیرمتقدیر نشانده بود ما را با همآبی تو و ، من سیاه شد تصویرمای کاش که...
تاریخ درج: ۹۳/۰۶/۲۲ - ۲۰:۴۴ 6 نظر , 64 بازدید
" حصار "
وقتی خمار جرعه به کامِ تو می شودحتمأ هزار قرعه به نامِ تو می شودرندانه جام خالی ما را شکسته اندمستی فراهم از لبِ جامِ تو می شودچشمم به دستِ ساقی بزم کسی نبوددل مست ، از صفای مدام تو می شودوقتی دلم هوایی دیدارِ خوبِ توستمحوِ شکوفه های کلامِ تو می شودشُکر خدا در سفرِ سوز و سازِ ماهمراهمان دعای دوامِ ت...
تاریخ درج: ۹۳/۰۶/۰۴ - ۰۰:۱۶ 9 نظر , 40 بازدید
عیدتون مبارک
عیدتون مبارک
"چه خواهد شد"
راستی اوضاع خیلی درهم استبیشتر سهمِ دلِ مردم غم استعشق را می شود در قصّه خوانددوستی با نامرادی با هم استآدمِ گندم نمایِ جُو فروشمُهرِ پیشانیش داغی مبهم استگشته تسخیرِ حرامی جاده هاپاسبان در خواب پُر پیچ و خم استذهن حّوا بوی گندم تا گرفتاین کمی از حال و روزِ آدم استبی خیالِ فاعلاتُن فاعلاتوزن شعرِ در...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۲ - ۲۱:۰۶ 5 نظر , 47 بازدید
" ستاره "
می میرم از شوقِ تو اینجا کُنجِ خانهریزد ز لبهایت ستاره ، دانه دانهمن عاشقِ آن خنده های تلخ گونملبخند های ساده ، امّا عاشقانهقربانِ چشمان سیاه و مست و گرمتعمر من است آن گیسوان جادُوانهبا رشتۀ عمرم گره خورده است زلفتمن هستم و تنهایی و عمری بهانهتریاکِ لبهای تو زهر و پادزهرموقتی...
تاریخ درج: ۹۳/۰۴/۲۲ - ۲۱:۰۰ 5 نظر , 37 بازدید
"هرچه بادا باد"
ببین دارم در این ویرانۀ آباد می سوزممیان سوختنها میزنم فریاد: می سوزمصدایم در صدای سوزِ هیزمها ز هم پاشیدز ترسِ شعله ها می لرزم و آزاد می سوزمبسوزانند، می سوزم ، دهان امّا نمی دوزمشبِ یلدا شده روزم ، به دستِ باد می سوزمبه حکمِ مؤمنان گفتند : باید سوخت کافر رادَم ایمانشان گرم است و از بنیاد می سوزماگ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۵ - ۱۲:۱۵ 9 نظر , 84 بازدید
"جدی نگیرید"
گفتم که تعریف مرا جدٌی نگیریدحرفی زدیم امٌا شما جدٌی نگیریددر یک غزل گیرم که حرفی از تو گفتیملطفا شما آن قدرها جدٌی نگیریداحوالمان بد بود یک چیزی نوشتیمهذیان ِ تب های مرا جدٌی نگیریدشاید نگاهت قالب یک مثنوی شدیا مولوی باشید یا جدٌی نگیریدشاعر اگر اغراق می گوید, بگویددقٌت بفرمایید تا جدٌی نگیری...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۱ - ۱۰:۱۲ 4 نظر , 54 بازدید
"شب زده"
میان شب زدگانی که دشمن سحرندبه جُرم دوستیِ با سپیده متّهممزمین پُر است از آدم, پُر است ازگندمولی فقط منِ گندم ندیده متّهمم"آتش"...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۲۰ - ۱۰:۱۶ 5 نظر , 68 بازدید
"بوی مهتاب"
من ساکن این محنت آباد خرابمدر جاده های دورِ حیرت, نقشِ آبمروحِ سحر بودم ولی چندی است اینجامانندِ شب چشم انتظار آفتابماز اشتیاقِ چشمۀ خورشید مستمبا ساغری از چشمِ میگونی خرابممهر آشنا و بی خبر از رویشِ ماهدر حسرتِ یک جرعه بوی ماهتابمکوهم که در پای محبت استوارمهر چند در کار شکستِ خود حُبابمبا کول...
تاریخ درج: ۹۳/۰۳/۱۴ - ۱۲:۱۸ 4 نظر , 75 بازدید
 بگذر ای باد سحر از سر_
بگذر ای باد سحر از سر_ "آتش" نفسی, نیستی گر به سر_ مهر, بیا جنگ کنیم
کی شود آیی و با گرمای تن آتش بسوزانی . . .
کی شود آیی و با گرمای تن آتش بسوزانی . . . ...
تاریخ درج: ۹۳/۰۱/۲۶ - ۱۳:۲۷ 6 نظر , 145 بازدید
"این که هستم"
بگذار بگویم این که هستم تا چشم تو هست می پرستم بگذار بگویم : آی مردم عمری است از آن نگاه, مستم بگذار همه مرا ببینند با جام شکوهمند دستم آیینه ی لحظه هات بودم وقتی که به دست تو شکستم این فاصله بین ما مهم نیست من سایه به سایه با تو هستم چندی است ز شش جهت بریدم از هرچه به جز تو , دل گسستم ج...
تاریخ درج: ۹۲/۱۲/۰۲ - ۰۹:۴۲ 7 نظر , 143 بازدید
با توام . . .
با توام . . .
"گلایه"
سلام ،حال شما؟خوب ! مرحمت دارید خوشا به حال شما کاین همه صفت دارید که در حوالی _این قحطی _ سلام و علیک زحال بنده بپرسید ، مرحمت دارید شما که خوب از احوال ما خبر دارید چرا که بر همه حالی مراقبت دارید چقدر لاف رفاقت ، و نا رفیقی ها از آن کسی که به نوعی معاشرت دارید بگو به آن که فراموش کرده ما ...
تاریخ درج: ۹۲/۰۸/۲۶ - ۱۱:۲۲ 12 نظر , 186 بازدید
................................
دست‌هایت دور است دردهایت نزدیک....
تاریخ درج: ۹۲/۰۶/۲۱ - ۱۲:۲۹ 10 نظر , 203 بازدید
فاصله
چقدر فاصله داریم تا تهی بودن! چقدر یک شب _ بی درد_ سر نیاسودن! هنوز چشم من از خواب صبح وا نشده خمار جرعه ی خوابی به هر جهت بودن نگاه کن که نگاهت خلاصه ی دریاست گرفته حال_ مرا این کویر _ فرسودن مرا برآور از این ترسناک مردابی نمی توان قدمی سوی شوق پیمودن بیا که هر چه به غیر از تو , پیش من هیچ ...
تاریخ درج: ۹۲/۰۴/۲۲ - ۱۰:۰۸ 14 نظر , 331 بازدید
افسانه
کسی ما را نمی فهمد بیا تا زود بگریزیم نگشته راه ها تا باز هم مسدود بگریزیم بیا از کوچه های خلوت و تاریک ِ پچ پچ ها به دل های پر از فریاد ِ درد آلود بگریزیم اگر حرف مرا جایی نخواهی برد، می خواهم شبی تا قصٌه های کوچ ِ نامحدود بگریزیم پر از تردید ماندی تازه اینجا اوٌل راه است به سختی م...
تاریخ درج: ۹۲/۰۲/۱۱ - ۱۱:۰۸ 12 نظر , 274 بازدید
کابوس
کابوس بود و ضربه ی ساعت تمام ِ شب می ریخت ثانیه ها را به کام ِ شب گویا به قاب چوبی ِ دیوار مسخ بود افتاده بود پای گریزش به دام ِ شب معذور بود ساعت و باید که می رساند با دور ِ تند عقربه هایش پیام ِشب سر در پر ِ خیال برده بود روز تا خورده بود سکه ی دولت به نا...
تاریخ درج: ۹۲/۰۱/۲۸ - ۱۰:۱۶ 15 نظر , 232 بازدید
گلایه {چهار پاره}
شبی سرد با یک کتاب آمدی پر از مبهم ِ خالی ِ فلسفه از اشراق بیرون کشاندی مرا &n...
تاریخ درج: ۹۱/۱۲/۲۷ - ۱۰:۴۳ 32 نظر , 590 بازدید
نیمایی
سال ها در پی تو می گشتم، هر کجا شاخه ی سبزی بود، آب ، مهتاب ، افق،..... و نمی دانستم، گوشه ی باغچه ی کوچک ِ من، لای گل های رز و کاغذی ام خواهی بود...... .................................................... چشم هایت آسمان است ، پر از ساده ی ابر، که دلش میخواهد، یک نفس گریه کند......
تاریخ درج: ۹۱/۱۲/۱۴ - ۰۹:۴۱ 20 نظر , 423 بازدید
" آخر قصٌه "
غم هر چه هست به دوشم کشیده ام سنگین تر از غم ِ تو غمی ندیده ام دارم خیال می کنم که از یاد رفته ام انگار مثل اشک ز چشمت چکیده ام هر جا سراغی از تو گرفتم نبوده ای حرف تو را همیشه ز مردم شنیده ام هر کس رسیده قصٌه ای از تو نوشته است پایان قصٌه های تو گاهی رسیده ام چندی است فکر می کنم ...
تاریخ درج: ۹۱/۱۲/۰۱ - ۱۰:۴۳ 32 نظر , 711 بازدید
شنیدن داری
عنوان حماسی ِ پریدن داری در اوج ترین فاصله دیدن داری ققنوس ِ تماشایی ِ فصل ِ خویشی در شعله ، هوای وارهیدن داری مانند غزل خواندنی و شیرینی مثل عسلی ، شوق چشیدن داری رویای منی که می نشینی در چشم خوابی که فقط ترس ِ پریدن داری شعر ِ همه ی ثانیه های خوبی افسانه ی عشقی که...
تاریخ درج: ۹۱/۱۱/۱۷ - ۰۹:۵۸ 21 نظر , 528 بازدید
کی بر این ویرانکده سر می زنی
امشب اقیانوس دل توفانی است آسمان چشم ِ من بارانی است روی دریا زورقی آن دور دست گویی از اندوه من در گِل نشست زورق ذهن مرا فانوس نیست بنده از لطف خدا مایوس نیست مبتلای درد بی درمانی ام در نیاید ناله ی پنهانیم دوستان امشب مرا یاری کنید با دل غمدیده غمخواری کنید بی صدا می ریزد اشک از دیده ام ...
تاریخ درج: ۹۱/۰۳/۰۳ - ۱۴:۴۱ 104 نظر , 3816 بازدید
برای "تو‌"
برای ثانیه هایی که دیر خواهد بود برای دل که همیشه اسیر خواهد بود برای شوق ِ همه سایه های مهتابی که در سیاهی زلف ِ تو گیر خواهد بود برای آمدنت در هجوم فاصله ها که سرو در قدمت ، سر به زیر خواهد بود برای بستن یک طاق نصرت کوچک که در نگاه خودم ، بی نظیر خواهد بود برای وقتی از این راه باز میگ...
تاریخ درج: ۹۱/۱۱/۰۴ - ۱۱:۵۴ 12 نظر , 447 بازدید
تو را زیر باران سرودم
تو را زیر باران بهاران سرودم پس از رویش صبح باران سرودم شب ِ شعر ِ چشم تو یادم نرفته که یک مثنوی را غزل خوان سرودم در آیینه بندان ِ چشمم نشستی همان شب تو را با دل و جان سرودم نگاهت شبیخون به شهر دلم زد فرار خودم را پریشان سرودم و روزی که عشق تو ممنوع گردید پر از دلهره ، باز پ...
تاریخ درج: ۹۱/۱۰/۱۷ - ۱۲:۱۹ 27 نظر , 997 بازدید
حرف های بی صدا
یک روز تمام قصٌه را خواهم گفت اسرار خودم را به شما خواهم گفت هر چند که از حوصله تان بیرون است من چاره ندارم ، به خدا خواهم گفت هنگامه ی رفتنم شده می دانم یا می برمش به گور ، یا خواهم گفت تصمیم گرفته ام بگویم آخر این قدر نگو : چرا ؟ چرا ؟ خواهم گفت یک سینه سخن ، خسته شدم ، می سوزم بنشین که ب...
تاریخ درج: ۹۱/۱۰/۰۴ - ۱۱:۲۷ 23 نظر , 800 بازدید
حرف های تازه
دیده تا عادت به روی ماه دیدن کرده است دل ز بام ِ سینه ام قصد پریدن کرده است حرف های تازه ای انگار دارد ذهن ِ من بغض ِ دل ، سرپیچی از رسم ِ تپیدن کرده است با وجود اینکه میداند دلم پابند اوست داد می زد چشمش : آهنگ بریدن کرده است خرمنت را دست های زرد ِ من بوییده است فصل ِ سبز...
تاریخ درج: ۹۱/۰۹/۲۲ - ۱۰:۱۶ 23 نظر , 921 بازدید
این مردم
قصٌه ی آفتاب ، این مردم وسعت یک سراب ، این مردم شب ِ قحطیٌ قطره ای دریا خواب دیدند آب ، این مردم در دل باغ های مهتابی کرده اند انقلاب ، این مردم پیش چشم هزار نرگس مست شد خداشان شراب ، این مردم آخر ِ کوچه باغ ِ قصٌه ی من بسته بودند تاب ، این مردم نرسیده هنوز قصٌه به سر رفته ...
تاریخ درج: ۹۱/۰۹/۱۵ - ۱۲:۳۱ 11 نظر , 564 بازدید
پایان " آتش "
چقدر چشم به راهی و بی خبر از تو نگاه ِ جاده ندارد خبر مگر از تو بیا و فکر ِ شب دوری ِ دل ما باش چقدر قصٌه بسازیم تا سحر از تو چقدر نامه نوشتی که زود می آیی همیشه چشم به راهی ز من ، سفر از تو امیدوار ، دلم مانده پشت فاصله ها به یک پیام ، و هر چند مختصر از تو بیا به حرف من ِ پی...
تاریخ درج: ۹۱/۰۹/۱۳ - ۱۰:۵۲ 15 نظر , 721 بازدید
شنیده ام که می آیی
دلم برای تو وقتی بهانه می گیرد سراغ ِ یک غزل ِ عاشقانه می گیرد ز رفتن تو به حدٌی دچار آشوب است که از شکفتن حسٌ ترانه می گیرد تو نیستی که ببینی دل ِ هوایی ِ من سراغت را از در و دیوار ِ خانه می گیرد بیا که باقی ِ این راه ، کوله بارت را به اشتیاق ، دل...
تاریخ درج: ۹۱/۰۸/۳۰ - ۱۲:۱۰ 28 نظر , 1970 بازدید
؟؟ آبجی یلدا تولدت مبارک آدم و هوا... "آفریـــــــــن قهـــرمـــان، الــــحق که پهـــلوانی" مرد فقیری بود که با همسرش زندگی میکرد.. فروش فوری باغ فروش ویژه مجتمع ویلایی تندیس در شمال نگاهی به جالب ترین و عجیب ترین شاهکار های معماری در عصر حاضر استخدام پست بانک سال ۹۳ ( چاپ محسن ) مطالب طنز ضد پسر بیا تو بخند به پسرا(فقط برای خنده)
کاربران آنلاین (161)
((((n a s t a r a n)))) (سلطان احساس)دل آرام I-IƏIVIeD ılı I-IƏIVIeD ılı سمیرا *** سمیر (Hollywood) آیدین- تبریزی علی غفاری سهندبالاسی ندا فرهادی *سحر تنها* ائلبان 68 پایان.... dont come inside هنرمند و هنر دوست بهزاد یاغموری منتظرمنتظرانشم سحه صادق أمیری حسین و نعم الامیر امیر 62 حسین رحمانی الهام666 .l Mez raB l. تانیا میر محمدی ناصر طاهرزاده میلاد مسلمی asmapezeshki ali asadi77 Alireza-Ardabili x.X_____IvI_____x.X محراب زمان lilil___OFF BOY___lilil امین داودی عسل-جون کافی نت دانشجو فرج جعفری* غغاری غرورم نورا*** --خانوم خانوماااا-- بیگلر نسیم خوشبختی رضا ناصرپور حجت دینی ترکمانی *کایرا* حسین حسینخانی Farshid...Gh OOoo**crazy boy**ooOO ____Lil Wayne____ .. SiCkism .. آره من وصلم به دردم محمد داوودی *علی رضایی ترکمانی* alireza shahidi **BUSY GIRL** mehdi k071 میلاد 9 avashah shah سیروس گودرزی عبداله حمیدی Əlirezə)(ƏrDaBili * آسمان * ماوی*به رنگ آبی llıLe CoEuR GrOsıll پسر تنها69 **نوید** فرهاد لواسانی عسل جووووووووووووووووون مهدی24 *غریب آشنا* جواد 007 سعید .عراقی ------------ بلوچ زهی